Click for Amazing Phone Card
شنبه 4 تیر 1384

شوک نتيجه دور دوم انتخابات به بورس و بازار در ايران، گزارشاتی از "هاتف"

پس از اعلام نتايج انتخابات
شاخص كل بورس بيش از 120 واحد كاهش يافت


شاخص كل بورس امروز پس از اعلام نتيجه انتخابات رياست جمهوري بيش از 120 واحد كاهش يافت.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني هاتف برخي از كارشناسان معتقدند: ابهام در برنامه هاي اقتصادي رييس جمهور آينده در اين كاهش موثر بوده است.
طرفداران كانديداي پيروز تلاش دارند در سايت ها و خبرگزاريهاي وابسته به خود دليل افت شاخص ها را مافياي قدرت و ثروت معرفي نمايند.
اين در حالي است كه سازمان كارگزاراي بورس اوراق بهادار در اولين ساعتهاي صبح و پس از مشخص شدن نتيحه انتخابات ضمن تبريك به كانديداي پيروز ابراز اميدواري كرد در دولت آينده روند توسعه بازار سرمايه ادامه يابد.
---------------------------

دكتر حسين كدخدايي:
شوك به بازار سرمايه قابل توجه است


عدم بينش سياسي برخي دست اندركاران اقتصادي موجب شد بازار شوك قابل توجهي را پذيرا باشد.

دكتر حسين كدخدايي كارشناس بورس به پايگاه اطلاع رساني هاتف گفت: برخي نظرات كه ناشي از عدم بينش سياسي دست اندركاران اقتصادي بود موجب شد نتيجه انتخابات آثار منفي بر وضعيت بازار سرمايه داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه رييس جمهور منتخب نمي تواند بورس را ناديده بگيرد افزود: براي حركت اصلاح گرايانه كه آقاي احمدي نژاد قصد دارد در بورس دنبال كند بايد خصوصي سازي با جديت تمام اجرا شود.
وي به برابري فرصت هاي سرمايه گذاري براي متقاضيان اشاره كرد و گفت: قانون كنوني پاسخگوي نيازهاي فعلي بازار نيست و با توجه به عدم تعريف تخلفات و نبود ساز وكار نظارتي امكان برابري فرصت ها محتمل به نظر نمي رسد.
وي تاكيد كرد: بورس با قوانين فعلي توفيقي حاصل نمي كند و براي توسعه اين بازار نيازمند يكسري قوانين منسجم هستيم.
-------------------------------------

يك كارشناس بورس:
بازار به تغييرات سياسي عكس العمل نشان داد


يك كارشناس بازار سرمايه معتقد است: يكي از علت هاي كاهش شاخص بورس واكنش به تغييران سياسي است.

غلامرضا اسلامي بيگدلي در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني هاتف گفت: بازار سرمايه منتظر است تا دامنه تغييرات در دولت آينده مشخص شود و به همين دليل احتمال مي رود دچار ركود مقطعي شود.
وي با اشاره به اينكه موضع گيري اقتصاد دانان رييس جمهور منتخب و شخص او در خارج كردن بازار از اين وضعيت مي تواند موثر باشد تاكيد كرد: با توچه به جايگاه بورس در سند چشم انداز و برنامه چهارم به نظر مي رسد بازار سرمايه به رشد خود ادامه دهد .
وي با اشاره به اينكه پايين آمدن شاخص ها به نفع هيچ كس نيست گفت: اتهاماتي كه به بورس مبني بر كاهش تعمدي شاخص زده مي شود با توجه به تركيب سهامداران نمي تواند درست باشد و اكثر سهامداران با كاهش شاخص دچار زيان خواهند شد.
وي افزود: طبيعي است كه با چنين وضعيتي و تعداد زياد سهامداران خرد به نظر نمي رسد تعمدي در كاهش شاخص ها باشد.
وي با تاكيد بر اينكه بازار سرمايه منسجم به رشد و توسعه كشور منجر مي شود گفت: اگر نارسايي در بازار سرمايه وجود دارد بايد اين نارساييها برطرف شود نه اينكه كل بازار را حذف كرد.
وي با ابراز اميدواري در خصوص برگشت تعادل به بازار گفت: اولين اولويت دولت آينده ايجادآرامش در بازار است و تا اين اتفاق صورت نگيرد ابهام بازار از بين نخواهد رفت.
-----------------------------------

دکتر ابريشمي:
دولت جديد با بحران جدي مواجه است


--------------------------------------------------------------------------------

يك كارشناس اقتصادي اعلام كرد: ظرف دو هفته آينده اقتصاد ايران با بحران جدي مواجه مي شود.

