Click for Amazing Phone Card
شنبه 28 خرداد 1384

بیانیه معین: من اعلام مي کنم آنچه به وقوع پيوست ، اقدامي غيرقانوني براي محروم کردن يک کانديدا از حق خود و بر کشيدن کانديدايي ديگر بود

ملت عزيز و بزرگوار ايران !

اکنون که انتخابات دور نهم رياست جمهوري به انجام رسيده است ، وظيفة خود مي دانم از حضور گستردة همة هم ميهنان ارجمند و ورود فعال بخش عمده اي از نخبگان کشور به روند مشارکت در انتخابات و دفاع از دموکراسي و حقوق اساسي ملت ، صميمانه قدرداني مي کنم .
در طول ماهها و هفته ها و روزهاي اخير ، همة آنان که چشم به فرصت پيشرفت و توسعة ايران و دل در گرو آرمانهاي انقلاب اسلامي دارند ، براي رفع تهديدهاي ملي و بين المللي تلاش فراوان کردند تا راه برگزاري انتخاباتي آزاد ، عادلانه و سالم گشوده شود . من نيز در حد توان خود کوشيدم در کنار احزاب و گروههاي سياسي و مدني همفکر و آحاد شهروندان عزيز به ويژه جوانان برومند ايران زمين اين راه را بپيمايم . ترديد ندارم که جامعة ما براي بازسازي اعتماد ملي و تجديد اميد اجتماعي تجربه هاي جديدي در اعتماد به افکار عمومي و پرهيز از داد و ستدهاي سياسي ، با ايستادگي در برابر اوامر و دخالت هاي غير قانوني و با دفاع از حقوق شهروندان و گروههاي محذوف جامعه آموخت . آنچه جامعه در روند انتخابات به آن دست يافت و آنچه از آن در نهايت محروم ماند ، پديده اي بسيار مهم است که چون گذشته بايد در پرتو خرد جمعي و کار جمعي مورد ارزيابي و نقد قرار گيرد و سرماية اجتماعي که در اين روند بدست آمده است ، محرکة اقدامات آينده شود . تشکيل جبهه دموکراسي و حقوق بشر در جهت توانمندسازي شهروندان و دفاع از حقوق فعالان سياسي ، احزاب و گروهها و نهادهاي مدني و تسريع فرايند دموکراسي و تقويت وحدت و امنيت ملي بخشي از اين سرمايه اجتماعي است ، چنانکه جذب و سازماندهي نيروهاي جوان و فرهيخته اي که در سراسر کشور بي هيچ ادعا وچشمداشتي با کمترين امکانات پا به عرصه انتخابات نهادند ، بخش ديگري از ضرورتهاي پيش روست . من به اين مسايل به تدريج و در قالب همان ساز و کارهاي جمعي که به آن پايبند بوده ام ، خواهم پرداخت ، اما آنچه امروز به آن مي پردازم هشدار و ضرورت ديگري است .
ملت آگاه ايران !
اکنون نتايج انتخابات رياست جمهوري اعلام شده است . به رغم هشدارها و اعلام خطرهايي که از سوي رياست محترم جمهوري و وزارت محترم کشور و نيز احزاب و گروههاي سياسي داده شد ، جهت گيري خاص و سازمان يافته اي سلامت اين انتخابات را هدف قرار داد . در روزهاي پاياني انتخابات به ناگاه اراده اي قاهر براي پيروزي يک کانديداي خاص و حذف کانديداهاي ديگر به ميدان آمد و باب سازماندهي برخي نهادهاي نظامي و حمايت دستگاه نظارتي انتخابات را گشود تا حقوق مسلم نامزدهاي ديگر را در انتخابات مورد هدف قرار دهد . امروز هرکس مي تواند به روشني اثر اين دخالت سازماندهي شده را در نتيجة انتخابات ببيند .


من اعلام مي کنم آنچه به وقوع پيوست ، اقدامي غيرقانوني براي محروم کردن يک کانديدا از حق خود و بر کشيدن کانديدايي ديگر بود.
من اعلام مي کنم با اين اقدام زنگ خطر براي دموکراسي نوپاي ما به صدا درآمده است.
هوشيار باشيم که اين قبيل تلاشهاي پيچيده و خزنده نهايتاً در اين کشور سر از نظامي گري ، اقتدار گرايي و خفقان سياسي اجتماعي در خواهد آورد . اين روند تهديدي براي جامعة مدني و انسداد راه اصلاحات است.
مردم بزرگوار ايران !
خطر فاشيسم و از ميان رفتن نقش مردم و خطر حذف جمهوريت را با هر نام و سازمان ديگر جدي بگيريم .
من هشدار مي دهم که اقدام هايي از اين دست نه تنها ساخت انتخابات آزاد و عادلانه بلکه سلامت آن را از اين پس زير سؤال برده است . باور کنيم اين انحراف ساختاري به مراتب زيان بار تر از خطر تخلف ، تقلب و خدشه درانتخابات است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

من هشدار مي دهم که اين دخالت سازمان يافته نظامي و نظارتي تبعاتي دارد فراتر از تضييع حق کساني که به من و امثال من رأي داده اند. اعلام مي کنم اين تهديدي است براي رأي مردم و انتخابات آزاد وبيشتر از آن تهديدي است براي منافع ملي ايران و اعتلاي نظام جمهوري اسلامي.
آنانکه به جاي تکيه بر قدرت دموکراتيک مردم دراين انتخابات برسازماندهي يک شبه نظامي و استفاده از شبکه نظارتي جهت دار و گسترده تکيه کردند و بهانه به دشمنان واقعي دمکراسي در ايران و جهان دادند ، خود بايد پاسخگو باشند.
من چون گذشته تنها شکوه به خداوند خواهم برد و با شما مردم سخن خواهم گفت.
من در اين مدت از لطف خداوند و انفجار عواطف انساني در همه جاي کشور بهره هاي فراوان برده ام ، از اين پس هم به اين دو متکي خواهم بود.
"و عسي ان تکرهوا شيئاً و هو خير لکم و عسي ان تحبوا شيئاً و هو شر لکم و الله يعلم و انتم لا يعلمون" (بقره216 )

خدمتگذار کوچک مردم
دکترمصطفي معين

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005