Click for Amazing Phone Card
جمعه 9 اردیبهشت 1384

تاجيك: مشكل جناح محافظه كار همچنان باقي است، ايرنا

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۸۴/۰۲/۰۹‬
داخلي . سياسي . انتخابات ‪۸۴‬
"محمدرضا تاجيك" استاد دانشگاه گفت: جناح محافظه كار به علت كم تجربگي در بازي"تمايز و كثرت" در شرايط فقدان تصميم و تدبير قرار گرفته است.

وي روزجمعه درگفت وگوباخبرنكار ايرنا اضافه كرد: اين جناح نه چندان قادر است كه از دودكش خود دود سفيدي بيرون دهد و نه قادر و مجاز است كه بر كوره خود به گونه‌اي بدمد كه از آن دودهاي رنگارنگي برخيزد.

تاجيك اظهارداشت:اين جناح براي برون رفت از اين بن‌بست ، يا ناگزير به بهره بردن از اقتداري مافوق اقتدار پدرخوانده‌هاي موجود است، و يا ناچار از پذيرش نوعي شقاق و فراق درون جناحي و حذف و طرد بچه‌هاي خانواده خواهد بود.

وي گفت:بي‌ترديد،ورود احتمالي افرادي همچون مهندس موسوي وآقاي رفسنجاني به عرصه انتخابات نيز، بر اين سرگشتگي خواهد افزود.

اين استاد دانشگاه در مورد جناح اصلاح طلب هم گفت: دراين جريان اساسا بحثي جدي پيرامون دودكش و دود وجود ندارد، به بيان ديگر، در فضاي سياسي اين جريان، اساسا پاپ و واتيكاني نيست كه چشم‌ها را در انتظار دود سفيد خود نگاه داشته باشد.

تاجيك افزود: به نظر من، در شرايط كنوني تنها پيرامون مهندس موسوي مي‌توان اجماعي موثر و فراگير دراين جريان ايجاد كرد.

اوگفت : رداحتمالي صلاحيت كانديداهايي نظير دكتر معين، در جهت دادن به رفتار انتخاباتي بخش اعظمي از اين جريان تاثير بسزايي خواهد گذاشت و اميدوارم چنين اقدامي هرگز صورت نگيرد.

وي در پاسخ به سوالي درباره علت رواج شايعاتي درمورد رد صلاحيت معين گفت: معين در دايره "خودي‌ها" ي جناحي كه بيشترين تاثير را بر كنش و واكنش‌هاي شوراي نگهبان دارد، نمي‌گنجد و از استعداد لازم براي "خودي" شدن نيز برخوردار نيست.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد:علاوه براين، معين از استعداد افزون‌تري براي به چالش كشيدن رقيبان محافظه‌كار خود و امكان و استعداد فراتري نسبت به ديگران براي پيروزي در اين تسابق بزرگ سياسي (در صورت عدم شركت مهندس موسوي و اقاي هاشمي) برخوردار است.

تاجيك بيان كرد: معين همچنين از استعداد و قابليت بيشتري براي ممانعت از انسداد قدرت برخوردار است.ولي بااين وصف، عده‌اي حتي با پرداخت هزينه گزاف، در روياي رد صلاحيت او بسر مي‌برند.

وي اظهارداشت:به‌نظر مي‌رسد درشرايط كنوني ، عامل و متغيير تعيين‌كننده در رد يا عدم رد صلاحيت معين بايد ميزان اقبال مردمي به نامزدي او باشد و هراندازه اقبال مردم نسبت به او افزون گردد، احتمال رد صلاحيت وي نيز افزون‌تر خواهد شد.

اين استاد دانشگاه گفت:اما در تحليل نهايي، براي من نيز بسيار ثقيل است كه باور كنم كه شخصيتي با سابقه روشن مثل آقاي معين رد صلاحيت گردد.

تاجيك به ويژگي‌هاي رييس جمهوري مطلوب با توجه به شرايط ملي و بين المللي اشاره كرد و گفت: من و همفكرانم يك بار ديگر تمامي نخبگان سياسي كشور را به اجماع پيرامون "مهندس ميرحسين موسوي" دعوت كرده‌ايم.

وي اين دعوت را با هدف سياسي - جناحي و يا بدنبال تضعيف و تقويت جريان خاص و با انگيزه و انگيخته‌اي معطوف به قدرت ندانست و افزود: هدف از اين دعوت، صرفا تدبير "بحران‌هاي در راه" قبل از حادث شدن آنان است.

اين استاد دانشگاه اظهارداشت: ما معتقديم كه اگر يكبار ديگر اجماعي عمومي و موثر براي تمهيد و تسطيح مسير ورود ايشان به صحنه انتخابات صورت گيرد، احتمال متقاعد و متمايل ساختن وي وجود دارد.

تاجيك خاطرنشان كرد: به نظر من شرايط داخلي و خارجي ما در فرداي بعد از انتخابات، شرايطي بس پيچيده، حساس و تعيين‌كننده است و ترديدي ندارم كه اين واقعيت بر هيچ صاحب تامل و تحليلي پوشيده نيست.

به اعتقاد وي "دراين شرايط، جامعه ما نيازمند رييس جمهوري است كه اولا، از مقبوليت و مشروعيت لازم برخوردار باشد و ثانيا حضورش تضمين‌كننده مشاركتي موثر و شاداب از سوي آحاد مختلف مردم باشد."
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: علاوه براين رييس جمهور مطلوب ايران بايد استعداد تقرير گفتماني فراگير و گره زدن هويت‌هاي متكثر اجتماعي و سياسي و نيز اقتدار لازم براي اخذ و اجراي تصميم و تدبيرهاي راهبردي در فرداي بعد از انتخابات را داشته باشد.

