Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 22 فروردین 1384

سخنگوي دولت: کشش به قدرت باعث اختلاف نظر در محافظه کاران شده؛ با مجلسي که خبرنگار را هو مي کند هيچ رئيس جمهوري نمي تواند کار کند، هاتف

رمضان زاده: خواستگاه هاشمي همواره جناح راست نبوده و محافظه کاران در دوراني با ايشان به مخالفت برخواسته اند. محافظه کاران در يک دوره مخالف هاشمي را مخالف پيامبر (ص) مي داستند و در يک دوره در نماز جمعه عليه ايشان شعار مي دادند و سعي مي کردند که نماز جمعه ايشان را به هم بزنند. بنابراين موضع گيري جناح راست در قبال هاشمي همواره حمايتي نبوده است.

عبدالله رمضان زاده از جمله خبرسازترين سخنگوهاي دولت طي 25 سال گذشته است. به رغم توصيه هاي فراوان به او مبني بر پرهيز از گرفتن مواضع صريح سياسي وي همچنان با شفافيت ديدگاههاي خود را بيان مي كند. مصاحبه رمضان زاده با پايگاه اطلاع رساني هاتف در حالي انجام شد كه وي پيش از اين عنوان كرده بود كه پس از انتخابات رياست جمهوري ديگر در عرصه سياسي فعاليت نخواهد كرد. خبرنگار هاتف پس از گذر از بازرسي هاي طولاني سرانجام توانست با اين سخنگوي صريح الهجه به گفت و گو بنشيند.

رمضان زاده در اين گفت و گو با تاكيد بر تكثرگرايي و اتفاقات رخ داده در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و ميانجيگري حداد عادل ميان نيروهاي اصولگرا گفت: تکثر گرايي اجازه نمي دهد که هر کس خود را به عنوان فرد برتر يک جريان سياسي يه ديگران تحميل مي کند. بنابراين آقاي حداد عادل نمي تواند جايگزين مناسبي براي آقاي ناطق نوري باشد، چرا که اين شيوه به طور کلي پاسخگو نيست.


وي در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني هاتف افزود: کشش به قدرت باعث ايجاد اختلاف نظرهاي شخصي ميان محافظه كاران مي شود. اختلاف اين افراد شخصي و براي رسيدن به قدرت است و اصولا اين اختلاف مبنايي و مطابق با نظريه هاي سياسي نيست. چنانکه شاهديم همه کانديداهاي محافظه کار از ارايه يک برنامه منسجم گريزان هستند و اين مبين تمايل آنها به قدرت است.

سخنگوي دولت تصريح كرد: نتيجه برخورد و ايجاد موانع براي فرد منتخب مردم در طي 8 سال گذشته به گونه يا بوده که مردم احساس مي کنند که راي و حضورشان بي ثمر است.

رمضان زاده افزود: به اعتقاد من ، هر فردي که رييس جمهور شود، با اين مجلس مشکل خواهد داشت. وقتي برخوردهاي سياسي افراد در مجلس هفتم آن قدر تنزل يم يابد که يک خبرنگار زن را در صحنه علين مجلس « هو» مي کنند، چطوري مي توان در صحنه سياسي با اين گونه افراد به يک تعامل دست يافت.

اين فعال سياسي تصريح كرد: در صورت اعلام نامزدي آقاي هاشمي در انتخابات آتي رياست جمهوري نوع موضع گيري هاشمي، مواضع جناحهاي مختلف نسبت به ايشان را روشن خواهد کرد و به نظر مي رسد حضور آقاي هاشمي در افزايش مشارکت عمومي موثر باشد.

وي در خصوص مواضع جامعه روحانيت مبارز درباره انتخابات گفت: ضربه اي که در انتخابات سال 76 به دليل موضع گيريهاي جناحي به حوزه هاي علميه وارد شد نبايد تکرار شود.

