Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 6 تیر 1384

بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در رابطه با نتايج انتخابات رياست جمهوري

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران با همه فراز و نشيب هايي كه در مسير برگزاري آن به وقوع پيوست به پايان رسيد و حضور مردم در صحنه انتخابات جلوه اي روشن از مواهب دموكراسي و مردمسالاري را به نمايش گذارد.
فارغ از تمهيدات و نتيجه اي كه در دو مرحله اين انتخابات رقم خورد، اصل برگزاري اين انتخابات و رقابت هاي معنادار انتخاباتي صورت گرفته در آن به گرايش هاي نگران از دموكراسي نشان داد كه مي توان با اطمينان خاطر به سلايق مختلف موجود در جامعه ميدان داد بي آنكه از بالا گرفتن رقابت هاي انتخاباتي و طرح ديدگاه ها و مطالبات قشرها و گروه هاي مختلف سياسي و اجتماعي نگران بود.
با اين حال نمي توان كتمان كرد كه انتخابات دور نهم رياست جمهوري فاصله قابل توجهي با استانداردهاي پذيرفته شده در فرآيندهاي دموكراتيك داشت. در اين دوره به دليل سازمان يافتگي و پيچيدگي بيشتر جريان اقتدارگرا، علاوه بر حساسيت نسبت به آزاد و عادلانه بودن انتخابات، سلامت ساختار انتخابات بيشتر مورد تهديد قرار گرفت كه در هر دو مرحله مورد نقد جدي حاضران در رقابت هاي انتخاباتي و ساير سلايق سياسي كه فرصت حضور تمام عيار نيافتند، بود.
تمهيدات برگزاري اين انتخابات در حالي صورت گرفت كه احزاب و سازمان هاي سياسي اصلاح طلب در اثر اقدامات و فشارهاي شديد بخش هايي كه از حاكميت از حق برخورداري رسانه و امكانات سازماندهي ارتباطات مردمي محروم بودند وحتي امكان رسانه اي اندكي نظير روزنامه اقبال نيز شتاب زده و بهانه جويانه از اصلاح طلبان ستانده شد و در برابر آن رقباي محافظه كار و افراطي با دست باز در ميدان سياست جولان مي دادند. با اين وجود اصلاح طلبان به لحاظ مبنايي پذيرفته بودند كه چنانچه حداقلي از آزادي و عادلانه بودن در انتخابات وجود داشته باشد بار مشاركت در انتخابات را بر دوش بكشند تا روند دموكراسي و اصلاحات شكننده و برگشت پذير نشود، متأسفانه آنچه رخ داد خارج از قواعد مرسوم دموكراتيك بود، چون با تمهيدات خاص، يك حزب پادگاني بدون نام و نشان و شناسنامه سياسي و با امكانات گسترده و غيرقانوني و استفاده از بودجه ها و امكانات رسمي به طور نگران كننده اي سلامت اين انتخابات را نشانه گرفت و عملاً با سازمان سراسري خود نتيجه انتخابات را به سمت و سويي سوق داد كه حتي خوشبين ترين محافظه كاران نيز تا اين حد اين اتفاق را پيش بيني نمي كردند.
مداخله گسترده اي كه اين جريان نظامي سياسي با بهره گيري از نفوذ از پيش تدارك شده خود در امر نظارت و نيز سازماندهي گسترده تبليغي در نهادها و مراكز خاص رأي گيري صورت دادند چنان مشهود بود كه حتي شخصيت هاي صبور و آرامي نظير آقايان كروبي و هاشمي را به واكنش هاي اعتراض‌آميز واداشت و در نظر اكثر نيروهاي سياسي سلامت انتخابات را به طور جدي مخدوش ساخت، بايد گفت عامل نخستي كه اصلاح‌طلبان و اعتدال‌خواهان را در اين انتخابات به شكست واداشت بايد در سازماندهي پادگاني نيرويي رها از هر نوع نظارت و كنش دانست كه موجب شد تا دموكراسي در برابر اقتدارگرايي گامي به عقب گذارد.
اين واقعه نشان داد كه دستاوردهاي اصلاحات در برابر نظامي‌گري مداخله‌جويي كه حتي روحانيت معتبر و وارسته شيعه و اصولگرايان متدين و رقيبان متفاوت محافظه كار را نيز ديگر در كنار خويش تحمل نمي كند، بسيار شكننده و در آستانه خطري جدي قرار گرفته است. از اين رو هوشياري و حضور مدبرانه نيروهاي سياسي اصلاح طلب در عرصه سياسي كشور و حفظ انسجام و ائتلاف‌هاي ارزشمندي كه در دوران انتخابات شكل گرفت، تنها راه مقابله با فزون خواهي جريان اقتدارگراي نظامي است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي تلاش خواهد كرد در آينده تحليل و نقد جامع و همه جانبه خود از چرايي و چگونگي رخداد چنين نتيجه‌اي در انتخابات و چشم اندازهاي آينده كشور و نيز برنامه عمل و انتظارات خود در شرايط آتي سياسي كشور را بيان كند و در آن با تبيين توانايي ها و نقد شيوه هاي خود، جنبش اصلاحات و مخالفان اصلاح‌طلبي و نيز تأثير مداخلات هسته سخت قدرت و تفكر نظامي‌گري در فرآيند نوپاي دموكراسي در ايران بپردازد.
