Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 3 خرداد 1384

درباره عملكرد شوراي نگهبان، سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

از لحظه اي كه شوراي نگهبان , اسامي 6 نفر از داوطلبان رياست جمهوري را اعلام كرد , عده اي به ستايش و عده اي نيز به سرزنش اين شورا پرداختند.
ستايش كنندگان ميگويند آفرين به شوراي نگهبان كه تسليم جوسازي ها و فشارهاي داخلي و خارجي نشد و افراد منحرف , نالايق و معاند را براي رئيس جمهور شدن تاييد نكرد.
اين ستايش كاملا بجا و درست است ولي طرف ديگر قضيه , سخن سرزنش كنندگان است كه بايد در ابعاد آن تامل و دقت بيشتري شود. سرزنش كنندگان دو دسته هستند , عده اي ميگويند شوراي نگهبان تنگ نظري كرده و با رد صلاحيت عده اي از داوطلبان رياست جمهوري , ميزان مشاركت مردم در انتخابات را كاهش داده است . عده اي ديگر ميگويند شوراي نگهبان گشادنظري كرده و بعضي شرايط مصرح در قانون اساسي را كه بايد داوطلبان رياست جمهوري داشته باشند ناديده گرفته و بعضي افراد را كه داراي بعضي از اين شرايط نيستند واجد صلاحيت دانسته است .
اعتراض و سرزنش دسته اول در آن بخش كه توقع دارند هركس داوطلب شد بايد تاييد شود حتي اگر در موضعگيري ها از چارچوب نظام خارج شده باشد , اعتراض واردي نيست . گذشته افراد هم ملاك و معيار صلاحيت آنها نميتواند باشد بلكه همانطور كه امام هم فرموده اند وضع فعلي افراد ملاك و ميزان تعيين صلاحيت آنانست . چه بسا كساني كه مصدر خدماتي بوده و شايستگي هائي از خود نشان داده باشند ولي اكنون مواضع آنها برخلاف معيارها و منافع و مصالح ملت و كشور و نظام باشد. چنين افرادي قطعا صلاحيت تكيه زدن بر كرسي رياست جمهوري را ندارند و عدم تاييد صلاحيت آنها توسط شوراي نگهبان اقدام كاملا درستي است و از اين بابت نه تنها اعتراض و سرزنش جايز نيست بلكه بايد به شوراي نگهبان دست مريزاد گفت .
اما اعتراض و سرزنشن دسته دوم كه شوراي نگهبان را به ناديده گرفتن بعضي شرايط مصرح در قانون اساسي در مورد تعدادي از 6 نفر تاييد صلاحيت شده متهم مي كنند , نكته قابل توجهي است كه بدون توضيح نميتوان از كنار آن گذشت . جواب اين سئوال را خود شوراي نگهبان بايد بدهد كه مفاهيمي از قبيل « رجل مذهبي » , « رجل سياسي » , « مدير » و « مدبر » را چگونه معني كرده اند كه بعضي از داوطلباني كه به نظر مي رسد فاقد همه يا بعضي از اين ويژگيها هستند , واجد صلاحيت براي احراز مسئوليت رياست جمهوري شناخته شده اند
اين سئوال و اعتراض كه اكنون در ذهن بسياري از صاحبنظران وجود دارد , با بخشي از اعتراض ها و سرزنش هاي دسته اول نيز منطبق است كه به حذف تعدادي از داوطلبان همسان يا حتي بالاتر از بعضي از داوطلبان تاييد شده معترضند و مي پرسند اگر اين افراد كه تاييدشان كرده ايد داراي شرايط هستند , پس چرا افرادي را كه در مورد شرايط مصرح در قانون اساسي همانند آنها يا برتر از آنها هستند و ايرادي هم به آنها نيست تاييد نكرده ايد در ميان افراد تاييد نشده كساني هستند كه سوابق مديريتي طولاني در استانداري ها , وزارتخانه ها , موسسات مهم اقتصادي و حقوقي و اجتماعي دارند و بيش از بعضي از تاييد شده ها شناخته شده هستند. با اينحال چگونه است كه آنها مورد تاييد قرار نگرفته اند
اينها همه نكاتي است كه در جامعه مطرح است و سئوالهائي هستند كه ذهن ها را به خود مشغول كرده اند و شوراي نگهبان بهتر است براي روشن كردن ذهن ها كار توضيحي كند. لابد شوراي نگهبان براي عناويني از قبيل « رجل مذهبي » و « رجل سياسي » مفاهيمي را در نظر دارد كه براساس آنها تصميم گيري كرده است . طبعا « رجل مذهبي » به معناي مردي كه احكام دين را ميداند و نماز ميخواند و روزه ميگيرد نيست , بلكه حداقل اينست كه با مباني ديني آشنائي كافي دارد و در جامعه از نظر فكر و عمل اينگونه شناخته شده است . كما اينكه « رجل سياسي » به معناي هر فعال سياسي نيست بلكه اين عنوان فقط بر كسي منطبق است كه از وزانت و پختگي بالائي برخوردار باشد و مردم او را به همين ويژگي ها بشناسند.
با اين تعريف از اين دو مفهوم , كه البته با در نظر گرفتن كف اين دو مفهوم بيان شده است , آيا واقعا همه افراد تاييده شده توسط شوراي نگهبان از « رجال مذهبي و سياسي » هستند
براي ما كه حامي شوراي نگهبان هستيم و با مخالفين شوراي نگهبان برخورد مي كنيم و تقويت اين شورا را لازم و تضعيف آنرا زيانبار ميدانيم , پاسخ اين سوال روشن نيست . با توجه به اين واقعيت , از مخالفان چه توقعي ميتوان داشت و براي حذف كساني كه همسنگ بعضي از افراد تاييد شده و يا از آنها برتر هستند چه جواب قانع كننده اي وجود دارد
طرح اين مطالب , نه تنها تضعيف شوراي نگهبان نيست , بلكه اگر مورد توجه قرار گيرد و شوراي نگهبان بپذيرد كه در عملكرد خود تجديدنظر كند , همين امر موجب تقويت اين نهاد مهم خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين , ضعفي است كه شوراي نگهبان در دو دوره گذشته نيز نشان داد و بعضي افراد تاييد صلاحيت شده براي احراز مقام رياست جمهوري در آن دوره ها واقعا داراي قد و قواره لازم براي اين كار نبودند. ميتوانيم اين ضعف را ناديده بگيريم و بگوئيم اين انتخابات نيز بگذرد و ولي استمرار اين روش بهيچوجه به نفع خود شوراي نگهبان نيست . ما دوستدار تقويت شوراي نگهبان هستيم و تقويت شوراي نگهبان به اينست كه در عملكرد خود تجديدنظر نمايد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/23097

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'درباره عملكرد شوراي نگهبان، سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005