وي تصريح كرد: ريزش راي اصلاح طلبان به معناي انفعال سياسي در جامعه است.

متن كامل گفت و گوي "هاتف" با سخنگوي دولت از نظر مي گذرد:

س: طي هفته هاي اخير شاهديم که شکاف ميان محافظه کاران رو به افزايش است، چنانکه پس از اينکه شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب علي لاريجاني را به عنوان کانديداي رسمي خود اتخاب کرد ، اختلافات ميان طيف اصول گرا يان شدت گرفت به طوري که پادرمياني و ريش سفيدي رييس شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب نتيجه نداد و حدادعادل اين بار نه به عنوان کانديدا بلکه به عنوان ميانجي وارد صحنه شد. با توجه به مسايل فوق به نظر شما چه اتفاقي در حال روي دادن در ميان محافظه کاران است آيا محافظه کاران به سمت وحدت رويه پيش مي روند.

ج:از نظر تحليلي تكثر در ميان گروهها ، نتيجه 8 سال جنبش اصلاح طلبي در ميان مردم و سياست ورزان است ، چنانچه مجموعه حرکت اصلاح طلبي کردن اين، سياست ورزي را به جايي رسانده که نتيجه انتخابات مهمي چون رياست جمهوري به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست. اين در حالي است که به عقيده کارشناسان سياسي به علت وجود قيوميت بر مردم از ناحيه حرکتهاي سياسي در تمامي انتخابات گذشته ، نتيجه انتخابات قابل پيش بيني بود حتي در انتخابات سال 76اين راي و حضور مردم بود که نتيجه انتخابات را عوض کرد.

اما اکنون 8 سال اصلاح طلبي با فراز و نشيب هايش ما را به جايي رسانده ک همه جريانات سياسي بر يک اصل پذيرفته شده يعني تكثر گرايي تکيه مي کنند و اين اصل مهم، به خودي خود اساسا قيوميت و شيخوخيت سياسي از بالا به پايين را از ميان بر مي دارد. تکثري گرايي اجازه نمي دهد که هر کس خود را به عنوان فرد برتر يک جريان سياسي يه ديگران تحميل مي کند. بنابراين آقاي حداد عادل نمي تواند جايگزين مناسبي براي آقاي ناطق نوري باشد، چرا که اين شيوه به طور کلي پاسخگو نيست. گروهها تنها هنگامي به موفقيتي دست مي يابند که برنامه هاي خود را تشريح کنند واين مساله به شفافيت سازي مواضع سازي درجامعه کمک مي کند و به گسترش توسعه سياسي کشور مي انجامد.اين موضوع در خصوص اصلاح طلبان هم صحت دارد و انان هم به نقطه اي رسيده اند كه اجبارا بايد تكثر كامل ميان خود را بپذيرند.

ا

س:همان طورکه مي دانيد چند تن از کانديدهاي جناح محافظه کمتر از حمايت يک پايگاه مشترک برخوردارند ، به نظر شما چه تفاوتي ميان کانديداهاي جريان محافظه کار وجود دارد؟

ج:اختلاف موجود ميان کانديداهاي جناح محافظه کار معناي وجود اختلاف نظر در تفکر سياسي آنها نسبت به جامعه سياسي نيست. طيفي از نيروهاي کشور خواهان بسته بودني فضاي سياسي کشور هستند كما اينكه تفاوت ميان اصلاح طلبتن هم انگونه است، اما کشش به قدرت باعث ايجاد اختلاف نظرهاي شخصي ميان محافظه كاران مي شود. اختلاف اين افراد شخصي و براي رسيدن به قدرت است و اصولا اين اختلاف مبنايي و مطابق با نظريه هاي سياسي نيست. چنانکه شاهديم همه کانديداهاي محافظه کار از ارايه يک برنامه منسجم گريزان هستند و اين مبين تمايل آنها به قدرت است.

