چهارشنبه 4 آبان 1384

"قدرت قدر"، با حضور عبدالکریم سروش، ۴ آبان، کانون توحيد لندن

ویژه برنامه شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان، سومین شب از شب های مبارک قدر. به همراه مراسم معنوی احیاء. ورود برای همگان آزاد است.

تاریخ و زمان:
Wednesday 26 October 2005 21:00
(۰۴ آبان ۱۳۸۴ ۲۱:۰۰)

مکان: No. 30-32 Southerton Road. Hammersmith. London W6 0PH

[کانون توحيد لندن]

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"قدرت قدر"، با حضور عبدالکریم سروش، ۴ آبان، کانون توحيد لندن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016