دوشنبه 30 فروردین 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حکايت، وقتی بی‌بی‌سی حکم به تکفير می‌دهد، طنزی از اسد مذنبی

بی‌بی‌سی: سه دهه آخر عمرش (شجاع الدين شفا)هم که وقف ستيز با دين اسلام و ديگر اديان توحيدی شد و بر دشمنانش افزود

گويند يکی از امرای ملک ماضی پس از آنکه زمانه آن ملک بسرآمدی به ديار فرنگ جلای وطن کردی و از آنجا حاکمان جديد را لعن بکردی و از عحايب آنکه شجاع الکفر بودی اما شجاع الدين نام داشتی و بينديشيدی که چون ملک فرنگ مهد آزادی و ديمقکراسی (رضوان الله عليه) بدی پس کسی را با وی کاری نيست و از ياد برده بودی که چندين تن از امرا و فضلا در همان ديار به تيغ غدر به ديار دگر برفتی، و عده ای نيزوی را گفتند چرا اين سخنان را زمانی که در رکاب آن ملک بودی بر زبان نياوردی و ملک را راهنما نگشتی!؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


القصه ميان شجاع الدين و شرع خصومتی تام افتاد تا جايی که شرع از چرخش قلمش بر سطور به ستوه آمدی ولی چون دستش بوی نرسيدی او را به قيامت حوالت بدادی. حال او بدين منوال برفتی تا زمانه اش بسرآمدی و ملک الموت پرونده اش را ببستی ، در اخبار آمده ناگهان متشرعين خبردار بشدی و بانگ جرس از چهارگوشه عالم بلند کردی که وی " هتاک " بودی و حق است قبل از اين که دم فرو بندد مهدورالدم اعلام شدی
وفرياد "مهدورالدم هتاک اعدام بايد گردد" در شهر بلند گشتی و عزراييل هيبت الله با خنده باريتعالی را گفتی چه سری است که ذات کبريايی دم مسيحا می بخشد اما آدمی در خفه کردنش در تعجيل! روايت کرده اند که باريتعالی چنان از اين سخن به خنده برآمدی که مواد مذاب در قعر زمين سيال گشتی و از دهانه کوهی درايسلند خارج شدی
وبلاگ الدين محمد بلاگر طبری در کتاب خود "شرع فی جنگ فرنگ" روايت کند چون متشرعان از پس عزراييل برنيامدند پس عريضه به ديوان لاحق بردند و ديوان آنان را گفتی برادری بجای خود اما بزغاله يکی هفت صنار چرا که هيچ عالمی به ارتدادشجاع الدين حکم ندادی
پس حال گيری شدی اما چون سمبه شرع در ملک فرنگ نيز پر زور بودی و سکولاريسم هم دم فروبستی، متشرعان دريافتند که يکی از علمای صاحب سخن، آشنا بر هر انجمن، آن دبير ديوانی، استاد سخنرانی، آن بيخبراز پياده، آن علم سواره ، صاحب ماهواره، آن که سخن گويد بی رودرباسی، مريد و مرشد اکبر جناب بی بی سی، فتوا بداده که شجاع الدين دين ستيز بودی و اين کفايت کند
پس آن حکم را به ديوان لاحق بفرستادی و ديوان نيز دستور بدادی شجاع الدين را از برج ايفل بياويزند. گويند اين حکم وقتی به کمون باريس رسيدی که که ملک الموت رسن بر گلوی او فکنده و شجاع الدين را قبض روح کرده بودی
پس متشرعين بسيار غمين شدی و اعوان و انصار را گفتی تا منبعد زودتر بجنبيدی و حق کفار را کف دست شان نهادی قبل از انکه قبض روح شوند تا دکان شرع ورشکست نشدی


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016