س:با توجه به تاکيد مقام محترم رهبري به حضور حداکثري مردم در پاي صندوقهاي راي و نياز نظام به مشارکت عمومي، چه اقداماتي بايد از سوي دستگاههاي نظارتي و اجرايي صورت پذيرد که اين امر محق شود؟

ج: مردم در دو دوره انتخابات سالهاي 76 و80 با تمام وجود به صحنه سياسي کشور ، آمدند و تقاضاهايي را مظرح کردند که البته همه آن تقاضاها در چارچوب ساختارهاي قانوني بود و فردي را انتخاب کردند که به تقاضاهاي آنان پاسخ مثبت داد.

اما نتيجه برخورد و ايجاد موانع براي فرد منتخب مردم در طي 8 سال گذشته به گونه يا بوده که مردم احساس مي کنند که راي و حضورشان بي ثمر است.

اساسا در جامعه شناسي سياسي مردم يک جامعه هم بر اساس انتظار و احساسشان راي مي دهند و بر اساس واقعيت ها ،بنابراين احساس دست نيافتن به اهداف از طريق ايجادموانع، باعث دلسردي اکثريت گسترده اي از جامعه شده است.

همانطور که شاهديم با توجه به اينکه تنها 2 ماه تا انتخابات رياست جمهوري باقي مانده است ، هيچ نشانه اي از سياست ورزي در سطح جامعه به رغم همه تلاشها به چشم نمي خورد.

مي توان به طور ي کلي گفت که بازگشت اعتمادعمومي طي 2 ماه فعاليت بسيار سخت و طاقت فرسا است و بعيد است که طي اين زمان کوتاه بتوان معجزه کرد، مگر اينکه اتفاق تازه اي رخ دهد به طور يکه به همه افراد و گروههايي که اعلام مي کنند درچارچوب قانون اساسي آمده فعاليت هستند، اجازه حضور داده شود و همه امکانات براي يک رقابت آزاد براي کانديداهاي همه گروهها فراهم شود و از مردم به خاطر ايجاد محدويت هاي سياسي و اجتماعي عذر خواهي شود و گروهي که براي جامعه ايجاد محدوديت کردند، به اشتباه خود اعتراف کنند.

روي دادن چنين حادثه اي مي تواند در افزايش مشارکت عمومي تاثير به سزايي داشته باشد.

س:به نظر شما چرا اصلاح طلبان به يک کانديداي واحد دست نيافتند؟

ج:در جبهه اصلاحات هم تکثري وجود دارد که ناشي از نوع نگرش به ساختار قدرت است. البته بحث آزادي هاي سياسي در ميان کانديداهاي مختلف اصلاح طلب بروز و ظهور کامل دارد اما مسلما نوع نگرش آنها به ساختار قدرت از هم متفاوت است و بنابراين اصلاح طلبان نتوانستند به يک کانديداي واحد دست يابند.

س:بحث مهمي که اين روزها در فضاي سيايس مطرح است، امکان حضور آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان کانديداي انتخابات رياست جمهوري است . البته برخي نيز امکان عدم حضور هاشمي و حمايت وي از يک کانديداي را مطرح مي كنندشما حضور هاشمي را در صحنه انتخابات چگونه ارزيابي مي کنيد؟

ج: به نظر مي رسد حضور آقاي هاشمي در افزايش مشارکت عمومي موثر باشد ، اما مطمئن نيستيم که حمايت ايشان از يک کانديدا بتواند در اين مهم موثر باشد اما نظر سنجي ها نشان مي دهد که حضور هاشمي مي تواند نقش مثبتي بر مشارکت عمومي داشته باشد.

س:يعني شما از حضور آقاي هاشمي در عرصه استقبال مي کنيد؟

ج:به اعتقاد من تکثري که هم اکنون در فضاي سياسي کشور وجود دارد مي تواند باعث افزايش مشارکت عمومي شد ، به شرطي که اين تکثر در ميان همه سليقه هاي سياسي باشد و همه گروههاي سياسي بتوانند در چار چوب قانون اساسي به فعاليت انتخاباتي بپردازند.

