Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 22 خرداد 1384

دو زبان و دو مصاحبه، هاشمی بدون شرح، ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de

در اینکه آقای رفسنجانی دارای شخصیتی اقتدار گرا و پر تزویر و بدون کمترین اعتنایی به حقوق عمومی است، شاید این استدلال که او دارای شخصیتی مبهم و غیر شفاف است کافی باشد. او همواره :
از اتخاذ مواضع صریح و روشن خودداری می کند.چرا که زبان آزادی شفاف است و زبان قدرت مبهم.
زبان آزادی روشن و مبین و شفاف است چون بر مبنای آزادی مردم و مخاطبان صاحب خرد محسوب میگردند و اصل بر شنیدن همه سخنان و نظرها ،آنجور که در واقع هستند ، میباشد . تا که امکان انتخاب واقعی و نه صوری بر ای مردم از طریق مقایسه نظر ها با هم در محیطی آزاد و بی سانسور فراهم بیاید.
زبان قدرت دوپهلو و مبهم و حالی از محتوا است چرا که بنا به اقتضا و توقفات قدرت بایستی مرتب عوض شود و امکان زیرقول زدن را برای قدرتمدارفراهم سازد ! از این رو کلام دو پهلو و مبهم تنها بدرد قدرت میخورد.
رفسنجانی همواره بنا به مقتضی مخاطبان خود سخن می گوید. به همین دلیل، در خارج از کشور با یک زبان و در داخل کشور با زبان دیگر، با تکنوکرات ها با یک زبان و با حزب الهی ها و ولایتی ها با زبان دیگر سخن می گوید.

اکنون برای آگاهی خوانندگان از این تزویر، دو مصاحبه از وی را با دو نشریه متفاوت شرق و جمهوری اسلامی را، که هر دو مصاحبه طولانی و اظهار نظراتی پیرامون "رهبری"نظام ولات فقیه انجام داده است، در زیر می آوریم.
هر چند زبان دوگانه آقای هاشمی در این دو مصاحبه بدون شرح می تواند باشد. اما جهت توضیح واضحات خواننده به آشکار مشاهده خواهد کرد که او در مصاحبه با شرق خود به رهبر اعتبار می دهد و در یک جا که می خواهد به اعتبار" رهبر "اعتنا کند، نام خاتمی را به" رهبر" ضمیمه می کند تا به تنزیه این اعتبار بپردازد. و به عکس و در مصاحبه با نشریه جمهوری اسلامی به طور آشکار اعتبار خود را از" رهبر" می گیرد.

مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی

1- قطعا كابينه من از گروه خاصي نيست . چون چنين گروهي ندارم . هيچ قيدي ندارم كه حتما از يك جناح باشند يا نباشند. آدمهاي صالح , امتحان داده و كاري را كه اعتماد داشته باشم و رهبري هم قبول داشته باشند , انتخاب مي كنم .
2- چون بدون نظر رهبري نمي توانم در مسئله اي به اين مهمي عمل كنم . در گذشته هم درباره اعضاي كابينه با ايشان توافق مي كردم
3-همه زمينه هاي توسعه فرهنگي را در آموزش و پرورش و دانشگاهها ايجاد كرديم . در شوراي انقلاب فرهنگي سياست هاي درستي تهيه كرديم كه به مسايل مهم فرهنگي اشاره دارد. منشور جوانان كه يك سند تاريخي و افتخارآميز است , در آن دوره تهيه شد. اما الان نرم افزارها فرهنگ ساز هستند كه اتفاقا كساني كه درست كار نكردند , الان مدعي هستند. صدا و سيما بخش اعظم مسئوليت فرهنگي را بعهده دارد. سازمان تبليغات اسلامي در همه جاي كشور گستردگي دارد. حوزه هاي علميه با علما و طلبه ها در سراسر كشور هستند. نمايندگي نهاد رهبري در همه دانشگاهها هست .
4- در مقدمه منشور گفتم كه مطالبم در سياست هاي كلي مصوب مجمع تشخيص كه از سوي رهبري ابلاغ شده و چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله مي گنجد
5- سياست هايي كه در برنامه اول آمده بود , دولت , مجلس و رهبري قبول داشتند و خيلي خوب بود و عمل شد و خوب نتيجه داد
6- مي خواستيم دولت را خيلي محدود و كوچك و اختيارات مردم را بيشتر كنيم .الان در سياستهايي كه به تاييد رهبري رسيده , وسعت بيشتري دارد. روي آن اتفاق نظر است .

