سه شنبه 6 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مطالبات ما از دولت دهم همان مطالبات احمدی‌نژاد از آمريکاست، جمعی از فعالان سياسی و روزنامه نگاران و دانشجويان

آقای محمود احمدی نژاد در شصت و پنجمين نشست مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنرانی خود ضمن انتقاد به سياست بين المللی قدرت های بزرگ، پيشنهاداتی برای حل بحران های فعلی ارائه کرد که بطور خلاصه می توان در محورهای زير آنها را گنجاند:
۱- تشکيل کميته حقيقت ياب برای تحقيق درباره واقعه ۱۱ سپتامبر
۲- برداشتن حق وتو اعضای دائمی شورای امنيت و رفع تبعيض از ساختار سازمان ملل
۳- تعيين سرنوشت فلسطين از طريق رفراندوم تمامی مردم فلسطين
۴- عدم دخالت در سرنوشت کشورهای ديگر، زيرا مردم قيم نمی خواهند
۵- سال آينده را سال خلع سلاح اتمی و استفاده صلح آميز از انرژی اتمی بناميم
به نظر ما شهروندان ايرانی اين پيشنهادات دولت ايران به جامعه بين الملل که منطبق بر منطق دموکراسی و کرامت انسانی است، زمانی می تواند مورد توجه دموکراسی خواهان جهان قرارگيرد که دولت ايران خود بدان عامل باشد. ما نيز معتقديم اگر اين رويکرد توسط دولت ايران و همچنين مجمع عمومی سازمان ملل پذيرفته شده و عملی گردد گام بزرگی به سوی استقرار صلح و امنيت بين المللی برداشته می شود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ما به عنوان شهروندان ايرانی براين باوريم که دولت ايران نيز( بنا به توصيه قرآن:چرا چيزی می گوييد که خود انجام نمی دهيد؟ بسيار زشت است که چيزی را بگوييد که بدان پايبند نيستيد) خود بايد پايبند به اين مواضع اعلام شده باشد. طبيعی است دراين صورت ملت ايران نيز هم راستا با دولت از اين مواضع حمايت کرده و از سوی جامعه جهانی نيز جدی تر قلمدادخواهدشد.
لذا با توجه به اختلافات و کشمکش های داخلی جامعه ايران و نيازمبرم به وحدت ملی و رسيدن به نوعی تفاهم صلح آميز در داخل، ما به اين نتيجه رسيديم که اگر دولت ايران همين پيشنهاداتی را که برای عرصه بين المللی طرح کرده است در داخل کشور خود به کار گيرد بحران داخلی نيز حل و فصل خواهدشد و جامعه فرهيخته ايرانی به يک تفاهم ملی و وحدت اصولی دست می يابد. لذا خواهان عملی شدن پيشنهادات زير هستيم:

۱- تشکيل کميته حقيقت ياب
همانگونه که ريشه حمله به عراق و افغانستان واقعه ۱۱ سپتامبر بود، و درباره علت آن واقعه تحليل های مختلف وجود دارد، ريشه شکل گيری بحران فعلی جامعه ايران، انتخابات دهم رياست جمهوری است و نسبت به آن رويداد نيز درميان جامعه ايرانی تحليل های مختلفی هست:
- برخی براين باورند که اين انتخابات کاملا" سالم و آزاد برگزارشده و هيچگونه تخلف و تقلبی در آن رخ نداده است و مخالفان قصد آشوب و براندازی نظام را داشته اند.
- ديدگاه ديگری معتقد است که انتخابات گذشته به دليل تخلفات انجام شده مخدوش بوده و باطل است.
- ديدگاهی ديگر معتقد است که نتيجه انتخابات از قبل طراحی شده بوده و براساس يک سناريو اجراشده است.
بنابراين پيشنهاد می شود يک کميته حقيقت ياب بيطرف يا مورد توافق طرفين تشکيل شود و درمورد اين انتخابات تحقيق کند و نتيجه هرچه شد برای همه پذيرفته شود.
همچنان که اين نگرانی بجاست که مسأله انفجار برج های دوقلوی امريکا درآينده تبديل به يک تابوی مقدس شود که هيچکس حق اظهارنظر متفاوت درباره اش را نداشته باشد، در ايران هم اين نگرانی درمورد انتخابات دهم وارداست.

