Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 29 فروردین 1384

مصطفي معين: آمده‌‏ام تا به نقض حقوق بشر پايان دهم؛ نمي‌‏شود در كشور كساني از مصونيت مطلق و‌‏ آهنين برخوردار باشند، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در انتخابات رياست جمهوري، گفت: آمده‌‏ام كه در صورت موقعيت به نقض حقوق بشر خاتمه دهم تا جمهوري اسلامي ايران الگو و سر آمد كشورهاي منطقه در استقرار دموكراسي و رعايت حقوق بشر و كرامت شهروندانش باشد، نه اين كه كشور ما درصدر فهرست ناقصان حقوق ملت قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" مصطفي معين در ديدار با دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي قزوين با بيان اين كه از همان روزهاي آغازين كه تصميم براي ورود به انتخابات رياست جمهوري قرار گرفتم، براساس يك الگوي علمي و با تبيين فرصت‌‏ها و تهديدها و نيز نقاط قوت و ضعف جنبش اصلاحات و توانايي هاي كشورپذيرفتم كه قدم در راهي بگذارم كه نهايت آن ورودي متفاوت به عرصه انتخابات و مديريت كشور است، افزود: مي‌‏گويم متفاوت چون نه با مسايل و نه با چالش ها و نه با آسيب‌‏ها و راه حل هاي پيش رو بيگانه نيستم، اما معتقدم كه ورود ايران به مدارهاي نويي از توسعه يافتگي فكر نو، راه نو و اراده‌‏اي نو مي‌‏خواهد.
وي تصريح كرد: به ميزان نارضايتي و نقد نخبگان و آحاد جامعه و انتظارات و خواسته‌‏هاي مردم و اولويت‌‏هاي آنها به اعتبار پژوهش‌‏ها و گزارش‌‏هاي علمي و پژوهش واقفم. مي‌‏دانم كه اعتماد و مشاركت مردم و كارآمدي و توانمندي حكومت چالش مهم اين ايام است، بر واقعي بودن و برجستگي مشكلات و خواسته هاي اقتصادي و اجتماعي قشرهاي مختلف مردم و بر ضرورت تحرك‌‏هاي توسعه‌‏اي براي ايراني سربلند درجهان به هم پيوسته كنوني تاكيد دارم، اما معتقد هستم كه همه اينها وقتي ميسر است كه پيشبرد دموكراسي در كشور و اصلاح بينش رفتار و ساختار حكومت‌‏گري را جدي بگيريم.
معين ادامه داد: اين يعني فهم جديد از كارآيي، اعتماد، اقتدار و مشاركت حداكثري مردم, اين يعني فهميدن خواست نقد و حتي نااميدي و قهر مردم و يافتن راهي براي برخورد صادقانه و شجاعانه علمي با ضعف‌‏ها و كاستي‌‏هاي مختلف.
اين كانديداي انتخابات رياست جمهوري با تصريح بر اين كه پديده جديدي كه ما در انتخابات در پي آن هستيم، عزمي نو و جمعي براي پيشبرد دموكراسي و توسعه در ايران است، بر نگاه علمي, خرد و رفتار جمعي جهت دستيابي به غايت هدف تأكيد كرد.
معين تصريح كرد: آمده‌‏ام تا بگويم كه اگر خواهان سربلندي ايران و ايراني هستيم، چاره اي جز تحقق عدالت در عرصه هاي مختلف نداريم. از عدالت اجتماعي و اقتصادي تا عدالت جنسيتي و سياسي و تا عدالت قضايي نمي‌‏شود در كشور كساني به پشتوانه قدرت سياسي از مصونيت مطلق آهنين بهره‌‏مند باشند و عده‌‏اي با وجود صداقت، دلسوزي، تلاش و حركت در چارچوب قانون، در ناامني مطلق به سر مي‌‏برند.
وي با بيان اين كه به روشني مي‌‏گويم من بر حقوق بشر، حساسيت روشنفكرانه صرف نيست كه اگر هم بود ناپسند نبود، افزود: بلكه رعايت موازين و حقوق انسان‌‏ها و امكان رشد و پيشرفت كشور را فراهم مي‌‏كند و نقش مستقيم در كاهش مشكلات اقتصادي دارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

كانديداي مورد حمايت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين، تصريح كرد: نگاه كنيم ببينيم براي مثال به قتل رسيدن خانم دكتر زهرا كاظمي علاوه بر اين كه اقدامي ضد انساني و ضد اسلامي بود، چه لطمه هايي به حيثيت جهاني ايران زد و چه آسيب‌‏هايي به منافع ملي ما وارد كرد، نگاه كنيم ببينيم چرا در موقعتي كه يونسكو و انديشمندان جهاني شيفته گفتار و رفتار آقاي خاتمي در طرح آينده گفت‌‏وگوي تمدن‌‏هايند، چگونه اين مساله توسط سفير كانادا به عنوان پاشنه آشيل موقعيت ممتاز ما مطرح مي‌‏شود.
معين تريح كرد: رانت خواري و فساد و ترجيح منافع خصوصي بر عمومي مسايلي جدي است، اما راه حل اين گونه مسايل اقتصادي از يك طرف ايجاد فضاي دوستي و همكاري با كشورهاي خارجي و كاهش تنش‌‏ها و اعتماد سازي با آنان و جلب سرمايه گذاري خارجي و به ويژه جذب سرمايه‌‏هاي ايرانيان خارج از كشور به همراه استفاده از تجربيات موفق زنان در عرصه‌‏هاي گوناگون علمي فني و اقتصادي است.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005