Click for Amazing Phone Card
سه شنبه 16 فروردین 1384

مهدي چمران: از هيچ گونه تقابل استقبال نمي كنيم اهل بازي سياسي نيستيم و توان اين بازي را نيز نداريم، مريم شباني، آفتاب

ساختمان شماره 153 در خيابان ويلا كه سال ها تابلوي روزنامه رسالت را بر سر در خود داشت، ميزبان مهدي چمران رئيس شوراي شهر تهران و سخنگوي ائتلاف آبادگران بود تا مواضع انتخاباتي اين تشكل سياسي در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري را در جمع خبرنگاران تشريح كند. اين چنين بود كه اگر اعضاي آبادگران ميراث فكري و معنوي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب را نپذيرفتند و خط سياسي خود را از بزرگان جريان اصولگرا جدا كردند، اما ميراث مادي قديمي ها را حفظ كرده تا همچنان بر تعلق خود به جريان محافظه كار كشور تاكيد داشته باشند.

ائتلاف آبادگران كه همزمان با انتخابات شوراهاي شهر در تهران شكل گرفت بنابر تاكيد سخنگوي اين جريان تنها يك تفكر و انديشه سياسي است: «آبادگران يك جريان فكري است كه ظرفيت وسيعي از مردم و نخبگان را به خود جمع مي كند و به يك جناح سياسي بسنده نمي شود.» به اين ترتيب چمران آبادگران را يك حزب ندانست و افزود: «ما نمي خواهيم حزب شويم، زيرا جامعه ظرفيت پذيرش حزب را ندارد و مهم اين است كه احزاب جمع محدودي را نمايندگي مي كنند، اما آبادگران به دنبال نمايندگي طيف وسيعي از مردم جامعه مي باشند.» با اين حال وقتي سخنگوي آبادگران با اين پرسش آفتاب روبه رو شد كه آبادگران چند درصد آراي مردم را در انتخابات شوراها كسب كرده است كه اكنون خواهان نمايندگي افكار عمومي مي باشد گفت: «بياييد فضاي يأس را در جامعه ترويج نكنيم. شرايط امروز جامعه نشان مي دهد كه اقبال عمومي بيشتري نسبت به مجلس و شوراها به آبادگران شكل گرفته است.»

اين كنفرانس مطبوعاتي در حالي برگزار مي شد كه چندي پيشتر شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب علي لاريجاني را به عنوان كانديداي اين شورا در انتخابات رياست جمهوري معرفي كرده بود و بنابراين اكثر سؤالات خبرنگاران نيز بر محور تعامل آبادگران و شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب و سازوكار معرفي كانديداي آبادگران در انتخابات پيش رو مي گشت. اين چنين بود كه سخنگوي آبادگران در توضيح مواضع جديد اين جريان فكري تاكيد كرد: ما همان حركت روز اول را استمرار مي بخشيم و از شوراي هماهنگي جدا نشديم. مساله اين است كه ما هنوز در مرحله مطالعات و بررسي افراد و برنامه ها هستيم و بنا را بر اين گذاشته ايم كه با نظرسنجي هاي علمي، فردي را كه بيشترين اقبال مردمي را كسب كند، به عنوان كانديداي خود معرفي كنيم.» با اين حال رئيس آبادگر شوراي شهر تهران زمان معرفي كانديداي نهايي جريان خود را به بعد از ثبت نام كانديداهاي انتخابات موكول كرد.

اگرچه مهدي چمران در مقابل سؤالات زياد خبرنگاران كه خواهان ترسيم جايگاه آبادگران در شوراي هماهنگي و چگونگي تعامل اين جريان فكري با بدنه اصولگرايان بودند، همچنان بر احتمال اجماع ميان اصولگرايان تاكيد مي كرد و آبادگران را عضوي از بدنه شوراي هماهنگي مي شمرد و در پاسخ به اين پرسش آفتاب كه آيا نبايد پذيرش ميثاق چهارنفره كانديداهاي اصولگرا توسط ولايتي و تلاش جمعيت ايثارگران براي همراه كردن علي اكبر ولايتي با اين جريان فكري را نوعي بازي سياسي آبادگران توسط ولايتي و عليه شوراي هماهنگي شمرد با بيان اين مساله كه آبادگران تلاش دارند مردم انتخابگر نهايي باشند گفت: از هيچ گونه تقابل استقبال نمي كنيم. اهل بازي سياسي نيستيم و توان اين بازي را نيز نداريم. تمام كساني كه تفكر ما را بپذيرند مورد حمايت قرار مي دهيم. اگرچه سخنگوي آبادگران در ادامه همين پاسخ با بيان اين جملات بر جدايي اين جريان از شوراي هماهنگي ناخواسته تاكيدي دوباره كرد: «اصلاً در شورايي حضور نمي يابيم و انتخابي را انجام نمي دهيم.»

