Click for Amazing Phone Card
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1384

اين انتخابات فرمايشي است! گزارش همايش "کجا هستيم؟ چه بايد بکنيم؟" در دانشگاه اميرکبير

دکتر ملکي: «مگر ما چه داريم که حاکميت با در اختيار داشتن اين همه امکانات، تريبون و ابزارهاي تبليغاتي ديگر از ما مي هراسد و براي ما حکم ممنوعیت از سخنرانی صادر می کند؟»
مهندس معين فر: «در زمان رضا خان نيز هر دو سال يک انتخابات برگزار مي شد، پس تعداد انتخابات چندان مهم نيست. مساله اصلي براي اثبات وجود دموکراسي در يک کشور، حاکم شدن راي مردم است نه تعداد انتخابات.»


روز گذشته همايش "کجا هستيم؟ جه بايد بکنيم؟" در دانشگاه صنعتي اميرکبير با حضور آقايان محمد ملکي و علي اکبر معين فر برگزار شد. دکتر محمد ملکي از نيروهاي ملي مذهبي در ابتدا شرکت يا عدم شرکت در انتخابات و همچنين اظهار نظر آزادانه در اين رابطه را حق هر ايراني دانست و ضمن ابراز بي اطلاعي از وجود بخشنامه اي از سوي وزارت اطلاعات مبني بر ممنوعيت سخنراني چند تن از شخصيت هاي سياسي و دانشگاهي از جمله خودش در آستانه انتخابات، نسبت به اين مسئله به شدت انتقاد کرد. سپس وي به بيان تحليل خود از فضاي سياسي کشور در آستانه انتخابات رياست جمهوري پرداخت و گفت: «من معتقد به انتخابات آزاد هستم.» وي سپس با اشاره به ويژگي هاي انتخابات آزاد گفت: «هيچ گونه اعتقادي به فيلترگذاري در انتخابات ندارم.» دکتر ملکي فيلترگذاري در جريان انتخابات را بدين معنا دانست که مردم قدرت فهم و انتخاب درست را ندارند و نمي دانند به چه کسي راي دهند. وي در ادامه ضمن انتقاد از برگزاري اين گونة انتخابات افزود: « ملت ايران ملتي فهميده و متمدن است به طوري که در طول چند دهه اخير، از زمان ملي شدن صنعت نفت تاکنون در مواجهه با اتفاقات تاريخي گوناگون اين مسئله را به وضوح به نمايش گذارده است.» وي سپس افزود: «اين ملت نيازي به اين ندارد که براي او تعيين تکليف کرده يا در راه انتخاب آزاد او محدوديتي ايجاد نمايند.» محمد ملکي در ادامه ضمن انتقاد شديد از فضاي حاکم بر انتخابات گفت: «عده زيادي از افراد صرفا به جرم ابراز عقيده و نقد حاکمان در زندان به سر مي برند.» وي همچنين با اشاره به ايجاد محدوديت براي خود و افراد ديگر در آستانه انتخابات پرسيد: «مگر ما چه داريم که حاکميت با در اختيار داشتن اين همه امکانات، تريبون و ابزارهاي تبليغاتي ديگر از ما مي هراسد و براي ما محدوديت ايجاد مي کند؟» وي سپس در ادامه گفت: «ما توپ و تانک نداريم، ما فقط يک قلم داريم و يک زبان که تا جايي که بتوانيم به ابراز عقيده خود خواهيم پرداخت.» محمد ملکي ضمن فرمايشي خواندن انتخابات گفت: «در چنين شرايطي انتخابات معنايي ندارد!» وي ضمن ابراز نگراني از حاکم شدن شرايطي در جامعه که راه حمله بيگانگان را به کشور هموار مي کند، گفت: «ما دموکراسي وارداتي نمي خواهيم. ما دموکراسي که براي ما به هديه بياورند نمي خواهيم. ما معتقديم ملت ايران خودش مي تواند دموکراسي را در کشور حاکم کند.» ملکي در پايان سخنان خود با اشاره به سخنان وزير اطلاعات که تحريم کنندگان انتخابات را برانداز خوانده بود گفت: « اگر حاکميت ابراز اين گونه نظرات را براندازي مي داند و به اين بهانه مي خواهد ما را به صلابه بکشد، بکشد! آيندگان در مورد ما قضاوت خواهند کرد.»
