پنجشنبه 9 خرداد 1387

حمايت ۱۱۱ کشور جهان از منع توليد و کاربرد بمب های خوشه ای، مهر

با وجود مانع تراشی آمريکا، نمايندگان ۱۱۱ کشور جهان و چندين نهاد بين المللی که در نشست منع کاربرد بمبهای خوشه ای در دوبلين شرکت دارند با شکل گيری معاهده ای بين المللی برای منع توليد، انبار و استفاده از بمبهای خوشه ای به توافق رسيدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سرانجام پس از ۱۰ روز مذاکره و در سايه مخالفت دولتهايی همچون آمريکا، انگليس و اسرائيل ( رژيم صهيونيستی ) نمايندگان کشورهای حاضر در کنفرانس دوبلين - پايتخت جمهوری ايرلند- درباره امضای معاهده ای توافق کردند که در صورت تصويب شدن آن از سوی کشورهای جهان شاهد تحولی بزرگ در منع کاربرد بمبهای خوشه ای خواهيم بود.

اين معاهده قرار است فردا جمعه به طور رسمی به تصويب کشورهای حاضر در کنفرانس دوبلين برسد، سپس روزهای دوم و سوم دسامبر (۲۲ و ۲۳ دی ماه) در اسلو به تصويب می رسد و پس از آن کشورهای جهان بايد هر کدام به طور جداگانه آن را به تصويب برسانند.

بر اساس اين گزارش، اين معاهده بين المللی علاوه بر آنکه توليد، انبار و کاربرد بمبهای خوشه ای را ممنوع می کند، تسهيلاتی را برای قربانيانی که در استفاده از اين بمبها دچار آسيب شده اند، فراهم کرده و پاکسازی تمام مناطقی را که حاوی بمبهای خوشه ای عمل نکرده هستند، الزامی می کند.

در همين رابطه "مايکل مارتين" وزير امورخارجه ايرلند با اشاره به مخالفت برخی کشورها با شکل گيری اين معاهده گفت : هر چند اين يک معاهده قوی و ممتاز است، اما نتوانسته موافقت همه کشورهای جهان را جلب کند. اين معاهده کاملا بر اساس قوانين بين المللی بشردوستانه تدوين شده است.

بر همين اساس، کشورهای آمريکا، روسيه، چين، هند، پاکستان و نيز رژيم صهيونيستی که همگی از توليد کنندگان و انبار کنندگان اصلی بمبهای خوشه ای در جهان به شمار می روند؛ در اعتراض به اين معاهده در کنفرانس دوبلين شرکت نکرده اند.

از مهمترين بندهايی که در اين معاهده گنجانده شده و قرار است در پايان اين کنفرانس توسط تمام حاضرين به صورت يکصدا خوانده شود؛ می توان به موارد زير اشاره کرد که بر اساس آن هر يک از کشورهای امضا کننده اين معاهده متعهد می شوند که تحت هيچ شرايطی :

۱) از بمبهای خوشه ای استفاده نکنند.

۲) دست به توسعه، توليد، دستيابی از روشهای مختلف، انبار،دريافت و يا انتقال مستقيم و غيرمستقيم بمبهای خوشه ای نزنند.

۳) کشور و يا نهادی را تشويق و يا تحريک به امری که به موجب اين معاهده ممنوع شده نکنند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بر اساس اين گزارش، نگرانی اصلی حاضرين در کنفرانس دوبلين اين نکته بود که واکنش آنها در برابر کشورهايی که اين معاهده را امضا نکرده و همچنان به استفاده از بمبهای خوشه ای ادامه خواهند داد، به چه صورتی خواهد بود که در اين معاهده اعلام شده "ممکن است کشورهای امضا کننده در برخی موارد مجبور به همکاری نظامی و انجام عملياتهای نظامی مشترک شوند.

در همين رابطه، اتحاديه بمبهای خوشه ای که يک سازمان غيردولتی است؛ ابراز اميدواری کرده که اين معاهده بتواند همچون معاهده اتاوا درباره مينهای زمينی به عنوان يک عامل مهم در جلوگيری و تقبيح کردن استفاده از بمبهای خوشه ای عمل کند.

در همين زمينه:

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37066

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'حمايت ۱۱۱ کشور جهان از منع توليد و کاربرد بمب های خوشه ای، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016