Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 7 تیر 1384

جلايی پور: انتخابات اخير در بلندمدت بخشي از نيروهاي بنيادگرا، پوپوليست و تندرو را درمان مي‌‏كند، ايلنا


تهران- خبرگزاري كار ايران

عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي گفت: انتخابات اخير نشان داد كه تعداد افراد معترض به وضع موجود نسبت به انتخابات دوم خرداد سال 76 بيشتر شده است.

حميدرضا جلايي‌‏پور در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، با مقايسه انتخابات رياست‌‏جمهوري سال 76 با انتخابات اخير، گفت: از ميان 20 ميليون نفري كه در سال 76 به خاتمي راي دادند، بخشي كساني بودند كه همواره به طور ثابت در انتخابات شركت مي‌‏كنند اما بقيه افراد معترض بودند و با گفتن "نه" خواستار تغيير و اصلاح جامعه بودند، در انتخابات اخير نيز آراي بيشتري نسبت به انتخابات قبلي داراي وجه اعتراضي بود براين اساس وضعيت نسبت به گذشته حساس‌‏تر شده است.
وي با بيان اينكه اصول‌‏گرايان تندرو نبايد پيروزي در اين انتخابات را جشن بگيرند، گفت: از ميان 17 ميليون نفري كه به احمدي‌‏نژاد راي دادند، شش ميليون نفر راي ثابت انتخابات مختلف هستند كه شامل افراد مذهبي, مسجدي و نيروهاي نهادهاي انقلابي مي‌‏شوند اما 11 ميليون ديگر شامل طيف متنوعي از كساني هستند كه احساس فقر و تبعيض مي‌‏كنند و از اينكه به شعارهاي اصلاح‌‏طلبان در هشت سال گذشته عمل نشده است، ناراضي هستند و همچنين به وضع معيشتي خود اعتراض دارند و فكر مي‌‏كنند كه دولت‌‏مردان حق آنها را خورده‌‏اند.
وي افزود: با توجه به اينكه احمدي‌‏نژاد در مرحله دوم انتخابات قول ريشه‌‏كني فقر, فساد و تبعيض را به افراد مذكور داده است و بارها تاكيد كرده كه اين امر محقق شدني است، اين افراد دولتي را كه اصول‌‏گرايان در 16 سال اخير سمبل فساد معرفي مي‌‏كردند، سمبل مبارزه با فساد مي‌‏دانستند و اين مساله در تصميم آنها براي راي دادن به احمدي‌‏نژاد موثر بوده است.
اين عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي تصريح كرد: از ميان 10 ميليون نفري كه به هاشمي راي دادند، چهار ميليون نفر كساني هستند كه به طور كامل به دموكراسي علاقه‌‏مند هستند و همان كساني هستند كه در دوره اول انتخابات به معين راي دادند.
وي، شش ميليون نفر باقي‌‏مانده از راي‌‏دهندگان به هاشمي را خواستار پيشرفت و توسعه اقتصادي- صنعتي ايران در جهان متحول كنوني دانست و افزود: البته اين گروه هم دموكراسي مي‌‏خواهند و به طور كلي اين 10 ميليون نفر نيروهاي كيفي جامعه محسوب مي‌‏شوند كه تحت تاثير جو قرار نمي‌‏گيرند و علي‌‏رغم تمام انتقادهايي كه به هاشمي داشتند، به خاطر مصالح كشور در مرحله دوم انتخابات به او راي دادند چراكه مي‌‏دانند مبارزه با فقر زماني محقق مي‌‏شود كه حداقل بيش از 8 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم.
جلايي‌‏پور تاكيد كرد: در انتخابات اخير هاشمي شعار پوپوليستي براي رفع فقر مطرح نكرد چرا كه هاشمي كسي است كه تجربه شعارهاي پوپوليستي ريشه‌‏كني فقر را در دهه اول انقلاب داشته است.
وي افزود: به نظر مي‌‏رسد 11 ميليون نفر از 17 ميليون نفري كه به احمدي‌‏نژاد راي دادند،به خاطر جاذبه‌‏هاي ريشه‌‏كني فقر و فساد راي دادند و ارزيابي درستي از تجربه صادقانه نيروهاي انقلاب در دهه اول براي ريشه‌‏كني فقر نداشتند.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي تاكيد كرد: به عنوان يك اصلاح‌‏طلب به 10 ميليون نفر راي‌‏دهندگان به هاشمي افتخار مي‌‏كنم چرا كه اين افراد تحت تاثير فضاسازي‌‏هايي كه هاشمي را نماد دزدي و فساد معرفي مي‌‏كرد، قرار نگرفتند پس آنها افراد آگاهي هستند و اين 10 ميليون نفر پايه اساسي توسعه سياسي و اقتصادي جامعه هستند كه در انقلاب مشروطه شايد تنها 10 هزار نفر و در انقلاب اسلامي شايد تنها 1 ميليون نفر بودند.
