Click for Amazing Phone Card
پنجشنبه 2 تیر 1384

انتخاب من: مقاومت مدنی در برابر فاشیسم، احسان نیک آیین

در طي اين مقاله مايلم ادعا كنم كه در صورت پيروزي هاشمي رفسنجاني فاشيسم تنها راه ناگزير ايرانيان طي سالهاي آينده خواهد بود و روزهاي سخت دولت خاتمي به روزهاي وحشتناك دولت هاشمي بدل خواهد شد .
نگارنده از مدافعين عدم شركت در مرحله اول بوده است هنوز نيز بر عدم شركت در مرحله دوم به دلايلي كه در زير به آن اشاره خواهم كرد پا مي فشرد هر جند كه با اكثريتي دو چندان دفعه قبل از مخالفين راي و نظر خود مواجه شوم . زيرا معتقدم كه احمدي نژاد و هاشمي دو روي يك سكه هستند.
دوران هاشمي را روشنفكران اين مرزو بوم از سر گذرانده اند و به خاطر دارند كه در آن دوران بر سر روشنفكران ما چه آمد مي خواهيد نامهايي را ببرم تا حافظه تان كمي تقويت شود و يا خودتان مي توانيد نامهايي را ذكر كنيد ؟
آقاي هاشمي اگر چه مدعي است كه با رفتار خشن و تند مخالف است اما در زمان وي دستگاههاي اطلاعاتي موازي چنداني وجود نداشت و همه اتفاقات در وزارت اطلاعات دوران او مي گذشت.
آنها كه مدعي تغيير او هستند آيا گمان نمي كنند كه او مي بايست درهمين هفته و هفته گذشته حداقل بر سر چند موضع پيش آمده ايستادگي كند تا مشخص شود كه او دچار تغيير شده است آيا در مورد ناصر زر افشان و اكبر گنجي که در یک قدمی مرگ هستند لازم نبود تا توسط رئيس جمهور آينده به آن گوشه چشمي كرده شود آيا نمي شد كه ماجراي تقلب در انتخابات جدي تر پي گيري شود؟
در طي سالهاي گذشته و دوران خاتمي بخشي كه احمدي نژاد كانديداي آنهاست به انواع روشها هر اقدامي كه خواستند انجام دادند و دولت و مجلس اصلاحات هيچ كاري در مقابل آنها نتوانستند انجام دهند اما هزينه هاي آن را درمقابل افكار عمومي به تمام و كمال پرداخت كردند و اصلاح طلبان در يك چشم به هم زدن مقهور راي طبقه متوسط تيز بين ايراني گرديدند.
و همين اتفاق براي هاشمي نيز روي خواهد داد اما در صورت پيروزي احمدي نژاد هم قدرت و هم مسئوليت با يك نفر است در ضمن آنكه راي دهندگان و خوانندگان اين مقاله نيز بايد توجه كنند كه ايران مانند ساير كشورها نيست كه اگر احمدي نژاد رئيس جمهور نشود در قدرت گرفتن و رشد جريان پشت سر او سر سوزني خلل وارد شود زيرا نهادهايي كه دوستان ايشان فعالند همگي در خارج از دست رس رئيس جمهور قرار دارد پس بهتر است كه قدرت و مسئوليت به ايشان سپرده شود تا در مقابل هر دو پاسخگو باشند و البته اين نكته را هم در نظر داشته باشيد اداره يك دولت مانند اداره شهرداري تهران نيست كه احمدي نژاد بتواند تمام آنچه كه مي گويد انجام دهد. در این میان مگر آن چه كه او مي گويد همان شعارهاي اول انقلاب دوستان چپ و اصلاح طلب امروزي خود ما نيست شما فكر مي كنيد كه آقاي احمدي نژاد از همين آقايان خشك مقدس تراست اما الزامات زمانه همگان را به سمتي خواهد برد كه آقاي احمدي نژاد نيز ریشش را بتراشدو از ايده هاي ترقي خواهانه دفاع كند در هر صورت اگر اين بار احمدي نژاد راي نياورد در انتخابات رياست جمهوري بعدي كسي ديگري را در مقابل او نداريد او يا كسي بسيار شبيه به او يا بد تر از او با راي بسياري پيروز خواهد شد زيرا دولت هاشمي تخواهد توانست از درد و رنج مردم فرودست جامعه بكاهد.
در بررسي تاريخ شكل گيري فاشيسم كه مي توان آنرا در نكاتي خلاصه كرد ( اگر به ديالكتيك تاريخي معتقد باشيد خواهيد فهميد كه صداي پاي فاشيسم درايران نيز شنيده مي شود) اما مولفه هاي شكل گيري فاشيسم با كمي اهمال به شكل زير است :