بديهي است كه تنگناها و فشارهاي پيدا و پنهان بر اصلاح‌طلبان و روشنفكران و فعالان سياسي و اعمال محدوديت ها براي حضور فعال و با نشاط در عرصه سياست و فرهنگ موجب شد كه نقطه كانوني خواسته هاي اصلاح طلبان بر «آزادي» تمركز يابد و اين نيروي فعال جامعه نتواند به ميزان توان مقدور خود بازگو كننده و پژواك صداي طبقات محروم جامعه باشد. واقعيت آن است كه جامعه امروز ما علاوه بر مطالبات آزاديخواهانه و ضد استبدادي، عطف توجه ويژه اي به مسأله عدالت اجتماعي، فساد موجود در سازوكارهاي حكومت، فقر و تبعيضات نارواي سياسي، فرهنگي، اقتصادي و معيشتي كه بار آن بر دوش اين طبقات محروم و كم درآمد جامعه سنگيني مي كند، دارد و البته اين به رغم اصلاحاتي است كه در ساختار اقتصادي و اجتماعي در دوران پس از دوم خرداد 76 صورت گرفته است. جنبش اصلاح طلبان پيشرو در اين مرحله توانست به رغم محدوديت ها و تضييقات دستاوردهاي بزرگي در دفاع از دموكراسي و طرح حقوق اساسي ملت داشته باشد، اما ترديدي نيست كه قشرهاي گسترده‌اي از جامعه ايراني كه مي خواهند در سرنوشت خويش مؤثر باشند، در پي آنند كه از مواهب رشد و توسعه كشور عاجلاً برخوردار گردند. اگرچه در برنامه انتخاباتي دكتر معين مسأله عدالت و تأمين اجتماعي مورد ملاحظه جدي قرار گرفته بود اما اين مسأله محوريت تبليغاتي پيدا نكرد اما روند انتخابات فرصتي را فراهم آورد كه صداي اين بخش جامعه بيشتر به گوش جريان‌هاي سياسي اصلاح‌طلب برسد و طبيعتاً اگر شايسته برخورداري از نعمت دفاع از حقوق ملت باشيم لازم خواهد بود كه در برنامه عمل آينده خويش به مضمون اين صدا توجه ويژه‌اي نماييم و دامنه فراگيري همراهان اصلاحات را از نخبگان و اجزاء طبقه متوسط گسترش دهيم تا طبقه محروم اما ترقي خواه جامعه ايران نيز همراهي شاداب‌تر و پيگيرانه‌تري با جريان اصلاح طلبي در ايران داشته باشند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي به عنوان جرياني حساس نسبت به آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي و برآمده از متن اصلاحات از اين پس خواهد كوشيد كه رهيافت‌ها و تجربه‌هاي پرهزينه و گرانقدر خود را در افق جديدي از فعاليت هاي مدني و قانوني با جديت و صراحت پي گيرد. ما با قدرداني فراوان از نامزد انتخاباتي خويش جناب آقاي دكتر معين دستاوردهاي ارزنده ايشان و گروه ها و شخصيت هاي همراه را در اين دوره به عنوان بخش مهمي از تلاش‌هاي ماندگار جنبش اصلاح طلبي در ايران به جد پاس خواهيم داشت.
اكنون كه به هر تقدير نتيجه انتخابات رياست جمهوري اعلام شده است جبهه مشاركت به نتيجه آن تمكين مي‌كند و اعلام مي‌دارد به انتخاب اكثريت مردم ايران احترام مي‌گذارد و براي جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد به عنوان ششمين رئيس منتخب جمهوري اسلامي ايران آروزي توفيق مي‌نمايد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اميدواريم رئيس جمهور منتخب اكثريت مردم ايران از اين پس كه تمام نهادهاي انتخابي و انتصابي از يكدستي و همسويي كامل برخوردار شده اند بتواند به مطالبات همه ملت ايران و به ويژه تعهد به وعده‌هاي گسترده خود در از ميان بردن فساد و فقر و تبعيض و ساختن جامعه امن و با نشاط پاسخ گويد.
براي ساختن ايراني آباد و آزاد و سربلند به عنوان يك جريان سياسي منتقد و منصف، براي توفيق ايشان در اين راه تلاش خواهيم كرد و گمان مي‌كنيم به عنوان حزبي خارج از قدرت بيشترين كمكي كه به ايشان مي‌توانيم انجام دهيم نظارت و نقد مشفقانه و جدي ايشان و همكارانشان خواهد بود، از اين رو اميدواريم مجموعه دولت آينده پذيراي حقوق اساسي و نقدهاي سازنده ما باشد و در همه حال حقوق منتقدان و مخالفان خود را پاس دارد.
ما انتظار داريم دولت آينده اعتدال و واقع بيني را سرلوحه عمل خود قرار دهد و اجازه ندهد تفكرات افراطي و فراقانوني كه مي تواند نه تنها بنياد دولت نهم كه بنياد حيات ملي و بين المللي ايران را به مخاطره اندازد، بر برنامه هاي دولت آينده مستولي شود.
از نيروهاي وفادار به اصلاحات نيز مي‌خواهيم با جديت از تمام ظرفيت‌هاي به وجود آمده در دوران اصلاحات به ويژه، فرآيندهاي دموكراتيك و پايگاه اجتماعي و فرهنگي و علمي سازمان نخبگاني كه توانستند در دوران انتخابات تكيه‌گاه پيوند اصلاح طلبان با جامعه باشند در گسترش ارتباط با بدنه جامعه بهره وافي ببرند.
از خداوند بزرگ براي پاسداشت دستاوردهاي نوانديشانه ديني در دفاع از آزادي و حقوق مردم و نهادينه كردن آزادي و دموكراسي براي تحقق عدالت و پيشبرد توسعه و اصلاحات مدد مي‌جوييم و به توان ملت در ناتمام نگذاشتن تجربه نوين دموكراسي در ايران سخت اميدواريم.

جبهه مشاركت ايران اسلامي

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25284

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه جبهه مشاركت ايران اسلامي در رابطه با نتايج انتخابات رياست جمهوري' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005