شنبه 24 آذر 1386

جلسه بازپرسی پرونده "شرق" يکشنبه برگزار می‌شود، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی


اولين جلسه رسيدگی به اتهامات مديرمسوول روزنامه «شرق» روز يکشنبه در شعبه‌ی ۶ دادسرای کارکنان دولت برگزار می‌شود.

محمود عليزاده طباطبايی با بيان اين خبر به خبرنگار حقوقی ايسنا گفت: اين پرونده روز يکشنبه در وقت احتياطی و با اظهارنظر بازپرس شعبه رسيدگی خواهد شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وی افزود: اتهامات موکلم هنوز رسما به ما ابلاغ نشده اما ظاهرا اتهام مهدی رحمانيان، مديرمسوول روزنامه «شرق»، تبليغ عليه نظام عنوان شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جلسه بازپرسی پرونده "شرق" يکشنبه برگزار می‌شود، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016