رئيس شوراي شهر تهران در پاسخ به خبرنگاري كه خواهان تشريح چگونگي انتخاب چمران به عنوان سخنگوي آبادگران و در نهايت توضيح اين كه شوراي عمومي آبادگران را چه كساني تشكيل مي دهند گفت: «شوراي عمومي آبادگران همان افرادي هستند كه با عنوان اين جريان سياسي در مجلس و شوراهاي شهر حضور دارند البته تعدادي از اصحاب مطبوعات و روحانيون و مسوولين كشور نيز در اين شورا عضويت دارند.

از سوي ديگر اگرچه نام احمدي نژاد شهردار تهران از مدت ها پيش به عنوان كانديداي آبادگران در انتخابات پيش رو بر سر زبان ها افتاد و تحليلگران علت اختلاف اين جريان سياسي با بزرگان اصولگرا را نيز در برتري لاريجاني در مقابل احمدي نژاد در ذهن اعضاي كميته منتخب شوراي هماهنگي اعلام كرده اند اما مهدي چمران در اين كنفرانس خبري هيچ نامي از وزير احتمالي آبادگران براي كانديداتوري انتخابات رياست جمهوري نياورد و نتيجه را به انجام نظرسنجي هاي مردمي و اقبال عمومي موكول كرد هرچند وي در پاسخ به يكي از خبرنگاران حمايت آبادگران از تشكيل ائتلاف چهار نفره را تكذيب نكرد: «دوستان با يكديگر تفاهم كردند و راه و روش را برگزيدند ما تنها بسترسازي كرديم و ترسيم روش از نتيجه اقدام آنها حمايت خواهيم كرد.» اين در حالي است كه چمران همچنان بر تلاش براي رسيدن به وحدت در جريان اصولگرا با هدف انتخاب يك كانديداي نهايي تاكيد كرد.

در ادامه اين نشست خبري سخنگوي آبادگران ويژگي هاي كانديداي مورد نظر اين جريان سياسي را همان ويژگي هاي موردنظر رهبر انقلاب يعني «شجاعت، نشاط و توانمندي» اين افراد ذكر كرد. بر اين ويژگي ها ظلم ستيزي و عدالت طلبي در نظر آبادگران را نيز افزود. با انتخاب فردي كه داراي اين ويژگي ها باشد توانا خواهيم بود كه همبستگي ملي را در سايه انتخابات رياست جمهوري عينيت بخشيم.»

مهندس چمران در پايان اين نشست خبري با تاكيد مجدد بر اين كه آبادگران خواهان نمايندگي افكار عمومي مردم ايران است در پاسخ به خبرنگاري كه تعريف او را از واژه هايي چون آزادي انتخابات، مطبوعات آزاد و اصلاح طلبي پرسيده بود به گفتن اين جملات بسنده كرد: «من در اين زمينه نظر نمي دهم. همان نظري كه مردم بگويند مي پذيريم اما مباحثي همچون اصلاح قانون اساسي اصلا قابل پذيرش آبادگران نيست.»

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به اين ترتيب سخنگوي آبادگران با بيان اين كه منشور اين جريان سياسي براي حضور در انتخابات رياست جمهوري به زودي منتشر خواهد شد، به اين نشست خبري پايان داد. نشستي كه گرچه در مدت زمان نه چندان زياد باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري انتظار مي رفت ابهامات موجود در جريان اصولگراي كشور را تا حدودي رفع كند، اما عملاً خود بر هاله تعليق اين جريان سياسي افزود به طوري كه اين نشست خبري را شايد تنها بتوان در چارچوب مانور آبادگران در مقابل شوراي هماهنگي تصور كرد. هرچند در اين جلسه مهدي چمران اختلاف آبادگران و شوراي هماهنگي را تاييد نكرد اما وي وجود اين اختلاف را تكذيب هم نكرد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20859

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مهدي چمران: از هيچ گونه تقابل استقبال نمي كنيم اهل بازي سياسي نيستيم و توان اين بازي را نيز نداريم، مريم شباني، آفتاب' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005