در ادامه اين جلسه مهندس علي اکبر معين فر به سخنراني پرداخت. وي در ابتدا با اشاره به اين که حاکمان جمهوري اسلامي همواره به اين موضوع که تاکنون چندين انتخابات در کشور برگزار شده، به شدت افتخار کرده و آن را نشانه وجود دموکراسي در ايران مي دانند، گفت: «در زمان رضا خان نيز هر دو سال يک انتخابات برگزار مي شد.» سپس وي نتيجه گيري کرد: «پس تعداد انتخابات چندان مهم نيست. مساله اصلي براي اثبات وجود دموکراسي در يک کشور، حاکم شدن راي مردم است نه تعداد انتخابات.» وي در ادامه ضمن اشاره به عملکرد شوراي نگهبان در انتخابات مجلس و رياست جمهوري گفت: «اگرچه شوراي نگهبان در انتخابات مجلس به صورت غير قانوني به احراز صلاحيت کانديداها مي پردازد ولي در انتخابات رياست جمهوري اين انتقاد بر شوراي نگهبان وارد نيست چرا که طبق قانون اساسي در مورد کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري شوراي نگهبان موظف به انجام چنين کاري است. اگر ايرادي وارد است به خود قانون اساسي وارد است نه عملکرد شوراي نگهبان.» مهندس معين فر ضمن اشاره به اين که وضعيت تعيين صلاحيت ها در مورد کانديدا هاي مجلس خبرگان بسيار پيچيده تر از رياست جمهوري است، گفت: «نيمي از اعضاي شوراي نگهبان به صورت مستقيم و نيمي ديگر به صورت غيرمستقيم منصوب رهبري اند. و از طرفي اين شورا وظيفه دارد تا صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان که قرار است به عملکرد رهبري نظارت داشته باشند را تاييد کند. لذا در اين ميان دور پديد مي آيد و اصلاً از لحاظ منطقي دور باطل و غير قابل بحث است.» معين فر در ادامه به ايراد ديگر قانون اساسي فعلي اشاره کرد و گفت: «حکم حکومتي که طبق قانون جزء اختيارات رهبري به شمار مي رود با وجود آن تمام اصول قانون اساسي قابل ابطال است.» وي در ادامه با اشاره به طرح اصلاح انتخابات در مجلس ششم گفت: «طرح قانوني نمايندگان ملت با حکم حکومتي رهبري از دستور کار مجلس خارج مي شود و با تاسف بسيار رئيس مجلس که خود را اصلاح طلب مي خواند در توجيه اين عمل مي گويد: ولايت فقيه همين است ديگر.» مهندس معين فر با ارتجاعي خواندن حکم حکومتي گفت : «چالش هايي که حکم حکومتي در راه نيل به دموکراسي ايجاد مي کند به وضوح در دوران رياست جمهوري خاتمي ديده شد و اکثر طرح هاي اصلاحي خاتمي در نهايت به بن بست رسيد.» علي اکبر معين فر در ادامه افزود: «ملت ما ملت هوشمندي است و وقتي در انتخابات شرکت نمي کنند نه از روي احساسات کودکانه و قهر با صندوق راي است و نه از روي تنبلي. بلکه عدم شرکت مردم در انتخابات حاوي اين پيام است که قضيه انتخابات را واجد اهميت و تاثيرگذاري نمي دانيم و نسبت به آن بي تفاوتيم.» مهندس معين فر در ادامه به سخنان وزير اطلاعات درباره انتخابات اشاره کرد و گفت:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

