دوشنبه 26 فروردین 1387

اکثريت وزاری کابينه اسپانيا زن هستند، شهرزادنيوز

شهرزاد نيوز: برای اولين بار در تاريخ اسپانيا کابينه ای به رياست "خوزه لوئی رودريگز زاپاترو" تشکيل شده که اکثريت وزرای آن را زنان تشکيل می دهند. ۹ پست از مجموع ۱۷ مقام وزارت در دست زنان است. آنها در رأس چند پست کليدی از جمله در وزارت خانه های دفاع، اقتصاد، کشور، علوم و اختراعات، و وزارت "برابری" قرار دارند.

برای اولين بار يک زن به سمت وزير دفاع اسپانيا رسيده است.

وزير "برابری" قرار است در وزارتخانه ی تحت نظر خود دست به مجموعه ی اقداماتی بزند تا وضعيت شکننده و حساس زنان هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

"زاپاترو" از حزب سوسياليست اسپانيا ست که سال ۲۰۰۴ قدرت را به دست گرفت. او در انتخابات اخير مجددا پيروز شد و برای دومين بار به رياست کابينه اسپانيا رسيد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/36518

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اکثريت وزاری کابينه اسپانيا زن هستند، شهرزادنيوز' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016