سه شنبه 29 آبان 1386

ضرب و شتم ايرانيان در روماني، ايسنا

بنا به اطلاعات واصله از ايرانياني كه اخيرا به روماني تردد داشته‌اند، تعداد قابل توجهي (15 نفر) از ايرانياني كه در روماني به فعاليت‌هاي تجاري مشغول هستند طي مدت كوتاهي از سوي افراد ناشناس و در برخي موارد شناخته شده مورد ضرب و شتم قرار گرفته و دچار ضرر و زيان مالي شده‌اند كه علي‌رغم مراجعه به مقامات انتظامي و قضايي آن كشور شكايت آنها به جايي نرسيده است.

عدم امنيت جاني و شغلي، عدم رسيدگي به درخواست‌ها و بي‌توجهي پليس و مقامات ذيربط رومانياني براي مقابله با عوامل حمله به ايرانيان موضوعي است كه ايرانيان مقيم روماني را شديدا آزاد مي‌دهد. در آ‌خرين مورد از سرقت و اذيت و آزار ايرانيان گفته شده است هفته گذشته يك تاجر ايراني در مقابل مغازه خود مورد ضرب و شتم سه شخص مهاجم قرار گرفته و 50 هزار يورو از پول وي در مقابل چشمان رهگذران به سرقت رفته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اطلاعات واصله حاكي است كه سفارت جمهوري اسلامي ايران در روماني موضوع را بصورت مرتب با مسوولين رومانيائي در ميان گذاشته ولي تاكنون اقدامي جدي در جهت مقابله با مهاجمين از سوي آنان صورت نگرفته است.

اينكه كشور روماني محل امني براي اقامت خارجيان بشمار نمي‌رود، مورد تاييد بسياري از كشورهاست. به گونه‌اي كه برخي از كشورها سفر اتباع خود به روماني را توام با ريسك بالا اعلام كرده‌اند. گردشگران ايراني كه اخيرا به آن كشور تردد داشته‌اند نيز اظهار مي‌دارند شرايط نامناسب برخورد با اتباع خارجي در روماني سفر به آن كشور را توصيه نمي‌كند.

اين اتفاقات در حالي رخ مي‌دهد كه دولت روماني موظف به حمايت از حقوق و تامين شرايط امن براي زندگي و كار كساني است كه به آنها مجور اقامت و كار در آن كشور داده است. اين حق طبيعي هر ميهمان ايراني مقيم روماني است كه از امنيت كامل در آن كشور برخوردار باشند لذا بي‌تفاوتي و بي‌توجهي دولتي روماني نسبت به سرنوشت آنان براي مردم كشورمان قابل توجيه نبوده و نخواهد بود.

در همين زمينه:

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34929

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ضرب و شتم ايرانيان در روماني، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016