7-كار به جايي مي رسد كه رهبري از ما مي خواهند اصل 44 قانون اساسي را براي سياست كلي ديگري بنويسيد كه نوشتيم
8-در ذيل اصل 44 به آن توجه مي شود . منتهي در اين سالها به خاطر جو دولت زدگي به ذيل توجه نمي شد. اتفاقا رهبري به ذيل توجه كردند و گفتند : اصل را براساس ذيل بررسي كنيد. چون در اصل مي گويد : اين تعداد مال دولت است و در ذيل مي گويد : اگر اينها باعث شود كه اقتصاد ضعيف شود و نظام ضرر كند , اعتبار ندارد
9- در مورد آمريكا در دوران رياست جمهوري گفتم علامت حسن نيت اين است كه اموال ما را كه در آنجا مانده , به ما برگرداند. وقتي اين علامت انجام شد , مي توانيم وارد مذاكره شويم . اين نظر من است . در دوران من اين اتفاق نيافتد و الان هم نيافتد و هنوز بر آن نظريه هستم . البته اگر بخواهد بشود , قطعا رهبري بايد موافقت كنند.
10-وقتي آمريكا آماده شد اين قدم را بردارد , بايد با رهبري صحبت كنيم .
11-هنوز آمريكا به اين حرف ما جواب نداد. اگر جواب بدهد با رهبري صحبت مي كنيم و وارد مذاكره مي شويم .
12- اگر آمريكا شروع كرد , با رهبري صحبت مي كنم .
13-قبل از اينكه نامزد شوم , اين بحث نه از طرف آنها , از طرف من جدي بود. واقعا مي خواستم اينها متحد شوند كه مجموعه آرا روي يك نفر متمركز شود تا رئيس جمهور با آراي بالا انتخاب شود. با رهبري هم تفاهم كرده بوديم .
14- قطعا كابينه من از گروه خاصي نيست . چون چنين گروهي ندارم . هيچ قيدي ندارم كه حتما از يك جناح باشند يا نباشند. آدمهاي صالح , امتحان داده و كاري را كه اعتماد داشته باشم و رهبري هم قبول داشته باشند , انتخاب مي كنم .
15- چون بدون نظر رهبري نمي توانم در مسئله اي به اين مهمي عمل كنم . در گذشته هم درباره اعضاي كابينه با ايشان توافق مي كردم
مصاحبه با روزنامه شرق
1-آن زمان كه در قانون اساسى موضوع رهبرى يا شوراى رهبرى مطرح شد و اينكه امام با شورا مخالف بودند اما من و آقاى طالقانى طرفدار شورا بوديم البته شايد حذف شوراى رهبرى در قانون اساسى سال ۱۳۶۸ بى خود بود
2- اما مى گويند شما نامزد راست بوديد؟ گفت برويد از همين آقاى عطريانفر بپرسيد و كارگزاران و خانه كارگر كه دنبال من بودند. گفتم اما اولين بار شما در شبكه خبر و در كنار على لاريجانى اعلام نامزدى كرديد. اين از ذكاوت لاريجانى بود كه براى اولين بار خبر شما را پخش كرد يا برنامه ريزى خودتان؟ گفت و اندكى هم با عتاب گفت كه من به كسى نياز نداشتم من از امام و رهبرى هم خرج نكردم. چه نيازى به صدا و سيما و شبكه خبر داشتم مى توانستم به بيت رهبرى بروم و پس از خروج از آنجا مصاحبه و اعلام نامزدى كنم. گفتم ولى از نظر نشانه شناسى حضور شما در صدا و سيما و كنار لاريجانى معناى ديگرى دارد. گفت اگر كسى چنين چيزى را از آن كار بفهمد خيلى كم اطلاع است
3- رهبر ما با واسطه از طرف مردم انتخاب مى شود. درست هم است. فكر مى كنم رهبرى شرايطى دارد شرايطى كه در قانون اساسى آمده است... رهبر ما بايد اينگونه باشد. عالم، عادل، شجاع، متقى، مدير و مدبر باشد. يعنى جانشين امام معصوم است. بعضى ها مى گويند اين جانشين را خدا تعيين كرده كه قبول ندارم.
4- شوراى رهبرى را در قانون اساسى وارد كرديم. با اينكه نظر خود امام (ره) خيلى به شورا نبود. ولى ما و آيت الله طالقانى به شورا فكر مى كرديم.
5- الان ما در نظامى زندگى مى كنيم كه رهبر ما با واسطه از طرف مردم انتخاب مى شود. درست هم است.
6- فكر مى كنم رهبرى شرايطى دارد. همان شرايطى كه در قانون اساسى آمده است كه جزء مقوم است. اگر بخواهيم اسلامى فكر كنيم، رهبر ما بايد اينگونه باشد. عالم، عادل، شجاع، متقى، مدير و مدبر باشد. يعنى جانشين امام معصوم است. بعضى ها مى گويند اين جانشين را خدا تعيين كرده كه قبول ندارم.
7- از طرف ديگر رهبر شش نفر ديگر را انتخاب مى كند. آزادى عملى كه اينها در تصميم گيرى دارند، قابل توجه است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

