Click for Amazing Phone Card
یکشنبه 18 اردیبهشت 1384

بسيج دانشجويي پرسش و پاسخ دانشجويي معین را به تشنج كشيد، ايران براي همه ايرانيان

جلسه پرسش و پاسخ معين، با دانشجويان دانشگاه امير كبير از سوي بسيج دانشجويي به تشنج كشيده شد.
به گزارش كميته خبر و اطلاع رساني دكتر معين، وقتي در قسمتي از جلسه پرسش و پاسخ، مجري برنامه از مهدي حبيبي دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير كبير خواست كه به عنوان آخرين دانشجوي پرسشگر پشت ميكروفون قرار بگيرد، با اعتراض تعدادي از اعضاي بسيج دانشجويي و كانون انديشه جوانان مسلمان روبرو شد.
يكي از دختران چادري عضو بسيج از ميان سالن فرياد زد كه سوالات قبلي جمع از سوي معين پاسخ داده نشده و با همراهي ديگر اعضاي بسيج و با ايجاد همهمه، از طرح پرسش حبيبي جلوگيري كردند.
اين حركت تعداد معدودي از حاضران، با واكنش جمعيت دانشجويان مواجه شد. دبير انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه ضمن دعوت جمع به آرامش گفت: «عده اندكي آمده‌اند تا با متشنج كردن فضا، از آب گل‌آلود ماهي بگيرند.»
حبيبي تأكيد كرد‌: «با توجه به پايگاه اجتماعي تشكلها، كه خود دكتر معين هم در صحبتهاي گذشته‌شان به آن اشاره داشته‌اند، اگر فقط يك تشكل حق پرسيدن سؤالش را داشته باشد، آن تشكل انجمن اسلامي دانشجويان است.»
ادعاي اين دانشجو از سوي دكتر معين با لبخند و تكان دادن سر مورد تأييد قرار گرفت.
دكتر معين در ميان همهمه ايجاد شده در سالن تأكيد كرد‌: «عده‌اي مأموريت دارند جلسه را به تشنج بكشند تا براي صحفه‌هاي اول و دوم روزنامه‌هاي فردايشان سوژه داشته باشند.»
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، به خاطر جو تشنج و همهمه غالب در فضا با صداي بلند خطاب به معين گفت: «اين جو متشنج و لمپنيسم رواج يافته‌اي كه مي‌بينيد حاصل عملكرد ضعيف شما در دوران وزارتتان است. بسيج دانشجويي و كميته‌هاي انضباطي در دوران شما قوت گرفتند. شما خودتان هم تأييد كرد‌ه‌ايد كه دانشگاه جاي نهادهاي شبه‌نظامي نيست.»
وي افزود: :دو استعفاي شما كه از سوي اين عده [اشاره به اعضاي بسيج دانشجويي] به عنوان نقطه ضعف شما تلقي مي‌شود، از نظر ما دو عملكرد مثبت و درخشان كارنامه شماست.»‌
اين دانشجو تأكيد كرد: «شما به مخالفتتان با ايجاد قيد اسلامي بودن براي تشكلهاي دانشجويي در سالهاي گذشته اشاره كرديد. اعلام مي‌كنم كه اگر حتي تشكلهاي غير اسلامي هم در دانشگاه اجازه فعاليت داشتند، من باز هم به عضويت تشكلهاي اسلامي در مي‌آمدم.
حرف ما اين است كه در حال حاضر دغدغه اصلي ما اسلامي كردن دانشگاه‌ها نيست، بلكه دغدغه اصلي ما دموكراتيك كردن ساختار دانشگاه‌هاست كه اين هم با هيچ كدام از اصول و آرمانها و عقايد در تناقض نيست.»‌
مهدي حبيبي با اشاره به تعريف آزادي از ديدگاه جنبش دانشجويي تصريح كرد: «از نظر انتخابات آزاد فقط به معني تأييد صلاحيت دكتر معين نيست،‌انخابات آزاد، انتخاباتي است كه همه گروه‌ها و انديشه‌هاي پوزيسيون و اپوزيسيون امكان حضور داشته باشند.»
وي كه سخنانش با تشويق‌هاي پي در پي گروه زيادي از حاضران همراه بود، با تأكيد بر لزوم ارجحيت منافع ملي به منافع نظام گفت: «بر خلاف شما،هيچ تعهدي نسبت به نظام احساس نمي‌كنيم و به منافع ملي فكر مي‌كنيم. ملت دفاع از نظام نمي‌خواهد، دفاع از منافع ملي مي‌خواهد.»
حبيبي كه از سوي ديگر اعضاي شوراي مركزي انجمن اسلامي اين دانشگاه در برابر حملات احتمالي اعضاي بسيج دانشجويي حفاظت مي‌شد، تأكيد كرد: «جناب دكتر معين! ما را در همين وزارت اطلاعات آقاي خاتمي، بازداشت كردند و تحت فشار و شكنجه، كار به جايي رسيده بود كه ما به بازجوها مي‌گفتيم به خدا خاتمي آدم خوبي است! ما به صداقت شما اعتماد داريم و شخصيت شما، براي ما محبوب و قابل احترام است. اما توجه داشته باشيد كه پتانسيل نيروي مردم يك بار در دفاع از آقاي خاتمي هدر رفته، درست نيست كه يك بار ديگر اين انرژي هدر رود. اجازه دهيد اين پتانسيل سر جاي خودش خرج شود.»
