سه شنبه 3 مهر 1386

بريتانيا: طالبان بايد بخشى از روند صلح باشند، بی بی سی

وزير دفاع بريتانيا گفته است گروه طالبان بايد در بخشى از روند صلح در افغانستان حضور داشته باشد.

دز براون، با اشاره به نفوذ باورهاى اسلامى در ميان مردم افغانستان، ابراز عقيده كرده است كه نمى توان تفكرات طالبان را در اين كشور، ناديده گرفت.

آقاى براون در كنفرانس سالانه حزب حاكم بريتانيا (حزب كارگر)، گفته است بعيد به نظر مى رسد كه انديشه طالبان در افغانستان، پديده اى گذرا باشد، همانگونه كه حماس (جنبش مقاومت اسلامى فلسطين) از صحنه سياسى سرزمين هاى فلسطينى كنار گذاشته نشد.

وزير دفاع بريتانيا خاطرنشان كرد كه هرگونه تلاشى كه در آينده براى حل بحران افغانستان صورت مى گيرد، بايد ريشه در قوانين اسلامى داشته باشد.

آقاى براون به اعضاى حزب كارگر گفت تعهد بريتانيا در افغانستان و عراق، ممكن است تا چند نسل طول بكشد.

او درعين حال تاكيد كرد كه اين تعهد، الزاماً به معناى حضور نظامى در آن دو كشور نيست.

دولت بريتانيا، هم اكنون بيش از هفت هزار نيرو در افغانستان دارد كه عمدتاً در جنوب كشور، سرگرم نبرد با گروه شورشى طالبان هستند.

بريتانيا همچنين ۵ هزار و پانصد سرباز در عراق دارد.

گفتگو با طالبان

وزير دفاع بريتانيا، در حالى از لزوم حضور طالبان در روند صلح افغانستان سخن مى گويد كه بحث مذاكره با اين گروه شورشى، در اين اواخر و از زمانى كه سخنگوى طالبان، براى گفتگو با دولت افغانستان ابراز آمادگى كرد، بالا گرفته است.

حامد كرزى رئيس جمهور افغانستان نيز اخيراً در نيويورك، بار ديگر از آمادگى دولتش براى مذاكره با طالبان سخن گفت.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاى كرزى كه براى شركت در مجمع عمومى سازمان ملل متحد و نيز اجلاس كشورهاى كمك كننده به بازسازى افغانستان، به نيويورك رفته است، گفت دولتش به طور جدى، سعى مى كند شورشيان طالبان و حاميان آنها را به پايان دادن به خشونت ها قانع كند.

حامد كرزى افزود: "ما با آن عده از افراد طالبان كه عضو القاعده و شبكه هاى تروريستى نيستند، در تماس هستيم و آنها، اكثريت را (در ميان طالبان) تشكيل مى دهند".

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34326

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بريتانيا: طالبان بايد بخشى از روند صلح باشند، بی بی سی' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016