Click for Amazing Phone Card
دوشنبه 4 آبان 1383

امکان اجماع جبهه دوم خرداد در انتخابات، روزنامه ايران

احمد شيرزاد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت: تمامی گروههای تشکيل دهنده جبهه دوم خرداد ضرورت وحدت و همدلی در شرايط خطير موجود را درک کرده اند از اين رو امکان اجماع مجدد در موردنامزد انتخابات رياست جمهوری دراين طيف وجود دارد. وی افزود : طرح دکتر معين به عنوان نامزد موردنظر جبهه مشارکت به اين دليل است که گمان می کنيم ، امکان اجماع جبهه دوم خرداد در مورد ايشان وجود دا رد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/20454

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'امکان اجماع جبهه دوم خرداد در انتخابات، روزنامه ايران' لينک داده اند.
خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.

Copyright: gooya.com 2005