دكتر حميد ابريشمي كارشناس اقتصادي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني هاتف افزود: معمولا همه دولت ها در آغاز به كار خود دچار شوك اقتصادي شده و عبور از چنين بحراني نيازمند صرف زمان است.
وي تصريح كرد: برنامه هاي اقتصادي احمدي نژاد در جهت توسعه اقتصاد كشور بوده و از اين نظر مشكلي نخواهيم داشت.
ابريشمي خاطر نشان كرد: براي تصميم گيري در مورد عقب گرد يا پيشرفت هاي اقتصادي دولت بعدي زود است، بايد صبر كرد و منتظر وقايع جديد ماند.
--------------------------------

دكتر صحرائيان:
شوك بازار موقتي است


--------------------------------------------------------------------------------

يك كارشناس اقتصادي گفت: اين امري طبيعي كه وقتي انتخابات در كشورهاي مختلف برگزار شده و پيش بيني هاي برخي از فعالين اقتصادي محقق نگردد بازار داخلي كشور دچار بحران شود.

دكتر سيد مهدي صحرائيان، كارشناس اقتصادي در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني هاتف افزود: معمولا زماني كه يكي از كانديداها داراي برنامه هاي متفاوت به پيروزي مي رسد شوك هاي غير مترقبه اي بر بازار وارد مي شود.
وي ادامه داد: چنين بحران هايي را به كرات در انتخابات سال 1982 فرانسه و سال 1990 آمريكا شاهد بوده ايم و اين امري طبيعي است.
وي با بيان اينكه تحولات امروز در بازار بورس چندان به دور از انتظار نبوده است خاطر نشان كرد: حتي اگر انتخابات به صورت ديگري نتيجه مي داد باز هم اين بازخورد در بازار اتفاق مي افتاد.
صحرائيان تاكيد كرد: براي مقابله با ركود موقتي خصوصا بر روي نرخ ارز و سهام مي بايست سياست صبر و انتظار بر بازار حاكم گردد.
به اعتقاد وي با مطالعات انجام شده و با عنايت به تيم اقتصادي احمدي نژاد جاي هيچ گونه نگراني نيست.
وي گفت: تلاطم حاكم بر بازار موقتي بوده و مي توان انتظار داشت كه در چند روز آينده با شفاف سازي سياست هاي اقتصادي نرخ ارز و شاخص هاي سهام به حالت عادي خود بازگردد.
اين كارشناس اقتصادي عنوان كرده كه بخش صنعت با اميدهاي جديد روبرو شده چرا كه يكي از اساسي ترين سياست هاي اعلام شده توسط احمدي نژاد رفع تبعيضات اقتصادي است.
وي اظهار اميدواري كرد: اگر احمدي نژاد به سياست هاي مطرح شده در برنامه هاي تبليغاتي خود عمل كرده و به طور جدي اصلاح نيروي انساني در سطوح مديريتي را در دستور كار قرار دهد تلاطم بوجود آمده مهار مي شود.
صحرائيان اضافه كرد : پيش بيني مي شود ميل به سرمايه گذاري و ميل به توسعه بخش هاي توليدي بخصوص در حوزه سرمايه گذاري هاي خصوصي در ماه هاي آينده رو به افزايش گذارد.
اين كارشناس اقتصادي احمدي نژاد را داراي نگرش جديد به حوزه اقتصاد دانست و تصريح كرد: دولت جديد با حركت به سمت عدالت اقتصادي وارد عرصه مبارزات شده و اين خود مي تواند سرفصل جديدي را در شكستن انحصارات، كوتاه كردن دست مافياي اقتصادي و انحصارگران بازار و سرمايه محسوب گردد.
وي در خصوص پيشرفت ها يا عقب گرد در حوزه هاي اقتصادي عنوان كرد كه بعيد به نظر مي رسد كه احمدي نژاد نظرات كارشناسان اقتصادي خود را مورد توجه قرار ندهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي بر بازگشت آرامش به بازار سرمايه و خودداري از اظهار نظرهاي تند و قطعي تاكيد كرد و گفت: در حال حاضر تنها راه كار اين است كه به فعالان اقتصادي اطمينان خاطر داده شود كه دولت آينده در جهت رشد فعاليت هاي اقتصادي گام خواهد برداشت.
صحرائيان ادامه داد: براي بازگردان آرامش به بازار كشور شايسته است كه صاحبان بنگاه هاي اقتصادي خصوصي بدون نگراني به فعاليت هاي خود ادامه دهند.
وي تفكر تيم اقتصادي احمدي نژاد را در جهت تثبيت قيمت ها و تثبيت نرخ برابري ارز و ايجاد ثبات در فرآيند رشد سرمايه گذاري هاي توليدي و فضاي حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي برشمرد.
صحرائيان در پايان توصيه كرد كه از هجوم غير منطقي به بازار ارز و سكه خودداري شود و فعالين اقتصادي با حفظ آرامش به فعاليت هاي اقتصادي خود ادامه دهند.
اين كارشناس اقتصادي در پايان مدعي شد كه ظرف يكي دو هفته آينده تيم اقتصادي احمدي نژاد با شفاف سازي برنامه هاي اقتصادي خود، اطمينان خاطر لازم را به صاحبان سرمايه و بنگاه هاي اقتصادي خواهند داد.

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25234

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شوک نتيجه دور دوم انتخابات به بورس و بازار در ايران، گزارشاتی از "هاتف"' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005