Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 2 تیر 1384

برداشت هايی از نامه هاشمی به رهبر، کاسا

هاشمی رفسنجانی مرد سياست ايران برای بهترين بهره برداری از يک هفته باقيمانده به انتخابات ، اعلاميه ای صادر نمود . در اين اطلاعيه موارد گوناگونی قابل برداشت می باشد که از مهمترين انها می توان به اختلاف بين وی و بيت رهبری اشاره داشت .

بنا بر نامه منتشر شده که اصل ان را می توانيد در اينجا بخوانيد اهدافی که رفسنجانی سعی دارد در اين نامه بدان نائل شود از قرار زير می باشد :

۱- هاشمی رفسنجانی بدنبال زير سوال رفتن بيت رهبری توسط ملا کروبی ، بر ان شد تا از موقعيت بدست امده بهترين استفاده را ببرد و انتقاد خود را نه به طرز ناشيانه ای که کروبی بکار برد ، بلکه در لفافه منتشر نمايد تا بلکه از اين روش به بهره برداری های خويش منجمله فشار به خامنه ای جهت حفظ بی طرفی نائل ايد .

۲- همانطور که در بيانيه وزارت کشور امده کروبی با در اختيار داشتن حدود ۵ مليون رای و با اختلاف اندکی با احمدی نژاد قرار دارد . از اين رو اين ميتواند فرصت مغتنمی باشد تا با حمايت از اقدام انتقادی کروبی عليه مرد شماره يک مملکتی ، علاوه بر کشيدن ارای وی بسمت خود ، کروبی را نسبت به انتقادات شديدی که تا قبل از انتخابات از وی داشت تا حدودی منصرف کند .

۳- همچنين رئيس مجمع تشخيص مصلحت که جايگاه خويش را در برابر رقيب تندرو خود در خطر ديده است سعی دارد در اين ۵ روز باقی مانده حداکثر پشتيبانی را از گروههای اصلاح طلب و يا بعضا هواداران نامزدهای دور اول جمع نمايد . "ايجاد ائتلاف ملی و برقراری اشتی فراگير برای تاسيس دولت" را ميتوان از جمله اخرين اقدامات وی در جهت مشارکت حداکثری به نفع خويش دانست .

۴- وی با تکيه بر موفقيتهای کروبی و احمدی نژاد در بدست اوردن ارای مردم با متوسل شدن به شيوه های اقتصادی بار ديگر بر ان شد تا در اطلاعيه خويش بر اين امر تاکيد ورزد : [... فقرزدايی و عدالت اجتماعی که ارتقای سطح معاش اقشار زير خط فقر و مناطق محروم و روستاها را هدف گرفته و شامل تأمين مسکن، غذا، تحصيل، درمان و بيمه بيکاری و نيز ارتقای سطح معيشت کارمندان و کارگران شريف کشور است که در قالب نظام تأمين اجتماعی جامع تحقق خواهد يافت]

۵- هاشمی با نامه ای که ديروز منتشر ساخت بطور زيرکانه ای شانه خود را از حوادث امنيتی که در سالهای اخير به وی نسبت داده می شد خالی کرد : [... که متأسفانه به دليل پاره‌ ‏ای اقدامات و البته دخالتهای سازمان يافته، منظره باشکوه و اميدبخش انتخابات را آلوده کرد]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين نامه گرچه بظاهر يک اعتراض رسمی نسبت به برگزاری انتخابات است ، اما فی الواقع از شکاف بزرگی بين حاکميت ايران خبر ميدهد . اعتراضات اخير هاشمی رفسنجانی از دستگاههای انتصابی نظير صدا و سيما و شورای نگهبان خبرهای اختلاف وی و خامنه ای ، رهبر ايران را بيش از پيش نمايان ساخت . امری که بهانه را از گروههای تحريم کننده انتخابات خواهد گرفت تا بار ديگر بر اين طبل نکوبند که همه اينها خيمه شب بازی رژيم است و يا اينکه بر اين نکته اصرار ورزند که در صورت انتخابات وی اوضاع مع سابق ادامه خواهد يافت ...

... مى توان به هاشمى انتقاد داشت، مى توان او را مغرور خواند، مى توان بر اولويت توسعه بر دموكراسى در آراى هاشمى خرده گرفت اما نمى توان كتمان كرد كه اين تنها راه و آخرين راه سياسى است. ديگر راه ها يا به كنج انزواى روشنفكرانه منتهى مى شود يا به انتحار هاى متوهمانى كه هنوز از تحريم سخن مى گويند. آنچه درباره آن حرف مى زنيم «هاشمى» نيست «موقعيت هاشمى» است. همان عامل موازنه اى كه مانع از باخت مطلق ما در مرحله اول شد، همان عامل موازنه اى كه با وجود آنكه برخى از ما او را دوست نداريم و به چوب نقد او را رانديم اكنون به تنها گزينه ما تبديل شده است. هاشمى هنوز يك انتخاب است و اين يعنى دموكراسى. يعنى ما مى توانيم ميان احمدى نژاد و رقيبش، رقيب او را انتخاب كنيم. انتخابى كه ممكن است ديگر پيش روى ما نباشد ... در مشاركتى بالاتر از حد انتظار حريفان، انها با قاعده دموكراسى ما را بدين نقطه رسانده اند ... نقد هايمان بر هاشمى را مى توانيم از هفته آينده شروع كنيم روزى كه مطمئن هستيم رئيس جمهور كسى نيست كه پس از انتقاد از او آينده اى را پيش روى خود نبينيم.

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25094

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برداشت هايی از نامه هاشمی به رهبر، کاسا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005