تاجيك با اين استدلال ها" ميرحسين موسوي"را بهترين گزينه براي دور آتي رياست جمهوري دانست.

وي در ارزيابي "رفتار انتخاباتي مردم در انتخابات رياست جمهوري " گفت: رفتار انتخاباتي مردم در شرايط كنوني، همچون هميشه، تابعي است از ميزان رضايتمندي آنان نسبت به نظم و نظام موجود، اعتماد به كانديداها و برنامه‌هاي اعلامي آنان، اميد به آينده‌اي بهتر،اطمينان به تاثيرگذاري مثبت راي آنان در تعيين سرنوشتشان و نهايتا، ميزان باور و احساس آنان به آزاد بودن انتخابات.

تاجيك اظهار داشت: بايد تدبيري جدي انديشيد و سپس انتظار تكرار حماسه دوم خرداد ديگري را از مردم داشت.

اين استاد دانشگاه درباره عملكرد شوراي نگهبان در چند دوره گذشته انتخابات به خصوص انتخابات مجلس هفتم و همچنين انتقاد مخالفان از اين شورا كه ممكن است از عدالت خارج شده باشد، گفت:اتخاذ چنين مواضعي (صرفنظر از درستي يا نادرستي آن) جز بر مشكلات و گره‌هاي پيش روي نخواهد افزود.

تاجيك افزود: به سخن ديگر، در شرايط كنوني عبور از كليت شوراي نگهبان به يك معنا مستلزم عبور از مرزهاي قانون اساسي نيز هست و به نظر من حركت كردن در چنين مسيري جز به "ناكجاآباد" ره نخواهد برد و گره‌اي را نخواهد گشود.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد:بنابراين، فعلا تمامي تلاش‌ها مي‌بايد معطوف به محصور و محدود كردن اقدامات اين شورا در چارچوب‌هاي مشخص و شفاف قانوني و ممانعت جدي از آلوده شدن تصميمات اين شورا به اغراض شخصي و سياسي و جناحي شود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

خبرنگار ايرنا پرسيد: هيات نظارت و پي‌گيري قانون اساسي در گزارش خود عملكرد شوراي نگهبان در رد صلاحيت‌هاي گسترده را خلاف قانون اساسي دانسته است .آيا به نظر شما نهادي كه تفسير قانون اساسي بر عهده آن گذاشته شده است، امكان ندارد از قانون تخلف كند و آيا رييس جمهوري به عنوان مجري قانون اساسي نبايد جلوي اين تخلف را بگيردو به خصوص كه انتخابات نهم رياست جمهوري را در پيش داريم؟
تاجيك پاسخ داد: دقيقا يكي از پارادوكس‌هاي نظام اشاره همين است و تاريخ دو دهه گذشته اين مرز و بوم، تاريخ بروز و ظهور پارادوكس‌هاي بسياري از اين نوع بوده است.

وي اضافه كرد:زماني شاهد نقش آفريني نخبگاني كه مي‌بايست جزيي از "راه حل" مشكلات جامعه خود باشند، در قالب "جزيي از مشكل" بوده‌ايم، گاه ديگر، نظاره‌گر بازيگري معكوس كساني بوده‌ايم كه مي‌بايست مقوم بنيان‌هاي نظام باشند، گاه نيز، تدبيرگران بحران ما خود به عوامل بحران زا تبديل شده‌اند.

اين استاد دانشگاه گفت:بنابراين، همواره اين امكان وجود دارد كه "مفسر قانون"، "بي‌توجه" به قانون باشدو در چنين حالتي، ديگر نمي‌توان به رهگشا بودن اقتدار و اقدام رييس جمهوري نيز چشم اميد داشت.

وي گفت :اگرچه، معتقدم كه رييس جمهوري مي‌بايد به وظايف قانوني خود قاطعانه عمل كرده و به هر طريق و وسيله ممكن از بروز چنين تخلفاتي در انتخابات آينده جلوگيري كند.

تاجيك در پاسخ به پرسشي درباره رد صلاحيت برخي نامزدهاوحق انتخاب كرد وانتخاب شدن گفت : امروز، نه تنها به حكم مواد قانوني حقوق بشر، بلكه به حكم عقل و حكم شرع نيز نمي‌توان فردي را خارج از چارچوب‌هاي مشخص و مصرح قانوني رد صلاحيت كرد.

وي اظهار داشت:به حكم عقل نمي‌توان، زيرا با ملاحظات و مناسباتي كه امروز سايه سنگين خود را بر منافع، مصالح و امنيت ملي ما انداخته، در نزد هيچ "مرد خردمند" يا "نظام خردمند"، فرصت‌هايي كه از رهگذر بازي با اين كارت (رد صلاحيت) حاصل مي‌شود، بيش از آسيب‌ها و تهديدات ناشي از آن تحليل و برآورد نمي‌شود.

اين استاد دانشگاه افزود: ترديدي ندارم كه در شرايط حساس و پيچيده كنوني، پرتاب سنگ رد صلاحيت، جز پرتابي نابهنگام، نابجا و ناصواب نخواهد بود ودراثر پرتاب اين سنگ جز سرنظام و سرپرتاب‌كننده ، نخواهد شكست.

تاجيك گفت:دراين صورت، درست در لحظه‌اي كه نيازمند بهره بردن از مرهم مشاركت حداكثري و موثر مردم است، اين سنگ به ظاهر مرهم آفرين، به مثابه سلاح زخم آفرين عمل خواهد كرد و سرپرتاب‌كننده را خواهد شكست.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21774

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تاجيك: مشكل جناح محافظه كار همچنان باقي است، ايرنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005