Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 31 خرداد 1384

خطاب به آن ها که ما را از فاشيسم مي ترسانند و دعوت به راي به رفسنجاني مي کنند، کامبيز. ک

آيا مي توانيم يکصدا فرياد برآوريم "نه هاشمي، نه افعي، آزادي، آزادي"

فکر مي کنيد اگر هاشمي بيايد احمدي نژاد، قاليباف، لاريجاني، رضايي از اين مملکت مي روند؟!

اگر قبول داريد که در انتخابات تقلب کرده اند! پس چرا فرياد بر نمي آوريد و بي شرمانه ما را دوباره دعوت به شرکت در انتصابات تقلبي و راي به فرمانده تقلب مي کنيد؟

آهاي مشارکتي هاي ترسو و بزدل، آهاي مجاهدين نان به نرخ روز خور، آهاي کارگزاران فرصت طلب آهاي فعالان سياسي که دنبال پست و مقاميد و يا نگران از دست دادن همين اندک پستتان هستيد.

ما را از که و از چه مي ترسانيد؟ از آمدن احمدي نژاد؟ از فاشيسم؟ از نظاميان؟ از مافياي نظامي؟

راه حلتان چيست؟ راي به هاشمي؟ راي به فرمانده فاشيسم؟ راي به آقازاده ها؟ راي به رانت خواري؟ راي به مافياي ثروت و چپاول؟

نمي دانم خود احمقيد يا ما را احمق مي پنداريد؟ آيا پست و مقام دنيا اين قدر برايتان لذت بخش است که با بي شرمي تمام و در عصر ارتباطات و اطلاعات سريع رنگ عوض مي کنيد و حرف هاي ديروزتان يادتان رفته؟ مگر تا ديروز هاشمي منفور نبود؟ مگر او شيخ الشيوخ باندبازان نبود؟ مگر تا ديروز ردپايش در پرونده ميکونوس نبود؟ مگر تا ديروز عاليحناب سرخ پوش نبود؟ مگر سعيد امامي نوکر گوش به فرمان او نبود؟

مگر علي فلاحيان وزير اطلاعات او نبود؟ مگر ردپايش در قتل هاي زنجيره اي مشاهده نمي شد؟

مگر تا ديروز مافياي ثروت و چپاولش ما را از او بيزار نکرده بود؟ مگر تا ديروز همين احمدي نژاد نيروي برون مرزي وزارت اطلاعاتش و استاندارش نبود؟ مگر او نبود که در جواب سوالي گفت: روي سحابي زياد شده بود! دادم رويش را کم کردند ؟ مگر فقر و فساد و تبعيض و شکاف طبقاتي جهنمي محصول سياست هاي اقتصادي او نبود؟ مگر تا ديروز او همه کاره نظام نبود؟

پس چه شده که ناگهان در عرض يک روز او يگانه منجي ايران زمين شده؟ و با فاشيسم مبارزه خواهد کرد؟ کسي که خود فرمانده و يا جزو فرماندهان قتل هاي زنجيره اي بوده.

آيا واقعا شما اين قدر درک و شعور سياسي نداريد که داريد گول رفسنجاني، آري رفسنجاني يعني همه کاره نظام را مي خوريد؟ آيا واقعا دستان کثبف او را نمي بينيد که چگونه مهره ها را بر صفحه شطرنج جابجا مي کند تا خود را حداقل با 16 ميليون راي ( مجموع آراي خودش و سه کانديداي اصلاحات) در برابر حداکثر 11 ميليون راي (مجموع آراي احمدي نژاد و ساير اصولگراها) رييس جمهور ايران کند. که متاسفانه با اين روندي که در جامعه مي بينم راي بالاي 22 ميليونيش را هم بعيد نمي دانم.

آيا قبول داريد که هاشمي و خامنه اي ما را در برابر افعي و مار قرار داده اند؟ آيا خامنه اي نگفت که هر کس که راي بياورد راي به نظام، راي به انقلاب، راي به قانون اساسي و راي به حکومت 26 ساله ماست؟ فکر مي کنيد اگر هاشمي بيايد احمدي نژاد، قاليباف، لاريجاني، رضايي از اين مملکت مي روند؟

نه، احمدي نژاد همان شهردار تهران است! تازه اگر خاتمي او را به کابينه راه نداد، هاشمي او را وارد کابينه مي کند.

قاليباف دوباره از فرماندهان ارشد سپاه يا نيروي انتظامي است! لاريجاني دوباره وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي! رضايي همان دبير مجمع بيکاران نظام؟

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پس ما را از چه مي ترسانيد؟ از نظاميان؟ اين ها که شما ما را از آن ها مي ترسانيد همه از مديران نظام رفسنجاني اند؟

اگر قبول داريد که سپاه و بسيج در انتخابات تقلب کرده اند و راي جابجا کرده اند و هر بسيجي 10 بار راي داده! پس چرا فرياد بر نمي آوريد؟ پس چرا ما را دوباره دعوت به شرکت در انتصابات تقلبي مي کنيد؟ و بي شرمانه تر اين که ما را دعوت به فرمانده تقلب مي کنيد؟ پس چرا مثل کروبي از همه مناصب و پست ها استعفا نمي دهيد و توهين کنندگان به ملت را تنها نمي گذاريد؟

اما شما اي هموطنان، اي آزادي خواهان، اي کساني که به ايران آباد، آزاد، مستقل و سرافراز و ايراني بودن فکر مي کنيد و افتخار مي کنيد، جواب من را بدهبد.

آيا به هاشمي راي دهيم؟ آيا هميشه بايد از بين بد و بدتر بد را انتخاب کنيم؟ آيا راه سومي نيست؟ آيا مي توان با شرکت نکردن حداقل وارد اين بازي کثيف نشد؟ آيا مي توان براي يک بار هم که شده خودمان تصميم بگيريم؟ نه اينکه خامنه اي و رفسنجاني ما را آزاد!! بگذارند تا بين هاشمي (مار) و احمدي نژاد (افعي) يکي را برگزينيم؟

آيا مي توانيم يکصدا فرياد برآوريم "نه هاشمي ، نه افعي ، آزادي ، آزادي "

کامبيز ک
تهران - 30 خرداد 84

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24967

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'خطاب به آن ها که ما را از فاشيسم مي ترسانند و دعوت به راي به رفسنجاني مي کنند، کامبيز. ک' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005