پنجشنبه 26 فروردین 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيا در ايران قحطی شير است؟ طنزی از اسد مذنبی

در پی درخواست های مکرر دولت هند جهت فروش شير به ايران، شايعه قحطی شيردرمملکت امام زمان شدت گرفت وهمانطور که درگذشته نيزشاهد قحطی اقلام ديگری از قبيل پرتقال بوده ايم که دولت جمهوری اسلامی را مجبور به واردات آن از اسرائيل نموده و يا قحطی هواپيما که منجر به واردات توپولوف گشته، اينبار نيز قحطی آمده و نمی گذارند خبر آن به بيرون درز کند و اين سوال مطرح شده که چرا دراين هيری بيری که همگی بدنبال فروش بنزين و اورانيوم و ماشين آبپاش وباطوم برقی به جمهوری اسلامی هستند دولت هند قصد فروش شير به اين رژيم را دارد. برای پی بردن به چند و چون قضيه و رفع نگرانی از تمام شيران و شيرخوارگان تصميم گرفتيم با يک مهاراجه که شيرشناس و صاحب نظر دراين رشته هستند به گفتگو بنشينيم و نظر وی را دراينباره جويا شويم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


خبرنگار- کيساهه ؟(چطوری)
مهاراجه – تيکه(خوبه)،آپ کيساهه؟(جنابعالی چطوری)
س - آچاهه(عاليه)، مهاراجه جان می خواستم بپرسم توی اين بلبشو که همه بدنبال تحريم حمهوری اسلامی می باشند تا بتوانند بنجل های خود از قيبل اورانيوم و توپولوف و باطوم برقی و توليدات دست سومشان را به جمهوری اسلامی بفروشند چرا ناگهان هند تصميم گرفته به اين کشور شير بفروشد؟
ج - هرکی هرچی داشتی به اين دولت قالب کردی،اينديا هم شيرداشتی فيکر کردی شايد...
س- منظورم اين بود که دولت هند از کجا بو برده که جمهوری اسلامی شير می خواهد؟
ج – دولت اينديا دهان نظام ايسلامی را بو کردی فهميدی بوی شير دادی!
س – چينی ها يک ضرب المثل دارند که می گويند بجای اينکه به همسايه ات ماهی بدهی بوی ماهيگيری ياد بده و هندی ها هم اگر بدنبال توطئه نيستند بجای شير می توانستند گاو به جمهوری اسلامی بفروشند؟
ج- خدمت شوما عرض کردی درايران خرمقدس هستی در اينديا گاو، به اين ريزن يا به قول شوما اين دليل دراينديا کسی حق خريد و فروش گاو را نداشتی
س- ببخشيد مهاراجه جان شوخی کردم منظور من شيرواقعی بود نه شيرپاکتی!
ج- شوما خبرنيگارا هميشه آدام را به ايشتيباه انداختی، بيخود نبودی که مسئولان نيظام شمارا يه الف بچه خطاب کردی.
س- مسئولان نظام هميشه خبرنگاران را مورد لطف ويژه قرار می دهند، خب برويم سراصل مطلب،گويا رسانه های هندی اعلام کرده اند که دولت آن کشور چندبار پيشنهاد فروش شير هندی به جمهوری اسلامی داده که از قرار معلوم ردشده؟
ج- خيلی روشن بودی، جمهوری اسلامی با طاغوت مخاليف بودی و جناب شير هم سلطان جنگل بودی!
س- نظام اسلامی با خيلی از چيزها مخالف است ولی دربدر بدنبال آن می گردد مثل تکنولوژی،بمب اتم،پرتقال اسرائيلی،بوئينگ آمريکايی؟
ج- شايد جنگلی ها چشم ديدن همديگر را نداشتی!
س- حالا امکان نداشت برای نشان دادن حسن نيت با اين درخواست دولت هند موافقت می شد؟
ج- به چند دليل خير، اوالا جمهوری ايسلامی ملوک الطوايفی بودی وخودش هزار تا سلطان داشتی،دواما اين حکومت برای خدمت به هزار سلاطين به غلام و نوکر يا بقول آقا بزرگ، به امت بيشتر احتياج داشتی. سواما اينديا ايشتيباه کردی، ايران خودش شير زياد داشتی! مگر نديدی در روز بيست و پنج خرداد سه ميليون شير امدی توی خيابان، همين حالا هم با اينکه شيرايرانی را کردی توی قفس اوين ولی غرش شير ايرانی گوش دنيا را کر کرتاهه!
س- پس هدف اصلی دولت هند ازاينکارچه بوده؟
ج- دولت اينديا قصد داشتی شير با يوزپلنگ ايرانی معامله کردی!
س- اگر اينطوريه اين پيشنهاد مارا به دولت هند بدهيد شايد بنده و جنابعالی هم به نان و نوايی برسيم، به هندی ها بگوييد ايرانی ها حاضرند تمام يوزپلنگ مملکت را بدهند باضافه مقام شامخ ولايت!
ج- جنابعالی يعنی بنده حرفی نداشتی، ولی شوما گويا بيزنس را با دانس ايشتيباه گرفتی، مرد حسابی مگه بيزنس مثل دانس هندی بودی که همه چيز قاطی پاتی باشی؟
س- حالا که اينطوريه به هندی ها بگوييد يوزپلنگ به تنهايی نمی فروشيم، يوزپلنگ می دهيم اما ولی فقيه و احمدی نژاد هم روش!
ج- کريشنا به سرزمين مقدس مهاراجه رحم کردی، ما فقط يوزپلنگ خواستی ، اين درندگان مال خودتان، مال بد بيخ ريش صاحيبش، ما رفتی شتر ديدی نديدی
Camel See, Didn't See
خبرنگار- مستر مهاراجه کجا داری درميری، وايسا ببينم، آهای...


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016