جمعه 15 آبان 1383

مدير اجرايي برنامه قرن جديد آمريکا: بوش در دوره دوم به عهد خود براي حمله نظامي به ايران وفا مي‌‏کند، ايلنا

تهران- خبرگزاري کار ايران

مدير اجرايي برنامه قرن جديد آمريکا گفت: "جرج بوش" در دوره دوم به عهد خود براي حمله نظامي به ايران وفا مي‌‏کند.
به گزارش سرويس ديپلماتيک ايلنا، "گري اشميت" که از نوجمهوري‌‏خواهان محافظه‌‏کار است، با بيان اينکه بوش پارسال توضيح داد که سياست‌‏هاي لي خود را تغيير نخواهد داد، تصريح کرد: رئيس‌‏جمهور در برابر خود ليستي از مسائل مرتبط با امنيت ملي دارد اما حتي در صورت تغيير کادر اجرايي تيم وي در دولت، سياست‌‏هايش کماکان ثابت خواهد ماند.
وي که با خبرنگار رويترز گفت‌‏وگو مي‌‏کرد، افزود: اين ديدگاه، وي را به اين سمت‌‏وسو سوق مي‌‏دهد که به عهد خود براي حمله نظامي به ايران وفا کند و اجازه ندهد اين کشور به سلاح هسته‌‏اي دست يابد.
اشميت ادامه داد: اين تعهد ويژه، ايجاب مي‌‏کند که وي در نهايت به روي‌‏آوردن به استفاده از نيروي نظامي بر ضد ايران بينديشد.
مدير اجرايي برنامه قرن جديد آمريکا در پايان گفت: بوش منتظر پايان مهلت داده‌‏شده به ايران تا 25 نوامبر است تا ببيند آيا مي‌‏تواند شوراي حکام آژانس بين‌‏المللي انرژي اتمي را نسبت به ارجاع پرونده هسته‌‏اي ايران به شوراي امنيت قانع سازد يا خير.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13987

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مدير اجرايي برنامه قرن جديد آمريکا: بوش در دوره دوم به عهد خود براي حمله نظامي به ايران وفا مي‌‏کند، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016