یکشنبه 28 مرداد 1386

پرونده روزنامه شرق به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد، ايسنا

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

پرونده‌ی روزنامه‌ی توقيف‌شده «شرق» از سوی هيات نظارت بر مطبوعات، به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، پرونده روزنامه «شرق» که ‌١٥ مرداد ماه از سوی هيات نظارت بر مطبوعات به علت درج مطلبی در تاريخ ‌‌١٣/ ‌٥/ ‌٨٦ ، بر اساس تبصره‌ی ‌‌١٢ قانون مطبوعات و به استناد بند دو ماده‌ی شش همان قانون توقيف شده بود، برای رسيدگی به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پس از ارسال پرونده از سوی هيات نظارت بر مطبوعات، شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت برای رسيدگی به اين پرونده تعيين شده است.

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'پرونده روزنامه شرق به دادسرای کارکنان دولت ارسال شد، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016