دبير انجمن اسلامي امير كبير خاطر نشان كرد: «ما به خاطر همين از كسي براي شركت در انتخابات دعوت نمي‌كنيم كه ساختار فعلي را غير كارآمد مي‌دانيم. شما بايد به صورت مشخص و صريح بگوييد كه چگونه مي‌توانيد دم از تعامل با نهادهاي انتصابي حكومتي بزنيد. شما بايد مشخص كنيد كه در مقابل شوراي نگهبان، سپاه، مجمع تشخيص و ... چگونه عمل خواهيد كرد.»
وي با طرح سوالهايي از دكتر معين خواست كه با يك كلمه به هر كدام جواب دهد سوالهايي مثل اين كه :«حكم حكومتي را قبول داريد يا نه؟» «شواريعالي انقلاب فرهنگي را قبول داريد يا نه؟» و «اگر احساس كنيد افكار عمومي شوراي نگهبان را نمي‌خواهد حاضريد اصل مربوطه قانون اساسي را به رفراندوم بگذاريد؟»
با رسيدن به اين پرسش‌ها جو هياهو و درگيري‌هاي لفظي پراكنده در سالن كنترل از دست مدير برنامه خارج شده بود حبيبي در پاسخ يكي از اعضاي بسيج دانشجويي كه مدعي شده بود كه دكتر معين در سال 82 و در جريان انتقادات دانشجويان به طرح دانشجوي نوبت دوم، كوچكترين توجهي به اعتراضات دانشجويي نداشته است، عنوان كرد: «همين بسيجي‌ها آن روزها كه ما دنبال رساندن صداي خود به گوش مسئولان بوديم و تا صبح در مسجد دانشگاه تحصن كرديم، ما را متهم به شلوغ بازي مي‌كردند و حالا دم از عدالت و پيگيري حقوق دانشجويان مي‌زنند.»
وي ادعاي يكي از بسيجي‌ها مبني بر تحويل دانشجويان به نيروي انتظامي از سوي رئيس دانشگاه امير كبير را در جريان اعتراضات دانشجويي نسبت به طرح پذيرش دانشجوي نوبت دوم تكذيب كرد.
در اين حال وزير پيشين علوم ضمن اعلام تأسف از فضاي به وجود آمده و در حالي كه جو را براي پاسخگويي مناسب نمي‌ديد تصريح كرد: «عده‌اي مأموريت‌گرا حضور دارند تا با طرح چند باره مسائل مربوط به استعفاي من از وزارت علوم و مسائلي از اين قبيل، بهانه براي رد صلاحيت من بتراشند.»
دكتر مصطفي معين افزود: «يكي از اهداف ارائه لايحه تحول ساختار وزارت علوم، اين بود كه هيچ عاملي از بيرون دانشگاه در فضاي دانشگاه دخل و تصرف نكند. يكي از اهداف اين لايحه؛ ايجاد فضاي امن در دانشگاه‌ها بود. اين احساس ناامني است كه باعث مي‌شود آقاي حبيبي، اينچنين با لرزش صحبت كند.»
وي خطاب به گروهي كه قصد ايجاد آشوب داشتند تأكيد كرد: «متعلق به هر پايگاهي كه هستيد در همان پايگاه كار خود را انجام دهيد و برنامه‌هايتان را به محيط دانشگاه نكشانيد. در مورد اين مسائلي كه آقاي حبيبي مطرح مي‌كند بارها و بارها توضيح داد‌ه‌ام و شايد شما موضعگيري‌هاي من را كمتر مي‌خوانيد. البته ما با برخي از نظرات شما موافقم.»‌
اولين وزير علوم دولت خاتمي، با طرح اين پرسش كه راهكار جايگزين شما به جاي شركت در انتخابات چيست، گفت: ‌«آيا راهكار شما كنار كشيدن است؟ آيا فكر مي‌كنيد دموكراسي را بايد با توپ و تانك آورد؟»
وي تصريح كرد: «از نظر من تنها راهش خطر كردن است. هيچ اجباري براي كسي وجود ندارد. خطر مي‌كنم و هزينه‌اش را هم مي‌پردازم. شما به اين هم معترضيد؟ گفته‌ام و باز تأكيد مي‌كنم كه رأي ندان هم يك حق است، من شما را دعوت به اميد مي‌كنم اما شما دعوت به نااميدي!»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

معين با تأكيد بر شرايط انتخابات آزاد واقعي گفت: «انتخابات آزاد زماني است كه آزادي در همه عرصه‌ها وجود داشته باشد و ما با پديده نقض حقوق بشر و زنداني سياسي محاكمه نشده در دادگاه علني و ... مواجه نباشيم.»‌
وي منظور از آزادي انتخابات در اين شرايط را يك آزادي نسبي دانست و گفت:‌ «تحليل من اين است كه وقتي مي‌توانيم اين فرايند را طي كنيم با توده مردم با زبان غير هيجاني و اميدبخش و علمي صحبت كنيم و آگاه كنيم. اگر آزادي نسبي به قدري باشد كه زمينه براي حضور يك رئيس جمهور اصلاح‌طلب، كه لزوما من نخواهم بود، فراهم شود، بايد از فرصت‌ براي تحقق شهروند قدرتمند استفاده كنيم. آزادي انتخابات دوم خرداد هم نسبي بود ولي شرايط جامعه را متحول كرد.»

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22278

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بسيج دانشجويي پرسش و پاسخ دانشجويي معین را به تشنج كشيد، ايران براي همه ايرانيان' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005