Click for Amazing Phone Card
جمعه 26 فروردین 1384

وزير كشور: آزادي مردم درانتخابات را با هيچ عنواني نمي‌‏توان محدودكرد، ايلنا

وزير كشور در نشست صبح امروز استانداران با اشاره به اتفاقات و حوادث پيراموني كشور و صف بندي ها و شرايط سياسي پديدآمده در داخل، بر دو اصل برگزاري صحيح و سالم و قانونمند انتخابات و تلاش براي مشاركت حداكثري مردم در آن تأكيد كرد.

به گزارش "ايلنا"، سيدعبدالواحد موسوي لاري با بيان اينكه اتفاقات پيراموني را نمي توانيم ناديده بگيريم، افزود: منطقه خاورميانه و كشورهاي همجوار دست خوش تحولاتي شده اند كه صرف نظر از مسائل كلي و كلاني كه براي امنيت كشور مطرح است، تأثيرگذاري آن بر روي مسأله انتخابات هم غيرقابل انكار است.
وي همچنين اعلام حضور نيروهاي امريكايي در منطقه خزر به بهانه حفظ امنيت اين منطقه را نشانگر شكل گيري پيوندهاي جديدي در منطقه ياد كرد و گفت: مجموعه اين مسائل اتفاقاتي نيست كه به توان براحتي از كنار آن گذشت.
وي با تشريح تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم اين تحولات در روند برگزاري انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، گفت: اين اتفاقات به صورت غيرمستقيم بر روي مسائل انتخابات تأثير دارد و به عنوان متوليان امر انتخابات قطعاً نمي‌‏توانيم اين مسائل را در تصميم‌‏گيري‌‏ها ناديده بگيريم.
رئيس شوراي امنيت كشور در ادامه مطرح شدن مسائل قوم گرايانه در خارج از كشور و رويكرد رسانه‌‏اي اين مسائل كه بيشترين تلاش توسط رسانه‌‏هاي فارسي زبان براي القاي عدم مشاركت در انتخابات صورت مي‌‏گيرد را مورد اشاره قرارداد و گفت: اين نياز وجود دارد كه استانداران به عنوان نمايندگان منطقه‌‏اي دولت، پاره‌‏اي از مسائل را تحليل و نتيجه برداشت‌‏ها را همراه با پيشنهادهاي خود به مسؤولين مملكت منتقل كنند.
وزير كشور سپس با اشاره به اينكه راهبرد مشاركت حداكثري مردم در انتخابات در سطوح مختلف مسؤولين به عنوان يك اصل پذيرفته شده، افزود: اما مي‌‏توانيم مدعي شويم كه تقريباً كمتر كسي به الزامات مشاركت حداكثري توجه دارد.
موسوي لاري تأكيد كرد: مشاركت حداكثري مردم در انتخابات صرفاً با سخن حل نمي‌‏شود و تنها با تقاضاي مديران و مسؤولان كشور شكل نمي‌‏گيرد.
وي با بيان اين كه اين نوع مشاركت داراي مقدمات و مؤخرات و الزاماتي است، اضافه كرد: علل و عواملي كه به مشاركت حداكثري مردم منتهي مي شود، بايد شناسايي و تقويت و در خصوص موانع فراروي آن چاره انديشي شود.
وي در همين حال خاطرنشان كرد كه در حال حاضر قصد داوري نهايي درباره اين مسأله را نداشته اما احساس اينكه يك عزم جدي در مجموعه نظام براي تحقق مشاركت حداكثري بوجود آمده را نيز نمي توانيم داشته باشيم.
وزير كشور تصريح كرد: مجموعه اركان نظام، سيستم هاي نظامي و اطلاعاتي و تريبون هاي رسانه اي و تبليغاتي، صدا و سيما، مطبوعات، نماز جمعه و مراكزي كه در رابطه با امر اطلاع رساني داراي نقش هستند، اين احساس را فراگير نكرده اند.
وي همچنين با اشاره به نطق هاي پيش از دستور مجلس و حركت‌‏هايي كه از سوي سطوح مختلف تصميم‌‏گيرندگان نظام مورد توجه است، گفت: يك نگاه جدي به ريشه ها و عوامل وجود ندارد و سياه نمايي ها از طريق رسانه‌‏هاي منتقد و دستگاه‌‏هاي تبليغاتي همچنان ادامه دارد.
موسوي لاري در بخشي از سخنان خود به موضوع گراني برخي كالاها در پايان سال گذشته و تبديل شدن آن به مستمسكي براي تضعيف عملكرد دولت و نيز تصور مجلس در تصويب طرح تثبيت قيمت ها با هدف كنترل كل سيستم اقتصادي كشور اشاره كرد و گفت: اقتصاد دستوري نيست و تابع ملاك هاي خودش است و مسائل بايد در سازوكارهاي خودش ديده شود كه متأسفانه در بحث تدوين بودجه سال 84 اين سازوكار ديده نشده است.
وي با انتقاد از بهره برداري سياسي رسانه ها و دستگاه هاي منتقد دولت و نيز بعضي مصاحبه هاي دستگاه هاي دولتي و اشتباه آنان در موضع گيري هاي خود، گفت: اين دو مسأله به سودجوياني كه تنها به سود خود مي انديشيدند كمك كرد.
وزير كشور همچنين در اين سخنان خود به سرمايه گذاري هاي كشور در عرصه توليد و اقتصاد كشور و فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه هاي عمراني و زيربنايي، از عدم انعكاس مناسب اين فعاليت ها از سوي برخي رسانه ها و رسانه ملي و نيز بزرگ نمايي يك نقطه منفي بدون در نظر گرفتن نقاط مثبت زيادي كه در اين خصوص وجود داشته، انتقاد كرد.
