Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 22 خرداد 1384

شرکت در انتخابات، آری یا نه، اکبر زرگر

رژیم جمهوری اسلامی مانند هر حکومت غیردموکراتیک و استبدادی دیگر، دموکراسی و آزادی را براحتی به مردم تقدیم نمی کند و آن را باید یا به عقب نشینی وادار و یا با انقلاب ساقط کرد. تنها نیروی جوان است که می تواند پیشرو انقلاب شده و با نفوذ و گسترش آگاهیها و شجاعت آن به توده های مردم، اعتراض عمومی شده و انقلاب تحقق پذیرد. آگاهی جوانان، خواسته‎های مشترک ملی، پرارزش بودن خواسته‎ها و وجود رهبری مشترک قابل اعتماد و پذیرش عموم از عوامل لازم توأم برای بروز انقلابند. جوانان امروز کشورمان آگاهند؛ اما، واقعیت این است که متأسفانه بیشتر جوانان امروز ایران خواسته‎های شخصی و نازل خویش را دارند. آرزوهای کوچک داشتن رابطه‎ی آزادانه با جنس مخالف و آزادی عیش و نوش علنی در اندازه‎ی آرزوهایی نیستند که بتوانند شجاعتی را در جوانان ایران به وجود آورند که آنان را به پرداختن هزینه‎های لازم برای انقلاب قانع کنند. از آنجا که منطقاً هر کس به دنبال رهبر بیان کننده‎ی خواسته‎های خویش است، آرزوهای پراکنده و نازل جوانان امروز ایران مانع پیدایش رهبری مشترک قابل اعتماد و پذیرش عموم است؛ بنابراین، در حال حاضر انتظار انقلاب در ایران از آرزوهای دست نیافتنی است؛ از این رو، بهتر است با توحه به واقعیتهای مروز جامعه، کارهایی صورت گیرند که آگاهی عمومی گسترش و تعمیق یافته، رژیم گام به گام به عقب نشینی وادار و بتدریج به سوی فروپاشی پیش رود. جدول زیر بخشی مهم از واقعیت سیاسی ایران، یعنی انتخابات راست جمهوری آتی و نتیجه‎ی آن را نشان می دهد که می تواند راه را برای تصمیم گیری به ما نشان دهد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

واقعیت اینست که عدم شرکت بسیاری از مردم در انتخابات کشورهای مشهور به دموکراتیک، به دلیل نه نارضایتی، بلکه بی تفاوتی سیاسی آنان صورت می گیرد؛ لیکن، در ایران همین موضوع نوعی اعتراض به رژیم است که البته متأسفانه با توجه به اینکه شرکت حتی ٣٠ درصد از واجدین شرایط در انتخابات آن کشورها، قابل قبول تلقی می شود، عدم شرکت مردم ایران در انتخابات به دلیل نارضایی، نمی تواند مورد توجه مجامع بین‎المللی قرار گیرد. واقعیت امروز ایران نشان می دهد که حتماً بیش از ٣٠ درصد (حد مشروعیت و عدم مشروعیت بین‎المللی رژیم) واجدین شرکت در انتخابات، در آن شرکت خواهند کرد و بنابراین امکان خدشه‎دار شدن وجهه‎ی بین‎امللی رژیم از این زاویه متصور نیست و با توجه به جدول فوق، تنها خطر شکست معین در انتخابات و انسداد سیاسی و در نتیجه زیان ملی کورمان در پیش است؛ بنابراین، اگرچه رژیم از دید منافع خود خواهان شرکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری آتی است، از دیدگاه نگارنده شرکت گسترده در آن انتخابات و بردن درصد شرکت کنندگان به ٥٥ درصد و به بالا، بیش از آن اندازه که به نفع رژیم باشد، به زیان آن و به سود مردم ایران خواهد.

در همين زمينه:

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24306

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شرکت در انتخابات، آری یا نه، اکبر زرگر' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005