یکشنبه 6 آبان 1386

آغاز انتخابات رياست جمهوری در آرژانتين، بی بی سی

کريستينا فرناندز کرشنر در صورت پيروزی، اولين رئيس جمهور زن انتخابی آرژانتين خواهد بود


رای گيری برای انتخاب رئيس جمهور جديد آرژانتين شروع شده و پيش بينی ها حاکی از پيروزی سناتور کريستينا فرناندز کرشنر، همسر رئيس جمهور فعلی اين کشور است.
وی در صورت پيروزی به اولين رئيس جمهور زن انتخابی آرژانتين تبديل خواهد شد. ايزابل پرون در سال ۱۹۷۴ به دنبال فوت همسرش، خوان پرون، بدون رای گيری، سمت رياست جمهوری آرژانتين را برای دو سال در اختيار گرفت.

اليسا کاريو، ملکه پيشين زيبايی و روبرتو لاوانا، وزير پيشين دارايی از جمله رقبای خانم فرناندز کرشنر در انتخابات رياست جمهوری آرژانتين هستند.

برنده انتخابات امروز، جانشين نستور کرشنر خواهد شد که طی چهار سال رياست جمهوری خود، باعث بهبود عمده اقتصاد آرژانتين پس از يک دوره رکود وحشتناک شد. اين دوره رکود اقتصادی باعث فقر دهها هزار نفر از مردم اين کشور شد.

آقای کرشنر می توانست طبق قانون برای يک دوره ديگر نيز برای رياست جمهوری اين کشور نامزد شود اما وی ترجيح داد که ديگر در اين سمت باقی نماند. هيچ توضيحی هم برای اين تصميم وی داده نشده است.

خبرنگاران می گويند که در روزهای تبليغات انتخاباتی، صحبت های کمی درباره سياست های نامزدهای رياست جمهوری شده اما بحث افزايش جرم و جنايت يکی از موضوع های داغ بوده است.

اگر در مرحله اول انتخابات، هيچ کس برنده نشود، در پايان نوامبر انتخابات ميان دو فردی که بالاترين رای را به دست آورده باشند، تکرار خواهد شد.

اين در حالی است که نتايج نظرسنجی های اينترنتی نشان می دهد که خانم فرناندز کرشنر در همان دور اول به پيروزی خواهد رسيد.

خانم فرناندز کرشنر گفته است که در صورت پيروزی به سياست های چپ ميانه ادامه خواهد داد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

برخی در آرژانتين، کريستينا فرناندز کرشنر را با اوا پرون، بانوی اول پيشين آرژانتين مقايسه کرده اند. خانم فرناندز کرشنر را همچنين با سناتور هيلاری کلينتون، نامزد انتخابات رياست جمهوری آمريکا مقايسه می کنند.

خود او می گويد: "من نه دوست دارم با هيلاری کلينتون و نه با اويتا پرون مقايسه شوم، هيچ چيز بهتر از اين نيست که هر کس خودش باشد."

همزمان با انتخابات رياست جمهوری، برای انتخاب ۸ فرماندار ايالتی، يک سوم اعضای مجلس سنا و نيمی از مجلس نمايندگان نيز رای گيری خواهد شد.

۲۷ ميليون شهروند آرژانتينی برای رای دادن واجد شرايط هستند و زمان رای گيری در ساعت شش به وقت محلی به پايان خواهد رسيد.

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34678

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آغاز انتخابات رياست جمهوری در آرژانتين، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016