وزير كشور در بخش ديگري از سخنان خود تحولات اخير صورت گرفته در منطقه را يادآور شد و اظهار داشت: روش هاي جديد بيان خواسته ها در كشورهاي پيراموني اگرچه با توجه به شرايط كشور، اعتقادات مردم نسبت به موازين شرعي و عرق ملي در داخل قابل اجرا نيست؛ اما مديران كشور بايد به پاره‌‏اي از پارامترهاي آن توجه كنند.
وي با تأكيد بر اين كه واقعيت‌‏هاي مثبت اجتماعي بايد مطرح شود، افزود: آن چيزي كه بايد به صورت اجماع مورد تأكيد قرار گيرد، عدم غفلت از حوادث پيراموني و تأثيرگذاري غيرقابل انكار آن در مسائل داخلي و توجه به اين نكته است كه بحث مشاركت حداكثري ارتباط تنگاتنگي با امنيت ملي ما دارد.
وي در ادامه افزود: مهمترين مسأله در زمينه مشاركت حداكثري اين است كه بايد شرايطي در كشور فراهم شود كه همه جريانات سياسي و همه گروه ها و افرادي كه به نحوي حرفي براي اداره كشور دارند، ميدان را براي حضور آماده ببينند.
موسوي لاري گفت: جمع بندي ادعاها و اظهارنظرها و مطالبات قطعاً به يك اصل منتهي مي شود كه به مردم اطمينان داده شود كه عرصه براي حضور آنها در انتخابات فراهم و همه سلايق مختلف در نظام و همه كساني كه وفادار به قانون اساسي هستند، بايد احساس كنند كه حوزه عمل براي آنها در انتخابات باز است و جريان‌‏هاي سياسي نيز احساس كنند نماينده‌‏اي دارند كه بتوانند در عرصه انتخابات به آن تكيه كنند.
وزير كشور با تأكيد بر اين كه مردم علاقمند به حضور در صحنه بوده و در شعارهايشان در قبل از انقلاب اسلامي به استقلال و آزادي در پرتو جمهوري اسلامي به صورت جدي نگاه كردند، گفت: مردم جمهوري اسلامي را تبلور آزادي و استقلال مي‌‏دانند و با هيچ عنوان نمي‌‏شود آزادي آنها را در انتخابات محدود كرد.
وي گفت: حتماً قيچي كردن هاي بخش هايي از جامعه در گذشته كه نتيجه آن از صحنه خارج شدن بخش هايي از جامعه بود، بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد و عاملان آن بدانند كه مشاركت حداكثري بدون توجه به مطالبات مردم و حوادث پيراموني و بازنگري در شيوه هاي گذشته امكان پذير نيست و الزامات آن بايد از سوي تمامي دستگاه ها مورد توجه قرار گيرد.
موسوي لاري تأكيد كرد: اگر مردم احساس كنند كه آزادي در انتخاب محدود شده است، نااميد و دلسرد خواهند شد.
وي سپس با بيان اين كه نمايندگان منطقه‌‏اي دولت، استانداران و فرمانداران در جهت اين مسأله قدم‌‏هاي جدي برداشته‌‏اند، تصريح كرد: مجموعه مديريت اجرايي انتخابات در اين دوره براي اجراي انتخابات قدم هاي روشن تري برداشته و آماده‌‏تر از همه دوره‌‏هاي گذشته است.
موسوي لاري گفت: افتخار دولت و وزارت كشور اين است كه تاكنون حافظ و پاسدار رأي ملت بوده است.
وي اضافه كرد: البته اين گلايه هم از عدم توازن بين منابع و اعتباراتي است كه بايد براي اجراي انتخابات بين دستگاه‌‏ها اختصاص داده شود، وجود دارد بطوريكه بودجه اختصاص يافته براي اجراي انتخابات در سال جاري با تصويب مجلس به يك چهارم رقم پيشنهادي( حدود هشت ميليارد تومان تقليل يافته در حاليكه بودجه اختصاص يافته به بخش نظارت نسبت به سال گذشته 2 برابر و نسبت به سال قبل از آن 4 برابر شده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در همين حال تأكيد كرد كه علي رغم اين محدوديت بودجه، امور مربوط به انتخابات به سامان و آمادگي كامل براي برگزاري انتخابات وجود دارد.
وي در پايان ضمن تأكيد بر انتخاب عوامل اجرايي انتخابات از بين افراد امين، شجاع و معتقد به صيانت از آراي مردم، گفت: هيچ اغماضي در انتخاب افراد معتقد به صيانت از رأي مردم وجود ندارد و به هيچ نحو در مقابل هيچگونه فشار و بعضي خواسته‌‏هائي كه منطبق با واقعيت نيست، كوتاه نمي آئيم.
وزير كشور در پايان نيز از استانداران سراسر كشور خواست كه با تشكيل كميته‌‏اي متشكل از چند تن از استانداران به منظور نهايي كردن و به نتيجه رساندن پروژه‌‏هايي كه در مرحله نهايي خود قرار دارند، با صداقت و قوت تا آخرين لحظات كارها پيگيري و نتايج آن را به طور شايسته به جامعه منتقل و مردم از آن واقعيت هايي كه گاهي مغفول مانده، مطلع شوند.
گفتني است؛ اجلاس يك روزه استانداران سراسر كشور امروز با حضور موسوي لاري؛ وزير كشور، مرتضي حاجي؛ وزير آموزش و پرورش و استانداران، معاونان و مسؤولان وزارت كشور در محل اين وزارتخانه برگزار شد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21041

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وزير كشور: آزادي مردم درانتخابات را با هيچ عنواني نمي‌‏توان محدودكرد، ايلنا' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005