Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 23 خرداد 1384

علي رغم موفقیتهایی در زمینه آزادی و حاکمیت ملت بعد ازانقلاب، هنوز خواسته قدیمی و صد ساله آزادی همچنان خواسته امروز ماست، میزان نیوز

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در اجتماع مردم گرمسار: انتخاب ما در راستای منافع ملی گزینه شرکت در انتخابات است
میزان نیوز: روز شنبه مهندس ابوالفضل بازرگان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران در سالن آمفی تاتر اداره ارشاد گرمسار در جمع صدها تن از مردم پیرامون انتخابات ریاست جمهوری به سخنرانی پرداخت.
بازرگان با ذکر شمه ای از انواع حکومت و تاریخچه هزمونی هر کدام در ایران دموکراسی راآخرین دستاورد دنیای مدرن برای اداره حکومت تعریف نمود و تاکید کردآ‌نچه که امروزه در دنیای مدرن مورد توجه قرار می گیرد ضرورت رعایت حقوق بشر برای جلوگیری ظلم در نظامهای دموکراتیک به حقوق اقلیت است.
وی با اشاره به شروع دوران آزادی خواهی در ایران از انقلاب مشروطه تاکنون خاطر نشان شد که انقلاب مشروطه بدلیل نبودن نهادهای مدنی منجر به دیکتاتوری شد و در دوران معاصر نیزملی شدن صنعت نفت هم باز به همان دلایل منجر به دیکتاتوری 25 ساله گشت.
عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی در ادامه افزود اگرچه بعد ازانقلاب موفقیتهایی در زمینه آزادی و حاکمیت ملت بدست امد اما هنوز در نقطه ای هستیم که خواسته قدیمی و صد ساله آزادی همچنان خواسته امروز ماست.
در ادامه وی با اشاره به عملکرد نیروهای روشنفکری مذهبی در سالیان پس از انقلاب در نقد مستمر نقض آزادی توسط حاکمیت در شرح موضع گیری نهضت ازادی ايران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری اعلام نمود اگرچه در دوره جید ملی مذهبی ها و نهضت آزادی در انتخابات با عنایت به اینکه انتخابات را از ابزار تحقق دموکراسی می دانند برای حضور در این صحنه شروطی را مطرح نمودند که با کارشکنی و ممانعت بخشی از حاکمیت این شروط تحقق نیافت ولی در مرحله بعد و پس ازتایید صلاحیت دکتر معین با فشار افکار عمومی نهضت آزادی و ملی مذهبی ها در تحلیلی یا توجه به استراتزی بلند مدت تقویت فرآیند دموکراسی و تاکید معین بر تشکیل جبهه فراگیر دموکراس خواهی و حقوق بشر و مذاکراتی که در این مورد با ایشان صورت گرفت با بر گزیدن گزینه مشارکت در ارتباط با منافع ملی تاکتیک حمایت از دکتر معین را در انتخابات در پیش گرفتند و این راهکار را در راستای راهبرد تقویت فرایند دموکراسی می دانند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در بخش دوم این برنامه نیز مهندس بازرگان به پرسشهای حاضران پاسخ گفت وی در جواب سوالی در مورد تضمین موفقیت برنامه معین گفت ما با درس گرفتن از تجربه 8 ساله گذشته باید این بار راه خود را به پیش برویم و البته خوشبختانه شرایط مملکت تغیر یافته و این تغییرات چیزی را به مخالفین تحمیل می کند که نتوانند در دوره آینده همانند 8 سال گذشته در برابر اصلاحات سنگ اندازی کنند.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005