Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 25 خرداد 1384

سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي: طرح جبهه دموكراسي و حقوق بشر را يك ضرورت عيني مي‌‏دانيم، ايلنا‌‏

سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي(ادوار تحكيم وحدت) درخصوص انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، بيانيه شماره دو خود را منتشر كرد.

به گزارش "ايلنا"، در قسمتي از اين بيانيه آمده است: در شرايطي پا به آستانه انتخابات نهم رياست جمهوري مي‌‏نهيم كه سرعت تحولات داخلي و پيراموني كشورمان و پيچيدگي شرايط و تفاوت در اولويت‌‏هاي نيروهاي تحول خواه مانع از شكل‌‏گيري اجتماعي واحد بر سر چگونگي حضور يا عدم حضور در اين انتخابات گرديده و تفاوت در عمل و تشتت در آراء را به همراه آورده است.
در اين بيانيه مدعي شده است: ساخت متصلب قدرت سياسي، دو مرحله‌‏اي نشدن انتخاب و سلب توان انتخاب آزادانه از جمهور در كنار سيطره نهادهاي انتصابي بر نهادهاي انتخابي و فقدان توان و اختيار در نهادهاي انتخابي براي تحول و همچنين اصرار حاكميت در ناديده انگاشتن ركن جمهوريت و تضييع حقوق شهروندي و به رسميت نشناختن حق آزادي عقيده و بيان، آزادي اجتماعات و ترك تازي مقربان وخود سران وابسته به مراكز قدرت به همراه پريشاني در مديريت اجتماعي و آشفتگي در حوزه اقتصادي, بحران در حوزه سياسي, توان و ضمانت و رخصتي در راهبري بحران ها و رفع پريشاني ها براي جايگاه رياست جمهوري در اين ساختار باقي نگذاشته است.
اين بيانيه مي افزايد: حاكميت سياسي بي‌‏هيچ انگيزه و ارضاي حوائج ملي و بدون پرداخت بهاي مشاركت حداكثري وتنها با تكيه بر جو سازي هاي عوام فريبانه بر حضور مردم در پاي صندوق هاي راي تاكيد مي كند در حالي كه زندانيان عقيده و بيان هم چون گنجي زر افشان , صابر , رحماني , عليجاني و زندانيان باقي مانده از فاجعه كوي دانشگاه و بسياري از زندانيان سياسي را همچنان در حبس نگاه داشته است و مطبوعات توقيف شده در تعليق فراموشي هستند و دانشجويان آزادي خواه همچنان در محاق احضار و ايذا به سر مي برند .
در بخشي از اين بيانيه تصريح شده است:در چنين شرايطي ترديدها براي باز گرداندن و واگذاري پاسخ گويي به متوليان حقيقي مصائب جاري به رويكرد عدم شركت نزديك است تا مرجع حقيقي توليد بحران ها عيان شود و قدرت غالب, خود پاسخ گوي فقر و فساد و تبعيض موجود باشد.
اين بيانيه مي افزايد: تعليق استراتژي و فقدان تحليل واحد از وضعيت موجود و پيچيدگي شرايط به همراه افول مرجعيت سياسي و فقدان جنبش اجتماعي در كنار نگراني از سركوب و انهدام دستاوردهاي اصلاحات, پراكندگي در عمل و تفاوت در انتخاب و ترديد را در پيش روي دموكراسي خواهان و تحول طلبان ايران قرار داده است .
سازمان دانش آموختگان ايران اسلامي ادوار تحكيم وحدت در ادامه اين بيانيه آورده است:ضمن مثبت دانستن طرح برخي شعارها و برنامه هاي سه كانديداي اصلاح طلب و توسعه گراي موجود,معتقد است: شرايط حاضر به دليل عدم تحقيق پيش شرط هاي ذكر شده در بيانيه قبلي خود براي انتخابات اعم از آزادانه , عادلانه , سالم و موثر بودن و با توجه به اين كه هيچ گونه عزم جدي در نغيير رويه حاكميت براي تحقق اين شرايط نمي بيند با وجود تاييد سلامت نفساني و صداقت كانديدايي چون معين واذعان به صراحت در شعارها و برنامه هاي ايشان به دليل فقدان ضمانت هاي كافي جهت تحقق اين برنامه ها در شرايط حاضر موجبي براي شركت در انتخابات نمي يابد هر چند كه معتقديم حاميان و راي دهندگان به ايشان واكثريت خاموشي كه در انتخابات شركت نمي كنند حامل يك پيام مي باشند كه در مصداق و تاكتيك و شيوه اعتراض متفاوت و در آرمان و هدف مشترك هستند.
در بخشي از بيانيه سازمان ادوار تحكيم وحدت آمده است:اين سازمان هر گونه تحول, تغيير و اصلاح امور را در كشور مبتني بر حضور جنبش اجتماعي پر تحرك دانسته و حضور صرف قدرت بدون چنين پشتوانه اي را نه تنها موفق نمي داند بلكه عاملي جهت افزايش شكاف نيروهاي سياسي از جامعه و افزايش بي اعتمادي نسبت به اين جريان هاي سياسي تلقي مي نمايد .
در اين بيانيه با اشاره به اين مطلب كه طرح جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر براي پيگيري اصلاحات ساختاري و تحرك و تقويت جنبش اجتماعي را به عنوان يك ضرورت عيني به رسميت مي شناسيم, آمده است: در شرايط فقدان تحليل يكسان راهبري سياسي و اجتماعي و فقدان جنبش اجتماعي موثر و حاضر در عرصه عمومي, تشكيل چنين جبهه‌‏اي مبتني بر اعلاميه جهاني حقوق بشر با حضور تمامي نيروهاي ترقي خواه ايران يك الزام تاريخي است و سامان جبهه‌‏اي فراگير فارغ از هرگونه مرزبندي ايدلوژيك معرفتي, اقتصادي و سياسي و مرز بندي خودي و غيرخودي با اعتقاد به پيگيري مسالمت‌‏آميز روند دموكراتيزاسيون قدرت براي بدست آوردن اعتبار و منزلت ملي و انسجام در بيان خواسته ها و رهبري پيام ملت آرزوي ديرينه تمايم نيروهاي ترقي خواه و آزادي طلب ايران است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين بيانيه مي افزايد: تشكيل چنين جبهه اي براي پيشبرد دموكراسي و دفاع از حقوق بشر و تدوين پروتكل همكاري براساس تفاهم و اجماع و هم چنين مطالبات مشترك نيروهاي تحول خواه مبتني بر فرآيندي دموكراتيك فارغ از موضع گروه ها در خصوص شركت يا عدم شركت در انتخابات اخير, نه تنها بهره بردن از نام آن در فضاي انتخاباتي به عنوان يك رويكرد ايجابي بايد پس از انتخابات در دستور كار همه نيروهاي تحول طلب و خواهان دموكراسي باشد, بلكه قطعا در فرداي روز 27 خرداد با نزديكي و اشتراك بيشتر تحليل هاي بين نيروها و گروه هاي فعال سياسي و دموكراسي خواه, امكان اجماع و رسيدن به خواستها, استراتژي و تاكتيك هاي مشترك فراهم خواهد شد .

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24516

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي: طرح جبهه دموكراسي و حقوق بشر را يك ضرورت عيني مي‌‏دانيم، ايلنا‌‏' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005