Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 4 خرداد 1384

زيد‌‏آبادي: صدور حكم حكومتي براي اين نيست كه آنها از اصلاح‌‏طلبان ترسيده‌‏اند، بلكه به خاطر اين است كه آنها به حضور چنين كساني احتياج دار

احمد زيد‌‏آبادي:
اصلاح‌‏طلبي از بالا به قدري موفق نبوده كه نمره قبولي بگيرد
تأييد صلاحيت احتمالي"يزدي" نشان‌‏گر ايجاد تغيير جدي در قدرت بود كه به اقتضاي آن مي‌‏توانستيم در انتخابات شركت كنيم
تهران- خبرگزاري كار ايران

احمدي زيدآبادي گفت: جناح راست در حال حاضر در ضعيف‌‏ترين حالت خود در طول سالهاي اخير قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، احمد زيدآبادي در ميزگرد "چالش سكوت و حضور" كه از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده پزشكي دانشگاه تهران برگزار شده بود، با طرح اين احتمال كه معين حتي اگر رأي هم بياورد در بهترين حالت، ده ميليون رأي خواهد آورد، گفت: رئيس جمهوري با اين ميزان پشتوانه مردمي و نوع استراتژي جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه از ابزارهاي محدودي در چانه زني برخوردار است، مي‌‏خواهد چه وزرايي را به مجلس هفتم پيشنهاد دهد، قطعاً اگر چهره‌‏هاي خوبي را معرفي كند، مجلس هفتم تأييد نمي‌‏كند، پس به چه شكلي با مجلس كنار خواهد آمد.
وي با اشاره به وضعيت مناسبات خارجي ايران گفت: قطعاً چالش‌‏هاي موجود كشورمان در عرصه سياست خارجي بدون بهبود روابط با آمريكا حل نخواهد شد. معين با اين چالش‌‏ها چه خواهد كرد، به طور كلي در اين شرايط اگر معين رئيس‌‏جمهوري كند، تمام مسووليت هاي اجرايي كشور و مسايل بين الملل بر دوش او خواهد بود و او به هر شكلي كه عمل كند، بايد هزينه‌‏هاي بسيار سنگيني را بپردازد.
زيدآبادي با اشاره به اين كه من همين مسايل را در جلسه ديگري مطرح كرده بودم، گفت: برخي سايت‌‏هاي به اصطلاح اصول‌‏گراي ارزشي از قول من نوشتند كه گفته‌‏ام رئيس‌‏جمهور خوب كسي است كه اسرائيل را به رسميت بشناسد، سوال من اين است كه كدام آدم عاقلي به نظامي كه قدرت برقراري ارتباط درست با دولت مصر را هم ندارد، مي‌‏گويد كه اسرائيل را به رسميت بشناسد.
زيدآبادي در واكنش به انتقاد آرمين به بخشي از صحبت‌‏هاي وي بيان كرد: من ‌‏آن‌‏قدر خام نيستم كه فكر كنم يا بايد امكان تحقق شرايط آرماني وجود داشته باشد و يا اين كه نبايد وارد عرصه انتخابات شويم. بحث من اين است كه ما به تجربه هشت ساله خود توجه كنيم و دقت داشته باشيم.
وي تصريح كرد: اگر چهره‌‏اي مثل دكتر يزدي از اپوزيسيون تأييد صلاحيت مي‌‏شد، نشان‌‏گر ايجاد تغيير جدي در قدرت بود كه به اقتضاي اين تغيير مي‌‏شد در انتخابات شركت كرد، اما اين مساله در شرايط فعلي كه شرايط انتخابات دموكراتيك هم محقق نشده است، فايده‌‏اي نخواهد داشت.
اين فعال ملي مذهبي ياد آور شد: من معتقد نيستم كه بايد دست به حركت مدني زد و مجموعه نظام را تغيير داد، بلكه مي توان مجموعه قدرت را كه به قول صحيح آقاي دكتر حجاريان مجموعه از نودوستان، نوكيسه‌‏گان و نوديدگان است، با مشكل مشروعيت رو به رو كرد.
زيدآبادي با بيان اين مطلب كه رأي ندادن در انتخابات در هيچ جاي دنيا هزينه ندارد، گفت: اين نظام ما را مجبور مي كند كه هم به آن وفادار باشيم، هم در انتخاباتش شركت كنيم و از طرف ديگر هيچ حق و حقوقي هم براي ما قائل نيست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

زيدآبادي در بخشي از سخنان خود، گفت: نوع اصلاح‌‏طلبي از بالا به قدري موفق نبوده كه بتوان به كارنامه آن نمره قبولي داد.
وي در واكنش به بخشي از سخنان آرمين، مبني بر اين كه تأييد صلاحيت كسي مثل دكتر يزدي الزاما به معناي تحول اساسي در نظام سياسي نيست، اظهار داشت: نظام سياسي ما اگر مي خواست دكتر يزدي را تاييد صلاحيت كند، دچار مشكلات جدي در بدنه قواي خود مي‌‏شد در حالي كه تأييد صلاحيت دكتر معين به معناي هيچ تحولي نيست و مشكل خاصي هم براي آنها ايجاد نمي‌‏كند.
اين روزنامه‌‏نگار مدعي شد: صدور حكم حكومتي براي تأييد صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌‏طلب براي اين نيست كه آنها از اصلاح‌‏طلبان ترسيده‌‏اند، بلكه به خاطر اين است كه آنها به حضور چنين كساني احتياج دارند.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005