۲- برداشتن حق وتو و نظارت استصوابی
اعضای شورای امنيت در سازمان ملل حق وتو دارند و هرکاری بايد با نظر موافق آنها انجام شود و درصورتی که نظر آنان مثبت نباشد هيچ کاری مشروعيت اجرايی نخواهدداشت. به عبارتی آنها قيم ملل جهان بوده و برای خود حق ويژه قائلند. آنها صلاحيت ملل جهان را برای تعيين سرنوشت خود به رسميت نمی شناسند. ايران پيشنهاد کرد اين حق وتو که نافی کرامت انسانی و دموکراسی و حق تعيين سرنوشت برای همه ملل جهان است برداشته شود.
درهمين راستا دولت ايران برای اثربخش کردن اين طرح، خود نيز در داخل کشور اين منطق را راهنمای عمل خود قرارداده و نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات را که نوعی حق وتو نسبت به آرای مردم است بردارد. درنظارت استصوابی نيز اصل بر اينست که مردم قدرت تشخيص ندارند و نمی توانند اصلح را انتخاب کنند.

۳- عدم دخالت در سرنوشت مردم و تمکين نسبت به انتخاب آنها
همچنان که امريکا بايد نيروهای نظامی خود را از افغانستان و عراق بيرون برده و اجازه دهد مردم اين کشورها خودشان تصميم بگيرند، دولت ايران نيز از دخالت نيروهای انتظامی، نظامی و لباس شخصی در اجتماعات مردم جلوگيری کرده و اجازه دهد مردم با برگزاری راهپيمايی مسالمت آميز و ابراز عقيده و بحث و گفت وگوی آزاد خود در باره سرنوشت خود تصميم بگيرند.

۴- رفراندوم
حرف درستی است که سرنوشت فلسطين را مردم فلسطين بايد تعيين کنند نه اينکه کسانی به عنوان قيم مردم بجای آنها تصميم بگيرند. به همين نحو سرنوشت کشور ايران را نيز مردم ايران بايد تعيين کنند. لذا دولت با برگزاری يک انتخابات آزاد با نظارت ناظران بيطرف اجازه دهد مردم ايران رئيس جمهور و نمايندگان مجلس خود را انتخاب کنند. هرچند برخی تعيين نوع رژيم از طريق رفراندوم را هم مطرح می کنند که آن هم با منطق آقای احمدی نژاد در پيشنهادات بين المللی فوق می گنجد.

۵- روز آشتی ملی و منع سلاح و زندان و سرکوب و برقراری گفت وگو و تفاهم و وحدت ملی
همچنان که نامگذاری بين المللی سال آينده به عنوان نفی سلاح های اتمی و استفاده صلح آميز از اين انرژی، پيشنهاد خوبی است، ما نيز خواستار آنيم در داخل نيز يک روز از سال را به عنوان روز آشتی ملی اعلام کنيم. حقوق ملت در قانون اساسی را احيا کرده و زندانيان انتخاباتی را به آغوش جامعه بازگردانده و به جای بکارگيری باتون و سلاح گرم وسرد دربرخورد با مخالفين، تميهداتی برای ايجاد فضای گفت وگو و بحث و مذاکره در تمامی سطوح جامعه فراهم کنيم.
چنانکه مشاهده می‌شود مطالبات ما از دولت دهم دقيقا" همان خواسته‌هايی است که اين دولت از جامعه بين‌المللی تقاضا دارد. با اين تفاوت که آقای احمدی‌نژاد آنها را صرفا" برای خارجی ها می‌خواهد و ما برای ملت خودمان هم آنها را مطالبه می‌کنيم. ما معتقديم با اجرای اين پيشنهادات در داخل کشور بارديگر نشاط و پويايی را به جامعه ايران بازگردانده و از نيروی ملی و انرژی ايرانی درجهت حل معضلات اقتصاد ورشکسته داخلی و رونق توليد ملی و رفع فقر و فساد ياری جوييم. بی ترديد پشتوانه ملی بيش از هر قدرت هسته ای به يک نظام ثبات و استحکام می بخشد.

جمعی از فعالان سياسی و روزنامه نگاران و دانشجويان


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016