Click for Amazing Phone Card
جمعه 6 خرداد 1384

آقاي رضا خاتمي! کدام مردم؟ کدام نخبگان؟ ف. م. سخن

ظاهرا جو جلسات و همايش هاي حزب مشارکت، جناب رضا خاتمي را به شدت تحت تاثير قرار داده و ايشان به راستي باور کرده اند که "مردم" و "نخبگان" خواستار در صحنه ماندن آقاي دکتر معين هستند! در جايي که دکتر خود به درستي خواهان عدم حضور در انتخابات است، يقه دراندن و احساساتي گري آقاي رضا خاتمي موجب تعجب و شگفتي است. آقاي رضا خاتمي براي درک خواست "مردم" و "نخبگان" بهتر است نگاهي به تصاوير همايش دانشگاه علوم پزشکي گرگان و تحصن دانشجويان دانشگاه تربيت معلم سبزوار بيندازند.

اگر قصد آقاي خاتمي آژيتاسيون و به هيجان آوردن ِ کور ِ مردم و نخبگان است بايد يادآور شويم که شيوه ي متروک و مردودي را اختيار کرده اند و عمق نفرت مردم و نخبگان از وضع حاکم به حدي است که ترويج مبتني بر عقل نيز بر آنها تاثير نمي گذارد.

کار تهييج آقاي رضا خاتمي به مرحله اي رسيده است که به مقام رهبري، پيشنهاد ِ رهبري اصلاحات مي دهند! گويا فراموش کرده اند که اصلاحات به قصد رفع و رجوع خرابکاري هاي همين مقام محترم است که کشور را با اتخاذ سياست هاي غلط و مستبدانه به قهقرا کشانده است.

جناب رضا خاتمي مي فرمايند "ما در اصلاحات راه جديدي را آغاز کرده ايم! ما توانستيم انتخابات آزاد را به کساني که نمي خواهند ما در اين کشور انتخاباتي آزاد داشته باشيم تحميل کنيم واين يک پيروزي است! به رهبري که جلوي اين تخلف قانوني [يعني رد صلاحيت هاي شوراي نگهبان] را گرفتند دست مريزاد مي گوييم! اگر رهبري زماني به رئيس قوه قضائيه بگويند که زندانيان سياسي را آزاد کند و همه ي زندانيان سياسي آزاد شوند باز هم به ايشان دست مريزاد مي گوييم! ما به ايشان [يعني رهبري] بارها به صورت مستقيم و غير مستقيم گفته ايم که بياييد شما رهبر اصلاحات شويد، براي ما مهم نيست که چه کسي رهبري اصلاحات را بر عهده بگيرد، هر کس که اصلاحات را به پيش ببرد ما پشت سر او خواهيم ايستاد و از او حمايت مي کنيم!"

فيا عجبا عجبا! بيانات گهربار ايشان دامنه هاي ديگري را نيز در بر مي گيرد که به همين چند جمله بسنده مي کنم. به اين فرمايشات البته بايد با زبان کوبنده ي طنز پاسخ دهم ولي براي حفظ احترام ايشان به چند تذکر کوتاه اکتفا مي کنم. ما به جاي اين که از شوراي نگهبان بخواهيم تا از ملت عذرخواهي کند، بايد از آقاي رضا خاتمي و حزب مشارکت بخواهيم تا به خاطر اين افاضات و توهين به شعور مردم و نخبگان از آنها عذرخواهي کند.

آقاي رضا خاتمي از راه جديد اصلاحات سخن مي گويند. به عنوان ناظر خارجي بايد خدمت ايشان عرض کنيم که ايشان و حزب مشارکت نه تنها راه جديدي را آغاز نکرده اند، بلکه همان راهي را هم که در سال 76 شروع به پيمودن کردند، رو به عقب بازگشته اند.

آقاي رضا خاتمي از تحميل انتخابات آزاد به شوراي نگهبان سخن مي گويند و از پيروزي به دست آمده به وجد مي آيند! بايد از ايشان بپرسيم کدام انتخابات آزاد؟! شما اگر مرد تحميل کردنيد، کاري کنيد که آقاي دکتر يزدي نيز تائيد صلاحيت شود و آن وقت ما هم مي گوييم دست مريزاد به اين تحميل و زنده باد انتخابات آزاد! از اين هم ساده تر: بياييد کاري کنيد که آقاي زواره اي که هشت سالي هم عضو شوراي نگهبان بوده و به عنوان مرد پشت پرده و مرموز ِ نظام، حساس ترين اسرار کشور را در اختيار داشته صلاحيت اش پذيرفته شود!

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

آقاي خاتمي در اوج هيجان مي فرمايند اگر رهبري دستور آزادي زندانيان سياسي را صادر کنند و تمام زندانيان سياسي آزاد شوند به ايشان دست مريزاد مي گوييم! جالب اينجاست که بر اين فرض شرط هم مي گذارند و بر "تمام" زندانيان تاکيد مي کنند! در پاسخ به اين سخنان مشعشع بايد عرض کنيم که زندانيان سياسي به خاطر همين آقاي محترم و نظام ساخته و پرداخته اش در زندان هستند و انواع و اقسام آزار و شکنجه را متحمل مي شوند! اگر حضرت رهبر نبود، زنداني سياسي هم نبود که ايشان بخواهند دستور آزادي شان را صادر فرمايند! آقاي رضا خاتمي که هرکول وار توانستند پشت شوراي نگهبان را به خاک بمالند و آنان را تسليم خواسته هاي مشارکت کنند، لطف کنند ترتيبي اتخاذ فرمايند تا نويسنده ي دربند ما اکبر گنجي، که اکنون به خاطر اعتصاب غذا رو به مرگ است، براي درمان از زندان خارج شود؛ آزادي کامل ايشان پيشکش رهبر و جناب خاتمي.

اما نقطه ي اوج سخنراني جناب خاتمي پيشنهاد رهبري ِ اصلاحات به رهبر معظم و حمايت از ايشان است! از جناب خاتمي بايد سوال کنيم حضرت رهبر اگر رهبر اصلاحات شوند چه چيزي را بايد اصلاح کنند؟ براي اين اظهارات واژه اي مودبانه تر از قلماشي نمي توانم به زبان آورم.

[وب لاگ ف.م.سخن]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23280

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آقاي رضا خاتمي! کدام مردم؟ کدام نخبگان؟ ف. م. سخن' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005