چهارشنبه 12 تیر 1387

ديدار اهود باراک با جلال طالبانی در يونان، راديو فردا

ميترا فرهمند (اسراييل) - اهود باراک، وزير دفاع اسرائيل و جلال طالبانی، رئيس جمهوری عراق، درحاشيه اجلاس انترناسيونال سوسياليستی که سه شنبه دريونان برگزارشد، با يکديگر دست دادند و دقايقی با هم سخن گفتند.

اين برای نخستين بار بود که مقامات ارشد اسرائيلی و عراقی در برابر دوربين با يکديگر دست دادند.

محمود عباس، رهبرتشکيلات خودگردان فلسطينی نيز، به اين دو نفر پيوست و هر سه درحاليکه دست يکديگر را گرفته بودند، به سخن گفتن ادامه دادند.

رسانه های اسرائيلی اعلام کردند که درحاشيه اجلاس انترناسيونال سوسياليستی، ديدارهای ديگری نيز ميان هيئت اسرائيلی و هيئت عراقی برگزارشد، و «مقام های عراقی اشتياق زيادی برای گفتگو با هيئت اسرائيلی نشان دادند.»

در برخی ارزيابی های کارشناسان نظامی، در روزهای اخير، اين احتمال مطرح شده بود که در صورت تصميم اسرائيل به حمله به تاسيسات هسته ای ايران، يکی از گزينه ها اين است که اين حمله از طريق آسمان عراق انجام شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

فرمانده کل سپاه پاسداران ايران نسبت به اين احتمال به عراق و ديگر کشورهای همسايه هشدارداد.

خبرگزاری شبکه اول تلويزيون اسرائيل که اهود باراک را دراين سفرهمراهی کرده، گفت، باراک که سال ها رئيس ستادارتش اسرائيل و نيز فرمانده واحد کماندوئی ويژه ارتش اسرائيل بود و عربی را نيز با لهجه غليظ اسرائيلی سخن می گويد، «همه توان خود را به کار برد تا با آقای جلال طالبانی به عربی سخن بگويد» و نيز «با افتخار» به او ياد آورشد، «زمانی که وی نخست وزير اسرائيل بود، شش نفر از وزيران دولت او شخصيت های يهودی عراقی الاصل بودند.»

پنج سال پس ازسقوط حکومت صدام حسين، اسرائيل و عراق هنوز با يکديگر مناسبات سياسی ندارند.

پس ازاستقلال اسرائيل درسال ۱۹۴۸، عراق، به صف دشمنان اسرائيل پيوست.

عراق درهمه جنگ های اعراب عليه اسرائيل، بويژه در نبرد «شش روزه» نقش مهمی داشت. در زمان روی کارآمدن صدام حسين دراواخر دهه هفتاد ميلادی، با آنکه عراق جنگ با ايران را آغاز کرده بود، اين کشور شعله دشمنی با اسرائيل را نيز بلندتر کرد.

اسرائيل درتابستان سال ۱۹۸۱ کوره اتمی عصيراک عراق را که يک خطرجدی برای موجوديت خود می دانست، درعملياتی هوايی، منهدم کرد.

دراوائل دهه نود ميلادی، صدام حسين زمانی که بخاطر اشغالگری اميرنشين کويت مورد حمله قوای متفقين قرار گرفت، درحاليکه اسرائيل نقشی در نيروهای ائتلاف نداشت، به اسرائيل حمله موشکی کرد و با شليک ۳۹ فروند موشک زمين پايه «اسکاد»، اسرائيل را درطول آن جنگ در بيم وهراس برد.

در آن حملات موشکی تنها يک اسرائيلی کشته و شماری معدود زخمی شدند اما خساراتی وارد شد و اقتصاد اسرائيل بدليل فضای جنگی لطمه ديد. به دستور سازمان ملل متحد، عراق بعدها ناچار شد به اسرائيل غرامتی کلان بپردازد.

«دو دهه کمک اسرائيل به کردها»

اسرائيل دردهه های شصت و هفتاد ميلادی به کردهای عراق که عليه حکومت وقت عراق می جنگيدند، کمک های تسليحاتی و ياری های ديگری رساند.

در آن زمان، ازسوی موساد اسرائيل، هيئت هايی مامور ارسال کمک های نظامی و ساير تجهيزات اسرائيل برای ملا مصطفی بارزانی رهبر«حزب دمکرات کردستان عراق» و نيروهای وفادار به او بودند.

پسرملامصطفی بارزانی، مسعود بارزانی اکنون رياست منطقه خودگردان کرد عراق را دردست دارد.

اخيرا اليعزر (گيزی) تسفرير، مامور پيشين موساد، در کتابی بنام «انا کوردی» (من يک کرد هستم)، در مورد کمک های اسرائيل به کردها تا اواسط دهه هفتاد ميلادی، درمناطق کردنشين عراق، سخن گفته است.

پس ازسقوط حکومت صدام حسين، وزارت امورخارجه اسرائيل رسما ممنوعيت معامله و تجارت مردم خود با عراق را لغو کرده است. اما اسرائيلی ها کمتر به بخش های غير کردنشين عراق سفر می کنند.

درگزارش هايی متعدد از حضوراسرائيلی ها در مناطق کردنشين عراق، درسه سال اخير خبر رسيده است.

آقای نيچروان بارزانی، نخست وزير دولت خودگردان منطقه کرد عراق، اخيرا اعلام کرد، هرگاه دولت مرکزی بغداد تصميم بگيرد که با اسرائيل روابط سياسی داشته باشد، منطقه خودگردان کرد عراق نيز به اسرائيل اجازه خواهد داد که دراين منطقه کنسولگری بگشايد.

کشورهای عرب مخالف اسرائيل، همواره کردهای عراق را به دوستی و مراودات نزديک با اسرائيل متهم کرده و از دولت کنونی عراق نيز خواسته اند که از برقراری روابط رسمی با اسرائيل تا هنگامی که کشورهای عربی تصميم مشترکی نگيرند، خودداری کند.

نخست وزير عراق گفته است که تابع تصميمات اتحاديه عرب خواهد بود.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37539

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ديدار اهود باراک با جلال طالبانی در يونان، راديو فردا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016