اختلافات فراواني ميان تفکر اقاي هاشمي و افراطيون راست وجود دارد و البته ايشان با اصلاح طلبان نيز اختلاف نظرهايي دارند و اين مساله به معناي وجود 3 گرايش در درون جامعه است که حضور اين سه گرايش و گرايشهاي ديگر مي تواند به مشارکت عمومي بيافزايد.

س:برخي معتقدند که خواستگاه هاشمي جريان راست سنتي بوده است، آيا وي پس از اعلام کانديداتوري به آراي اصلاح طلبان تکيه مي کنند و آيا اصلاح طلبان قصد حمايت از هاشمي را دارند؟

ج:خواستگاه هاشمي همواره جناح راست نبوده و محافظه کاران در دوراني با ايشان به مخالفت برخواسته اند. محافظه کاران در يک دوره مخالف هاشمي را مخالف پيامبر (ص) مي داستند و در يک دوره در نماز جمعه عليه ايشان شعار مي دادند و سعي مي کردند که نماز جمعه ايشان را به هم بزنند. بنابراين موضع گيري جناح راست در قبال هاشمي همواره حمايتي نبوده است.

در صورت اعلام نامزدي آقاي هاشمي در انتخاباتب آتي رياست جمهوري نوع موضع گيري هاشمي، مواضع جناحهاي مختلف نسبت به ايشان را روشن خواهد کرد.

س:با توجه به اختلافات موجود ميان محافظه کاران ، گفته مي شود هر کدام از کانديداهاي مطرح در ميان طيف اصول گرايان در صورت پيروزي با ترکيب کنوني مجلس دچار چالش مي شوند و اصلاح طلبان هم در صورت پيروزي با محافظه کاران مجلس هفتم مشکل خواهد داشت. به نظر شما، تعامل هاشمي با مجلس هفتم چگونه خواهد بود و آيا هاشمي مي تواند مجلس هفتم را مهار کند؟

ج:به اعتقاد من ، هر فردي که رييس جمهور شود، با اين مجلس مشکل خواهد داشت. وقتي برخوردهاي سياسي افراد در مجلس هفتم آن قدر تنزل يم يابد که يک خبرنگار زن را در صحنه علين مجلس « هو» مي کنند، چطوري مي توان در صحنه سياسي با اين گونه افراد به يک تعامل دست يافت؟

س:گفته مي شود در جريان انتخابات محلس هفتم ، مهدي کروبي براي برگزاري انتخابات اصرار زيادي به رييس جمهور کرد و همينك نيز شاهد پديد آمدن چالش هاي عميق ميان اصلاح طلبان و مجلس هفتم هستيم اين مساله و نحوه برگزاري انتخابات را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

ج:اصرار همه اصلاح طلبان بر برگزاري انتخابات مجلس هقتم شوراي اسلامي به شرط ازادو عادلانه و رقابتي بودن آن بود .

اختلاف نظر ها تنها بر سر نحوه برگزاري انتخابات بود. تلاش مشترک آقايان کروبي و خاتمي براي برگزاري يک انتخابات آزاد

رقابتي عادلانه بود و هر دو رييس قوه اين باور بودند که رد صلاحيت هاي فله اي مانع پديدآمدن انتخابات آزاد مي شود و به همين دليل آقايان با چانه زني و مذاکرات پشت پرده سعي کردند که اين مشکل را حل کنند و طي نامه اي به مقام رهبري نوشتند که برگزاري انتخابات با اشکالاتي مواجه است و ايشان نيز دستور دادند که « نظر آقايان تامين شود». متاسفانه کساني که مدعي پيروي از رهبري هستند اين نظر ايشان را اجرا نکرد و انتخابات مجلس هفتم انجام شد که نتيجه آن انفعال سياسي کنوني در جامعه است.

