دوشنبه 10 فروردین 1383

پايان راي گيري در انتخابات پارلماني گرجستان، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس بين‌الملل - فرامنطقه‌يي
راي گيري در انتخابات پارلماني گرجستان پايان يافت.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين راي گيري كه نخستين انتخابات پارلماني پس از سقوط ادوارد شواردنادزه، رييس جمهوري سابق آن كشور و انتخاب رييس جمهور جديد است، با تنش ناشي از بروز اختلاف سياسي بين دولت مركزي و رهبران منطقه خودمختار آجارستان همزمان شده كه در روزهاي اخير اين كشور را به مرز درگيري نظامي كشانده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

ميخاييل ساكاشويلي، رييس جمهور كه در ماه ژانويه با كسب اكثريت آرا به اين مقام دست يافت، نخست وزير را براي نظارت بر راي گيري در آجارستان به آن منطقه اعزام كرد.
وي گفته است كه اگر مشاهده شود كه مقامات محلي درصدد دستكاري در نتايج انتخابات برآيند با آنان به شدت برخورد خواهد شد.
گفته مي‌شود كه اصلان آباشيدزه، رهبر آجارستان كه در حال حاضر با مخالفت جدي مردم و حمايت آنان از رييس جمهور مواجه است، دولت را به تلاش براي سوء استفاده از اين انتخابات به منظور سرنگوني خود متهم كرده است.
به گزارش بي.بي.سي در مقابل، دولت مركزي مي‌گويد كه آباشيدزه در نظر دارد با مداخله غيرقانوني در انتخابات پيروزي طرفداران خود را تضمين كند.
پس از آنكه مقامات آجارستان از ورود ساكاشويلي به آن منطقه جلوگيري كردند، وي با اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه آجارستان و دستور آماده باش نظامي نسبت به موضعگيري رهبران آجارستان واكنش نشان داد.
تنها با مداخله‌ي دولت‌هاي خارجي، به خصوص روسيه و آمريكا بود كه از برخورد نظامي بين دو طرف جلوگيري به عمل آمد.
براساس نظر سنجي‌هاي انجام شده انتظار مي‌رود حزب ساكاشويلي به اكثريت كرسي‌هاي پارلمان دست يابد.
نتايج انتخابات قبلي گرجستان، كه در زمان زمامداري ادوارد شواردنادزه برگزار شده بود، با اعتراض مردم و اتهام تقلب گسترده مواجه و به تظاهرات گسترده مردمي منجر شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6021

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پايان راي گيري در انتخابات پارلماني گرجستان، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016