وي خاطرنشان كرد: البته من به 17 ميليون نفر راي‌‏دهندگان به احمدي‌‏نژاد احترام مي‌‏گذارم و به همين دليل شكست اصلاح‌‏طلبان را در انتخابات اخير قبول دارم، اگرچه شكست اصلاح‌‏طلبي براي اصلاح امور جامعه ايران را قبول ندارم.
جلايي‌‏پور در ادامه اظهار داشت: 11 ميليون نفر از راي‌‏دهندگان به احمدي‌‏نژاد افراد متنوعي هستند كه هيچ گروهي نمي‌‏تواند اين جمعيت معترض را به حساب شخصي خود بگذارد.
وي با اشاره به 18 ميليون نفري كه در انتخابات شركت نكردند، گفت: حداقل نيمي از اين جمعيت هيچ وقت در انتخابات شركت نمي‌‏كنند و به نحوي تحت تاثير شعار تحريم بودند، بر اين اساس جمع راي‌‏دهندگان خواستار تغيير و كساني كه راي نداده‌‏اند، نشان مي‌‏دهد كه حدود 30 ميليون نفر در اين كشور طالب تغيير هستند كه بخشي از آنها دموكراتيك هم نيستند و لازم است كه به اين تركيب جمعيتي معترض كه حتي نسبت به دوم خرداد 76 هم بيشتر شده‌‏اند، جدي فكر كرد و اين وضعيت براي اداره‌‏كنندگان كشور درس‌‏آموز است.
وي يادآور شد: در انتخابات اخير اصلاح‌‏طلبان, رفسنجانيان, كروبيان, ملي و مذهبيان و نهضت آزاديان شكست خوردند در حالي كه پيش از اين بخشي از اين نيرو مديريت اجرايي كشور را در دست داشتند اما با توجه به نتايج انتخابات اخير، جامعه ايران از مديريت اين نيروها محروم شد و اين نيروها وارد جامعه مدني شدند كه حضورشان در جامعه مدني باعث تقويت آن خواهد شد، به عبارت ديگر از ميان سه نيروي جدي طرفداران عدالت اجتماعي, طرفداران اقتصاد صنعتي و رقابتي و طرفداران مردم‌‏سالاري و دموكراسي كه در انتخابات اخير نقش داشتند، مديريت كشور به دست بخشي از طرفداران عدالت اجتماعي افتاده كه چپ سوسياليست نيستند بلكه راست پوپوليست هستند كه اگر شرايط را مساعد ببينند، راست تندرو خواهند شد و اين تاكنون در 27 سال اخير سابقه نداشته است چرا كه در اين سال‌‏ها هيچ‌‏گاه تندروها در قدرت اجرايي كشور حرف اول را نمي‌‏زدند.
وي تصريح كرد: البته به نظر من اين افراد به هر ميزان كه مديريتشان را ادامه دهند، از تنديشان كاسته خواهد شد و بر عمل‌‏گرايي‌‏شان افزوده مي‌‏شود به اين معنا كه اين انتخابات در بلندمدت بخشي از نيروهاي بنيادگرا, پوپوليست و تندرو را درمان خواهد كرد.
عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي ابراز عقيده كرد: در شرايط جديد ايجاد شده در كشور، روند پيشرفت توسعه‌‏اي و دموكراتيك كشور به طور موقت كند مي‌‏شود اما متوقف نمي‌‏شود و اين وضعيت در ميان‌‏مدت و بلندمدت به نفع دموكراسي است چرا كه ممكن است احمدي‌‏نژاد در دولت خود دو كار انجام دهد كه هر دو به نفع دموكراسي است؛ به اين معني كه يا فقرا را پولدار مي‌‏كند كه اين اقدام براي دموكراسي خوب است يا اينكه در اين كار موفق نمي‌‏شود و راي‌‏دهندگان به او مي‌‏فهمند كه با شعار نمي‌‏توان با فقر مقابله كرد.
وي تاكيد كرد: راه مبارزه با فقر توليد ثروت است كه مستلزم رشد بالاي 8 درصدي است و حداقل 20 سال در كشور وقت مي‌‏برد، ضمن اينكه اين هدف بدون كاربرد لوازم توسعه سياسي و ملزومات دموكراسي و با دخالت نيروهاي نظامي و شبه‌‏نظامي در انتخابات محقق نخواهد شد.
جلايي‌‏پور با بيان اين مطلب كه در انتخابات اخير يك نكته مهم و قابل توجه وجود داشت، گفت: پنج سال پيش اكبر گنجي مقاله‌‏هايي در نقد هاشمي نوشت و دچار مشكلات متعددي شد و هنوز هم به خاطر همان مقاله‌‏ها زنداني است اما در اين انتخابات ميليون‌‏ها CD و شب‌‏نامه عليه شخص دوم نظام منتشر شد و آب هم از آب تكان نخورد پس اين انتخابات نشان داد كه عده‌‏اي حاضرند براي پيروزي در انتخابات با هزينه كردن ده‌‏ها ميليارد تومان از بيت‌‏المال و تمسك به برخي نهادها كه وظيفه آنها دفاع از هيچ كانديدايي در مبارزات انتخاباتي نيست، دومين شخصيت كشور را تخريب كنند تا آراي خود را بالاتر ببرند، اين مساله ما را به ياد جمله حكيمانه ماكياول مي‌‏اندازد كه گفته است، "خيلي‌‏ها براي رسيدن به قدرت صرف‌‏نظر از دلايلي كه به زبان مي‌‏آورند، آماده‌‏اند تا از هر وسيله‌‏اي استفاده كنند".