8- به علاوه قضيه آقاى خاتمى و رهبرى هم درست است، چيزهايى گفتند كه جور ديگرى تعبير شد. آخرين تصميم خود را وقتى گرفتم كه جلسه بود و آقايان شوراى مركزى روحانيت مبارز كه آخرين اصرار خودشان را به بنده كردند و مقاومت مى كردم و گفتم پيش رهبرى مى روم و با ايشان هم مشورت مى كنم. با رهبرى صحبت كردم و قدرى كه بحث كرديم، ديدم چاره اى جز حضور نيست. ايشان هم حضورم را لازم مى ديدند. آقاى خاتمى را قبل از اين جلسه ديدم و گفتم: اين فشار ها روى من هست. ايشان گفتند: وجود شما مى تواند مشكلات ما را كم كند و كمك زيادى به ماست. پس خواست رهبرى، آقاى خاتمى، اعضاى شوراى مركزى روحانيت مبارز و دوستان ديگر از جناح هاى ديگر همين بود.
-9چون در قانون اساسى سياست كلى با رهبرى است و رهبرى هم براى تصويب سياست هاى كلى با مجمع تشخيص مصلحت مشورت مى كند.
حال دیگر تصمیم با مردم ایران است که خود را ازبند پوسیده این نظام با تحریمی استوار و پیگیر آزاد سازند و یا خود را اسیر مدار بسته بد و بدتر " انتخاب"( که در واقع انتخاب نیست بلکه استیصال است) بین این مزوریا آن مزور کنند؟! که همگی نامزدان قسم خورده نظام استبدادی- مافیایی ولایت فقیه اند.
آنهم کسانی که از میان مطرحانشان برای این نظام ، یکی همچون رفسنجانی است که تنها همکاری وی با "رهبر" در ردای عالی جناب سرخپوش در امر دادن به قتلهای بیشمار ونیز سابقه دهشتناک سرکوب 8 سال حکو متش و قرضه های سنگینی که بر دوش مردم قرار داد و نقش وی در ادامه جنگ 8 ساله وپایان خفت بار آن و... ، کفایت اثبات بی لیاقتی وی را برای اینکه "رئیس جمهور" ملت ایران نام بگیرد را میکند. ودیگری قالیباف ولیعهد و ملیجک " رهبر"که به قول ظریفی از ایران هیبت ترسناک رضا خانیش کم بود که آن را به " حزب الهی " هم آراست!
ودیگری معین "اعتبار" گرفته از حکم حکومتی است که بر فرض بیرون آمدن از صندوقهای رای این نظام تا پایان دوره اش شمشیر حکم حکومتی بر بالای سر امکان هر تکانی را از وی سلب خواهد کرد.
در هر حال انتظار معجزه دفاع ار منزلت و حقوق ملت از این امامزادگان زور و تزویر خیالی واهی بیش نیست .چرا که
ذات نایافته از هستی بخش / کی تواند که شود هستی بخش؟!

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24330

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دو زبان و دو مصاحبه، هاشمی بدون شرح، ژاله وفا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005