یکشنبه 14 بهمن 1386

انتخابات رياست جمهوری در صربستان، صدای آلمان

امروز− يکشنبه، سوم فوريه − در صربستان دور دوم انتخابات رياست جمهوری برگزار می‌شود. رئيس جمهوری کنونی بوريس تاديچ در برابر رقيب ناسيوناليست خود توميسلاو نيکوليچ قرار گرفته است. قدرت هر دو رقيب تقريبا برابر است.

مردم صرب امروز − يکشنبه، سوم فوريه − در مورد رئيس جمهوری جديدشان تصميم می‌گيرند. رئيس جمهوری کنونی، بوريس تاديچ که گرايش به کشورهای اروپای غربی دارد در برابر ناسيوناليست افراطی توميسلاو نيکوليچ قرار گرفته، که برعکس او خواستار دوری از اتحاديه‌ی اروپا و نزديکی به مسکو است. در دور اول انتخابات که روز ۲۰ ژانويه برگزار شد، نيکوليچ ناسيوناليست به ۴۰ درصد آرا و رئيس جمهوری کنونی تاديچ به ۳۵/۴ درصد آرا دست يافته بودند.

رئيس جمهوری تاديچ بارها تأکيد کرده است که آينده‌ی کشورش را در اتحاديه‌ی اروپا می‌بيند. ولی وی در عين حال خواستار ادامه‌ی پيوند استان کوسوو است که از نظر او بايد متعلق به صربستان بماند. از نظر وی اين دو موضوع دو ستون سياست وی را تشکيل می‌دهند.

ولی از آنجا که استان کوسوو در آستانه‌ی استقلال خود قرار دارد و اتحاديه‌ی اروپا نيز حمايت خود را از آلبانيايی‌های کوسوو اعلام داشته است، بنابراين دشوار می‌توان تصور کرد که تاديچ بتواند به هر دو وعده‌ی خود جامه‌ی عمل بپوشاند.

اتحاديه‌ی اروپا نيز تا اندازه‌ای نسبت به تاديچ سردی نشان داد. برخلاف آنچه انتظارش می‌رفت، اتحاديه‌ی اروپا بجای آنکه در ۲۸ ژانويه قرارداد همپيوندی و ثبات برای ورود به اتحاديه‌ی اروپا را به امضا برسد، تنها پيشنهاد تسهيلات تجاری و رواديد را مطرح کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

همين امر از قرار معلوم به سود رقيب تاديچ تمام می‌شود. ناسيوناليست افراطی، توميسلاو نيکوليچ همين دو موضوع را محملی برای حمله به رقيب خود کرده است. وی می‌گويد که رئيس جمهوری کنونی نه توانسته است قرارداد تحکيم ثبات با اتحاديه‌ی اروپا را منعقد کند و نه قادر است کوسوو را نگه دارد.

نيکوليچ ۵۶ ساله می‌داند که تاکنون تا اين اندازه نزديک به پيروزی نبوده است. وی به مردم صربستان می‌‌گويد، برای نخستين مرتبه هم که شده با قلب و احساس خود تصميم بگيريد، آنگاه عقل نيز از احساس پيروی خواهد کرد.

ولی عقل مردم صربستان بايد دستکم به ياد آنها بياورد که اين دوستان نيکوليچ ناسيوناليست بودند که در دهه‌ی ۱۹۹۰ ميلادی برای ايجاد يک صربستان بزرگ چه فجايعی که نيافريدند. و نيکوليچ می‌تواند اينبار نيز کشورش را بسوی يک انزوای بين‌المللی هدايت کند.

سونيا بلاگويه‌ويچ / راديو دويچه وله

در همين زمينه:

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35806

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتخابات رياست جمهوری در صربستان، صدای آلمان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016