بنابراين تفاوت زيادي ميان مواضع کروبي و خاتمي ديده نمي شود.

س:طي هفته هاي اخير بر خي گروههاي محافظه کار بحث جوان گرايي و حرکت به سمت انتخاب ريس جمهور جوان را مطرح مي کنند؛، حرکت به سوي انتخاب يک رييس جمهور جوان را چگونه ارزيابي ميکنيد؟

حرکت به سوي جوان گرايي در عرصه مديريت ، تحول تازه اي است که طي 8 سال اخير از سوي اصلاح طلبان مطرح شد. با توجه به جمعيت جوان جامعه اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد. اما در مورد کانديداي رياست جمهوري اصولا سن افراد مطرح نيست، مساله مهم نوع نگرش رييس جمهور آينده به مسايل جوانان وشناخت مشکلات آنان است.

ممکن است فردي خيلي هم جوان باشد، اما درک صحيحي از مسايل جوانان نداشته باشد. به عنوان مثال کساني که در خيابانها به دانشجويان و جوانا ن حمله ور مي شوند، جوان بودند، اما واقعيت اين است که اين جوانان که در اقليت هستند هيچ شناختي از نيازها و شرايط جوانان جامعه ندارند.

بايد ديد ، رييس جمهوري که مي آيد آيا مي داند با يک جوان وبلاگ نويس چطور بايد برخورد کرد و آيا درک صحيحي از نياز جامعه دختران جوان دارد و مي تواند آن را تامين کند؟

به اعتقاد من سن کانديداهاي انتخابات رياست جمهور ، مساله مهمي نيست.

س:به اعتقاد شما جايگاه جامعه مدرسين حوزه علميه قم و جامعه روحانيت مبارز در معادلات سياسي و جناحهاي كجاست؟

ج:به اعتقاد من طي دو دوره گذشته انتخابات رياست جمهوري بزرگان ما در حوزه هاي علميه به اين نتيجه رسيده اند که بايد شان خود را از جريانات سياسي بالاتر فرض کنند و ضربه اي که در انتخابات سال 76 به دليل موضع گيريهاي جناحي به حوزه هاي علميه وارد شد نبايد تکرار شود.

به نظر مي رسد مراکز نزديک به هرم بالاي مرجعيت با فاصله گيري از مواضع جناحي به سمت منافع عمومي جامعه و حوزه هاي علمي و ديني گام برمي دارند و خود به چنين تشخيصي دست يافته اند.

البته برخي از افراد جناح محافظه کار افراطي نيز معتقدند بزرگان بايد به« اتاق فکر» بروند. چنانچه يک روزنامه عصر محافظه کاران در سر مقاله خود نوشت بهتر است بزرگان به «اتاق فکر» بروند و نبايد در سياست دخالت کنند. در واقع طيف افراطي در پي منزوي کردن بزرگان جريان خود هستند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

س:به نظر شما ، کانديداهاي اصلاح طلب تا چه حد از اقبال عمومي برخوردار هستند؟

ج:طبق نظر سنجي هاي به عمل آمده هر چه از اقبال مردم نسبت به اصلاح طلبان کم شده چيزي به اقبال مردم نسبت به جناح محافظه کار اضافه نشده است به بيان ديگر ريزش راي اصلاح طلبان به نفع محافظه کاران تمام نشده است. چرا که مردم به سمت کساني که خواهان فضاي بسته سياسي هستند، به کساني که غوغا سالاري را پيشه کرده اند و با جوانان برخورد کرد ه اند باز نخواهند گشت.ريزش راي اصلاح طلبان به معناي انفعال سياسي در جامعه است.

بنابراين اگراطميناني در جامعه پديد آيد که اصلاح طلبان در صورت پيروزي مي توانند راي و نظر مردم را در جامعه پياده کنند بي شک اصلاح طلبان پيروز ميدان خواهند بود.

خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005