جمعه 9 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تبعيد دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز؛ پنجمين حکم کميته انضباطی و تبعيد های پياپی، ادوارنيوز

ادوارنيوز: دانشجويان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز برای چندمين بار پياپی تبعيد شدند.

طی پنجمين حکم کميته انضباطی دانشجويی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد فعالين دانشجويی اين دانشگاه برای چندمين بار به شهرهای مختلف تبعيد شدند.احکام تعليق به خصوص در دانشگاه آزاد که دانشجويان علی رغم عدم تحصيل ملزم به پرداخت شهريه می باشند به نوبه خود احکام بسيار سنگينی محسوب می شوند.حال اين احکام با تبعيد دانشجويان به شهر های مختلف شدت بيشتری يافته است.نکته قابل توجه گستردگی و شدت احکام صادره در واحد تهران مرکز بود که حتی در مقايسه با دانشگاه های سراسری بی نظير بود. حال دانشجويان پس از اتمام دوره محروميتشان می بايست در دانشگاه هايی دور از دانشگاه اصلی خويش به ادامه تحصيل بپردازند که اين امر مشکلاتی را برای ايشان پديد آورده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در سال گذشته و پس از برگزاری تجمعات پياپی در روز های سه شنبه در واحد های مختلف دانشگاه آزاد فعالين دانشجويی واحد های مختلف اين دانشگاه با احکام سنگين تعليق کميته های انضباطی مواجه شدند که به دليل همکاری نزديک واحد تهران مرکز با نهاد های امنيتی و اطلاعاتی و همچنين گستردگی تجمعات در اين دانشگاه دانشجويان اين واحد با احکام سنگينتری مواجه شدند. پس از برگزاری سه تجمع پياپی در روزهای سه شنبه در سال تحصيلی گذشته بيش از هفده نفر از دانشجويان واحد تهران مرکز در مجموع به بيش از چهل ترم تعليق از تحصيل محکوم شدند و تعدادی از دانشجويان نيز بازداشت شدند و بسياری نيز تلفنی تهديد شدند ولی با اين وجود روند تجمعات هفتگی دانشجويان متوقف نشد و تا روز دانشجو ادامه داشت و دانشجويان ساير واحد های دانشگاه آزاد نيز به منظور حمايت از دانشجويان واحد تهران مرکز تجمعاتی اعتراضی برگزار نمودند.دکتر محمدعلی گذشتی در گفتگوهای متعدد با دانشجويان از فشار وزارت اطلاعات و بسيج دانشجويی برای صدور چنين احکامی خبر داده است.در برخی از موارد نيز بازجويان وزارت اطلاعات خود به طور مستقيم در بعضی از جلسات کميته های انضباطی حضور داشته اند و در صدور احکام انضباطی دخيل بوده اند.

بر طبق احکام صادره جديد محمد شوراب پس از گذارندن دو ترم محروميت از تحصيل و پس از تبعيد به اهواز و سپس رودهن سرانجام به واحد بندر انزلی،حسين معصومی پس از گذراندن دو ترم محروميت از تحصيل و پس از تبعيد به بيرجند،تاکستان و سپس شهر مجلسی سرانجام به واحد ساوه،آرمين شريفی پس از گذراندن يک ترم محروميت از تحصيل و تبعيد به مرودشت و سپس اسلامشهر سرانجام به واحد زنجان،فرزاد اسلامی پس از گذراندن يک ترم محروميت از تحصيل و تبعيد به آزادشهر،اسلام شهر و سپس اليگودرز سرانجام به واحد قم،حسام نصيری پس از گذراندن يک ترم محروميت از تحصيل و تبعيد به واحد پرند و سپس آمل سرانجام به واحد چالوس تبعيد شدند.

اين در حاليست که اگر حکمی قطعی شود ديگر غير قابل تجديد نظر خواهد بود ولی مسؤولين دانشگاه در روندی غير قانونی و بر خلاف آيين نامه های مصوب خود دانشگاه چندين بار دانشجويان را به واحد های مختلف تبعيد نمودند که موجب سر در گمی دانشجويان شد. دانشجويان وادادگی و همکاری برخی از مسؤولين از جمله رئيس دانشگاه دکتر محمد علی گذشتی را از جمله دلايل شدت و گستردگی احکام انضباطی صادره می دانند و انتصاب دکتر محمد افتخاری يزدی را به سمت رياست دانشکده فنی اين واحد گواه خوبی بر اين همکاری ميدانند.

گفته می شود دکتر محمد علی افتخاری رئيس جديد دانشکده فنی واحد تهران مرکز در معرفی دانشجويان به نيروهای امنيتی و اطلاعاتی به خصوص در تجمع روز ۱۶ آذر سال گذشته نقش اساسی داشته است.

دانشجويان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد از جمله:تهران مرکز،تهران جنوب،علوم تحقيقات،کرج،قزوين،مشهد، دزفول، شهرکرد، نجف آباد، و ... سال گذشته تجمعات اعتراضی متعددی را در روز های سه شنبه هر هفته برگزار کردند. اين تجمعات در واحدهای تهران مرکز و مشهد از سوی نيروهای امنيتی و بسيج و حراست به خشونت کشيده شد که در نتيجه آن تعدادی از دانشجويان زخمی شدند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016