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جلايي‌‏پور خاطر نشان كرد: در انتخابات اخير طرفداران هاشمي و اصلاح‌‏طلبان شكست خوردند و حكومت يكدست شد ضمن اينكه جامعه نيز يكدست شد چنانكه مردم در اين انتخابات به دوگانگي در قدرت سياسي ايران پايان دادند و هم اكنون به يك اعتبار رياست‌‏جمهوري جذب رهبري شد و اين مساله موقعيت خوبي را در چهار سال آينده فراهم مي‌‏كند تا مشخص شود كه آيا مي‌‏توان با حكومت يكدست فقر و فساد و تبعيض را ريشه‌‏كن كرد؟
وي ادامه داد: من اصلا نگران تندروي نيستم چون اساساً جايي براي تندرويي وجود ندارد چرا كه طرفداران احمدي‌‏نژاد دو گروه هستند؛ گروه اول افراد نظامي و شبه نظامي هستند كه در انتخابات زحمت كشيدند و حالا براي مديريت انقلابي پست مي‌‏خواهند ضمن اينكه معلوم نيست چقدر در اين پست‌‏ها موفق شوند و گروه ديگر 11 ميليون نفري هستند كه منتظرند ببينند كه چه زماني پول به حسابشان ريخته مي‌‏شود و جمع كردن ميان اين دو گروه كار بسيار دشواري است.

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25336

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلايی پور: انتخابات اخير در بلندمدت بخشي از نيروهاي بنيادگرا، پوپوليست و تندرو را درمان مي‌‏كند، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005