Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 31 خرداد 1384

آيت الله صانعي: مبادا حضور کمرنگمان زمينه ساز حكومت اختناق و سر نيزه و حكومت ارتجاع و متحجران و واپس گرايان گردد

[برگرفته از سايت شخصي صانعي]


بسمه تعالي

«الفرصة سريعة الفوت و بطيئة العود»

فرصتها زود گذر است و برگشت آن به كندي انجام مي گيرد.

اين جمله يكي از هزاران سخن بلند اميرمؤمنان علي بن ابي طالب - عليه افضل صلوات المصلين- است كه بشريت آگاه و بيدار، هميشه با توجه به آن به طور مستقيم يا غير مستقيم به نداي فطرتش كه همان دين حنيف و خمير ماية خدادادي است، در همة شئون زندگي از آن استفادة نيكو برده و مي برد و در رأس همة انسان هاي والا كه در چند قرن گذشته از آن استفاده نموده اند همانا بايد از امام امت عارف بالله و پير جماران و فقيه توانا سيدنا الاستاذ الامام الخميني - سلام الله عليه- نام برد كه در طول عمر پربارش، بارها و بارها از آن استفاده نموده است، چه استفاده از آن در امور سياسي و اجتماعي و چه نسبت به حفظ حوزه هاي علميه مخصوصاً نجف و قم و چه نسبت به استنباط احكام الهي از كتاب و سنت و چه در تربيت شاگرداني هم چون استاد شهيد مطهري و بهشتي و مفتح و ده ها نفر از بزرگان ديگر و چه نسبت به ده ها و صدها امر ديگر، مخصوصاً نسبت به نجات ملت شريف ايران از استبداد، اختناق، خودكامگي و تحجّر،كه ملتها و انسانها، مخصوصاً ملت با كرامت و بزرگوار ايران آنها را خوب به ياد دارند و مي دانند، و مگر ممكن است ملت ما حركتها و پيام هاي او را مخصوصاً پيامي كه نهضتش را به انقلاب مبدل ساخت و سرنوشت ساز بود و همة زحمات خود و ملت را به نتيجة نهايي رساند، فراموش كنند. حاشا و كلا.

مردم عزيز و بزرگوار ايران اسلامي بدانند كه در تاريخ پرحادثة انقلاب اسلامي از آغاز تا امروز، شايد كم تر موقعيتي را به حساسيت و پيچيدگي اوضاع كنوني بتوان يافت. از همين روي، مايلم نسبت به انتخابات نهمين دورة رياست جمهوري كه روز جمعه سوم تيرماه 1384 مرحله دوم آن را در پيش داريم، از باب «فإن الذكري تنفع المؤمنين» تذكر دهم كه بر ماست با حضور خود در پاي صندوق هاي رأي از فرصت بدست آمده، حداكثر استفاده را بنماييم، تا مبادا در اين اوضاع آشفتة جهان كه سياست هاي جهاني و منطقه اي به طور گسترده و سريع در حال تغيير است و مواضع دولتها دائماً عوض مي شود، خداي ناخواسته حضور كمرنگمان موجب ضعف دولت و كم بودن آراي رئيس جمهور منتخب -كه پشتوانة مردمي او يعني، همان پشتوانة الهي كه «يدالله مع الجماعه» مي باشد- ، زمينه ساز حكومت اختناق و سر نيزه و حكومت ارتجاع و متحجران و واپس گرايان گردد و به زحمات امام امت - سلام الله عليه-، ملت بزرگوار ايران، شهداي گرانقدر، جانبازان عزيز، آزادگان سرافراز همه و همه، صدمه و ثلمه اي جبران ناپذير وارد شود، و بايد بدانيم هيچ تفكر و حركت واپس گرا و ارتجاع گونه- اعم از داخلي و خارجي- نمي تواند جلوي رشد آزادي قلم و انديشه و گسترش تفكرات اسلامي را بگيرد، چون علاوه بر آنكه خداوند قادر و توانا حافظ انقلاب اسلامي و آرمانهاي امام -كه همانا طرفداري از موازين و احكام اسلام و حقوق انسانها و آزادي و حريت آنهاست - بوده و خواهد بود، حضور ملت آگاه و فهيم ايران و وجود ياران، شاگردان و تربيت شدگان مكتب آن بزرگ مرجع تقليد كه جان و آبروي خود را در ديروز و امروز وقف اسلام و انقلاب نموده اند و به خاطر احساس تكليف در ميدان هاي پرخطر حضور يافته اند و تهمت هاي ناجوانمردانه را به جان خريده اند و فراز و نشيب هاي زندگي سياسي را ديده و لمس نموده، هرگز نخواهند گذاشت كه عده اي متحجر و واپس گرا آرمان هاي انقلاب و امام امت (س) را خدشه دار كنند و زحمات يكصد سالة آزادي خواهان در راه تحقق مردمسالاري و واگذاري امور مردم به دست خودشان و حاكميت دين و عقل جمعي بر هوا خواهي و استبداد فردي را از بين ببرند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از خداي بزرگ توفيق حضور تمام اقشار ملت شريف ايران از هر قوم و نژاد و مذهب را در پاي صندوقهاي رأي خواستارم و رأي دادن به رئيس جمهوري كه در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و استقرار نظام مردم سالار با تحمل زندان و شكنجه تلاش نموده و به اهداف و آرمان هاي آن و به آزادي هاي اجتماعي و فردي اعتقاد راسخ داشته و در بحران هاي سياسي، ديني، اجتماعي رشد يافته و اهل منطق و استدلال و آشناي به زمان و سياستهاي جهاني است را خواهانم.

در خاتمه شايان يادآوري است اگر نسبت به مرحلة اول انتخابات سخني نگفتم، به خاطر جهاتي بوده كه گذشت زمان آنها را بازگو مي نمايد و در عين حال كفايت آگاهي هاي ملت بزرگوار ايران و سخنان و پيامهاي بزرگان ديني و سياسي و مراجع تقليد و تذكر آنها را بي نياز كننده از عرايض خود مي دانستم.

قم- يوسف صانعي

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24942

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آيت الله صانعي: مبادا حضور کمرنگمان زمينه ساز حكومت اختناق و سر نيزه و حكومت ارتجاع و متحجران و واپس گرايان گردد' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005