«انتخابات در ايران وجهه اصلي خود را از دست داده و صورتي امنيتي پيدا كرده است. نشانه اش هم اين است كه به جاي اين که مجري انتخابات يعني وزير کشور در اين باره اظهار نظر کند وزير اطلاعات اظهار نظر مي نمايد.» سپس وي با تاکيد بر جنبه امنيتي انتخابات براي نظام گفت: «حکومت مي گويد اگر رئيس جمهور آينده با پشتوانه آراي بالا انتخاب شود، حکومت در برابر فشار هاي خارجي مصون مي ماند.» وي در ادامه افزود: «ولي دنيا الآن کور وکر نيست و مي فهمد که انتخابات با چه حقه بازي هايي برگزار مي شود.» مهندس معين فر ضمن انتقاد شديد از سخنان يکي از کانديداهاي رياست جمهوري در نماز جمعه تهران (هاشمي رفسنجاني) گفت : «وقتي آقايي در نماز جمعه بيايد نعره بزند و بدون در نظر گرفتن مصالح خود، ملت و مملکت بگويد کشور هاي اسلامي به بمب اتمي نياز دارند، در جايي که کشور براي مصون ماندن از فشار هاي خارجي نياز به اعتماد سازي در دنيا دارد، اگر اين فرد به عنوان رئيس جمهور هم انتخاب بشود به ضرر مملکت است.» وي در ادامه در خصوص کانديداتوري هاشمي رفسنجاني گفت : «به نظر من هاشمي اصلاً اعتقاد خاصي ندارد و بيشتر يک بندباز ماهر است.» وي ادامه داد: «هاشمي گمان مي کند راي بالايي در ميان مردم دارد و همچنين با آمدنش مي تواند تمام مشکلات داخلي و خارجي را حل کند. در حالي که چنين نيست و ايشان دارد اشتباه مي کند.» معين فر در ادامه ضمن ابراز نگراني از به خطر افتادن تماميت ارضي کشور گفت: «وقتي در 7 شبکه تلوزيون شيعي گري به ارتجاعي ترين شکل ممکن شب و روز تبليغ مي شود در حالي که جمعيت 20 درصدي مسلمانان سني مذهب ايران حتي يک کانال تلويزيوني در اختيار ندارد چه طور انتظار داريم که مرزداران مرزهاي کشور را حفظ کنند؟!» وي در ادامه با اشاره به اين که در دوم خرداد 76 اين مردم بودند که خاتمي را خلق کردند گفت: «انتخاب 20 ميليوني خاتمي يک نه بزرگ بود به حاکميت.» وي ادامه داد: «آن زمان مردم با راي دادن يک نه بزرگ گفتند و اکنون با راي ندادن نه بزرگ را به حکم حکومتي خواهند گفت.» معين فر در ادامه گفت: «در موقعيت کنوني هيچ گونه اعتقادي به دامن زدن به بحث هاي قوميتي و تفرقه انگيز و .... ندارم و در موقعيت کنوني بايستي همبستگي ملي را حفظ کرد.» وي خواستِ مردم را تاثيرگذار دانست و با اشاره به حادثه ملي شدن صنعت نفت گفت: «آن زمان خواست مردم باعث شد کمپاني عظيم نفتي انگليس که بر تمام صنعت نفت ما سايه افکنده بود به کلي از کشور برچيده شود.» وي همچنين با اشاره به طرح رفراندوم گفت: «بنده معتقدم بايستي خواسته شود تا قانون اساسي اول انقلاب که توسط دولت موقت تنظيم و به تصويب شوراي انقلاب و تاييد رهبر فقيد انقلاب و ديگر مراجع تقليد رسيد و در رفراندوم سراسري به راي گذارده شد به صورت موقت در کشور اجرا شود تا از اين طريق بسياري از بهانه ها از دست مخالفان گرفته شود.» معين فر در پايان برگزاري انتخابات را در شريط فعلي مسئله اي فرعي و غير مهم خواند.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/22050

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اين انتخابات فرمايشي است! گزارش همايش "کجا هستيم؟ چه بايد بکنيم؟" در دانشگاه اميرکبير' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005