به دنبال يك جنگ طولاني مدت كه تمام اركان اقتصادي يك كشور را ويران كرده است يك حكومت دمكراتيك نيم بند روي كار آمده است و بايك برنامه اصلاح اقتصادي سعي در تغيير شرايط داشته در ابتدا حكومت در اختيار دست راستي هاي ميانه رو و بعد به ماركسيستها ي ميانه رو و دوباره به همان دست راستي هاي ميانه رو منتقل شده است و بعد از آن ناگهان فاشيسم سر بر آورده است درتمام اين دوران گروههاي فرو دست با بيكاري فقر و ناتواني دست به گريبان بوده اند و طي همه اين دوره ها فقرو بيكاري رو به افزايش بوده است اصلاحات صورت گرفته رو بنايي بوده است و باعث ايجاد طبقه اي كاملا فرا دست در كشور شده كه اين طبقه فرا دست اختلافشان با طبقات متوسطه جامعه نیز بسیار زياد بوده است طبقات فرو دست در ظهور فاشیسم ركن اصلي بوده اند و آنها بوده اند كه با تمام تلاش دولت فاشيسم را در اين راه ياري رسانده اند تا حيثيت خود را با تحت فشار قرار دادن طبقات فرا دست دوباره احيا كنند در مدت شکل گیری آنها از یک رویه به ظاهر دمکراتیک برای جامه عمل پوشاندن خواسته های توتالیتر خود استفاده مرده اند هر چند که این رویه دمکراتیک باعث نشده است تا از تشکیلات مخفی و شبه پلیسی برای ارعاب مخالفانشان استفاده نکنند.
اما در مورد فاشيسم نكته اساسي نه گسترش فقر، نه افزایش بيكاري و نه ظهور فحشا است هر چند كه اين عوامل در ظهور فاشيسم بسيار موثر بوده است اما فاشيسم زاييده نياز انسان به امنيت است دولتهاي فاشيستي مظهر ايجاد امنيت و ثبات در جامعه بوده اندو نماد پایان منازعات سیاسی که از نظر عوام به وخیم تر شدن وضع آنها می انجامد و همين اراده را نيز در بين مردم تبليغ مي كنند.
با اين اوصاف بايد گفت كه ظهور حركتهاي شبه فاشيستي و حتا خود فاشیسم در صورت انتخاب هاشمي در طي دوران او و پس از پايان انتخابات راه ناگزير خواهد بود. اما در اين ميان تكليف چيست ؟ زيرا بسياري چون من خواسته هايشان نه سنخيتي با مديريت هاشمي دارد و نه تشابهي به اعمال و افكار احمدي نژاد، بنابر اين تنها راه حركت در مقابل توتالتياريسم اقدامات فعالانه است در اين ميان اقدام فعالانه اي كه به گمان من حتا اشخاصی چون احمدي نژاد و همسنگرانش را تحت تاثير قرار داده است و آنها سعي مي كنند تا منوياتشان را از مسير خواسته هاي عمومي بگذرانند مقاومت مدني است. مقاومت مدني حركت فعالانه اي است كه با اعتراضات فعال به انحرافات موجود از پهلو زدن به خشونت و اقدامات خشن خودداري مي كند روشنفكران ايراني بايد نشان بدهند كه براي دستيابي طبقات فرو دست و مستضعف جامعه فعالانه در صحنه هستند و حركت اكثريت آنها را به سمت دست راستي هاي افراطي با حضور قدرتمندخود و همچنين متناسب با خواسته عامه سد می كنند.
در میان اگر چه که رای ندادن رای به احمدی نژاد محاسبه شود اما به دو دلیل دیگر نیز برای این ایده اقامه می کنم:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

1- با به عرصه رسیدن احمدی نژاد حرکت فاشیستی طرفداران او بسیار کند خواهد شد و با درگیری در مسئولیت اجرایی و به عهده گرفتن تبعات تصمیم هایشان بی شک الزامات زمان آنها را به میان روی خواهد کشاند.
2- پتانسیل موجود در بدنه اجرایی برای به اجرا در آوردن یک عمل فعالانه از بدنه اجرایی کشور آزاد خواهد شد و مقاومت مدنی به شکل فعال شکل خواهد گرفت.

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25068

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انتخاب من: مقاومت مدنی در برابر فاشیسم، احسان نیک آیین' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005