Click for Amazing Phone Card
شنبه 21 خرداد 1384

بيانيه حزب دموكراتيك مردم ايران در حمايت از مصطفي معين

کارزار انتخاباتی نهمين دوره رياست جمهوري، با وجود رد صلاحيت نامزد های نيروهاي سياسي «غیرخودی» و علی رغم فراهم نبودن پیش شرط های انتخابات آزاد به دليل فشار افكار عمومي داخلی وبین المللی، وتغییرو تحولات در منطقه خاورميانه وارد مرحله جالب توجهي شده است.
سخن تنها برسرتغيير فضاي سياسي، تاثير افكارعمومي بررفتاروگفتار نامزدها و پيدايش فضای عمومی گسترده تردرآستانه انتخابات كنوني نيست. سخن برسرچالش بزرگی است كه بطور زنده در صحنه سیاسی کنونی کشور در پيكار براي آزادي و حقوق بشر در جريان است. آزاديخواهان ايران در شرایط مشخص کنونی، نمی توانند در قبال چالشی که بین آزادی خواهان اصلاح طلب پیشرو در نماد دکتر معین، با اقتدارگرایان حاکم جریان دارد بی تفاوت بمانند.
اعتراض دكتر معين به رد صلاحيت خود و ديگر كانديدها و انتقاد صريح او از سركوب دگرانديشان و بويژه موضع اودربرابر شوراي نگهبان و نظارت استصواب؛ طرح مسايلي نظير لايحه عفو عمومي، تاكيد بر سياست خارجي تازه بويژه در رابطه با امريكا؛ طرح مفهوم دمكراسي بدون پيشوند وپسوند؛ آغاز فعاليتهای امید آفرین او برای تشکیل« جبهه دمكراسي و حقوق بشر» در راستای تحقق شعار راهبردي ايران براي همه ايرانيان، به واقع همه نقشه هاي اقتدارگرايان را به چالش طلبیده و شرايط تازه اي آفريده است. رويكرد دكتر معين در جريان کارزار انتخاباتي، توانست وزن و اعتبار سياسي او را افزايش دهد.
آزاديخواهان ايران نبايد با این استدلال که چون پیش شرط های انتخابات آزاد فراهم نیست و یا تا ساختار قدرت تغییر نکند کاری از پیش نخواهد رفت، دست روی دست بگذارند و از حمایت مشروط نامزدی با چنین برنامه ای خودداری کنند و میدان را برای جناح راست محافظه کار باز گذارند. در شرايط كنوني، با توجه به فشردگي رقابتهاي انتخاباتي، شکست یا پیروزی دكتر معين تنها به ميزان حضور يا عدم حضور مردم و نحوه مشارکت آزادی خواهان ایران بستگی دارد.
به باور ما گفتار و رفتار دكتر معين و بلوك سياسي هم پيمان او اميد فراتر رفتن از استراتژي دوم خرداد را در قالب تاكيد اساسي بر دمكراسي، حقوق بشر و تشكيل يك "دولت وحدت ملي" و "تفاهم جهاني" بارور ساخته است. اين رويكرد درصورت پيروزي در انتخابات گام جدی بسوي جمهور مردم خواهد بود. و اگر ناکام بماند، باز اهميت بزرگي در نهادينه كردن يك اپوزيسيون نيرومند قانوني خارج ازحاکمیت و شكل گيري يك جبهه توانمند دمكراتيك در صحنه سياست ايران خواهد داشت.
حزب دموكراتيك مردم ايران درعین تاكيد بر نياز مبرم كشور به تحول ساختار حكومت و لزوم باز نگری تغییرات درقانون اساسي وحفظ استقلال اندیشه وعمل و اصالت سیاسی خود، بر آنست كه با حمايت از کاندیداتوری دکتر معین، به گسترش پيكار در راه آزادي و پویائی صحنه سیاسی پیش و پس از انتخابات درکشور اثر مثبت بگذارد.
تجربه ٨ سال گذشته نشان داده است كه تحول ساختار حكومت و عبور از محدوديتهاي قانون اساسي براي گذار ايران به دمكراسي اهميت كليدي دارد. ما بر اين پرسش و نيز اهميت حضور جمهوريخواهان عرفي در جبهه دمكراسي تاكيد مي ورزيم. سرنوشت و آينده ی اين تحولات به نيرومندي جنبش مدني، به حضور رهبران دمكرات، به استمرار پيكار مردمي و توان جنبش ملي و دمكراتيك بستگي دارد.
شركت در انتخابات گام اوليه يا پاياني پيكارمردمي در راه دمكراسي نيست، اما در شرايط حاضرمی تواند آرايش قواي سياسي را به سود آزادی خواهان وطرفداران دموکراسی وحقوق بشر تغییرميدهد و تاثير كار آمدي در به پيش صحنه كشيدن مهمترين اولويت هاي سياسي ايران در وضعيت شكننده داخلي و جهاني دارد.
بايسته است كه دكتر معين با بهره جويی از فرصت كوتاه باقيمانده ، براي جلب حمايت مردمي و به ميدان آوردن جوانان، دانشجويان و زنان تحول خواه ايران و برای به حركت در آوردن جامعه مدني و اجراي وعده هاي انتخاباتي خود، نكات مندرج در برنامه سياسي خود را روشني بیشتری بخشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به باور ما تشكيل جبهه دمكراسي و حقوق بشر، بدون برداشتن ديوار "خودي" و "غير خودي؛ بدون كنار گذاردن تنگ نظری های سياسي؛ بدون حضور نيروهاي ملي و جمهوريخواهان عرفي كه بخش بزرگي از شهروندان ايران امروز را نمايندگي مي كنند ، نمی تواند از اعتبار كافي و لازم و پويايي و فراگيري ملي برخوردار باشد.

با امید به رفع این کمبود ها،حزب دموكراتيك مردم ايران شهروندان ايراني را فرا مي خواند كه با حضور گسترده در انتخابات ٢٧ خرداد و راي به دكتر معين مانع ازیکدست شدن حاکمیت وبسته ترشدن فضای سیاسی شوند.


حزب دموكراتيك مردم ايران
٢٠ خرداد ٨٤
١٠ ژوئن ٢٠٠٥

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24229

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بيانيه حزب دموكراتيك مردم ايران در حمايت از مصطفي معين' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005