شنبه 8 مرداد 1384

اکبر جان، از مرخصي ات بد استفاده کردي، برادر! طنزنوشته اي از ف.م.سخن

اکبر عزيزم را قربان مي روم،
اميدوارم که خوب و خوش باشي و رژيم غذايي و چک آپ کاملي که اين روزها انجام مي دهي باعث شادابي و نشاط تو برادر عزيزم شود. شنيدم که آن بالا کمي سردت مي شود و شب ها با پتو مي خوابي. من چون خودم اين تجربه ي رژيم گرفتن را داشته ام به تو عزيز مي گويم که علتش نداشتن تحرک بدني است. اگر بتواني آن بالا کمي با موسيقي آئروبيک نرمش کني خيلي براي بدنت خوب است و مانع از افتادگي پوست زير گردنت مي شود. کتاب جين فوندا را اگر خواستي برايت مي فرستم تا از روي آن بتواني آئروبيک کني. به معصومه خانم هم بگو يک واکمن برايت بياورد که خيلي بهت کمک مي کند.

اکبر جان جانم،
ببخش اگر نتوانستم بيايم به ديدنت. مي دانم که راهم نمي دهند آن بالا. خب بايد استراحت مطلق بکني ديگر. فکر مي کنم اصلا خودت به ماموران مرتضوي گفته اي کسي را بالا راه ندهند که بتواني رمانت را تمام کني. آي بلا! باور کن خيلي خيلي گرفتارم. اين انتخابات براي مان نا نگذاشته است. اين پسره که انتخاب شد همه مون دمغ شديم. پريشب به بچه ها تلفن زدم دسته جمعي بياييم ديدنت ديدم همه مريض و کسل هستند. از نظر روحي ضربه خوردن و دچار افسردگي شدن. حق بده به ما. البته به جون پسرم قسم، اون شب اومدم يک سبد گل گلايل آبي هم برات گرفتم، همين که سر پيچ همت رسيدم، مامورها جلوم را گرفتند گفتن کجا؟ گفتم دارم مي رم ديدن اکبر. گفتن نمي شه. گفتم خب، ما که خلاف قانون نمي خوايم عمل کنيم. ما اصلاح طلب ها هميشه گوش به فرمان قانونيم. گفتم چشم و برگشتم خونه. نمي دوني چه ترافيکي بود. ولي وظيفه ام رو انجام دادم. يک ساعت تلف شدن وقت براي ديدن يک دوست قديمي که چيزي نيست. بگه جون بده، جون مي دم. جون ِ اکبر راست مي گم.

اکبر جون،
يه چيزي مي خوام بهت بگم ولي اميدوارم ناراحت نشي. مي دونم وضع روحيت خرابه و دنبال بهانه مي گردي که با همه قهر کني ولي عزيز جان، اگه من نگم کي بگه؟ ببين اکبر جون، بي رو در بايستي، تو از مرخصي ات بد استفاده کردي. شاهرودي هر چي هم دروغ بگه اين يکي رو راست ميگه. ببين عزيز جان، همه مون را انداختي تو هَچَل. وقتي دکتر اومد به ديدنت اين درست نبود که فقط چايي و شيريني تعارف کني ولي به حرفش گوش ندي. اون بنده خدام که کم رو... روش نشد بگه بيا بهم راي بده. گفت اومده ويزيت، تو هم زدي تو ذوق طرف. بعد به جاي اين که بري دست بوس آقا شروع کردي بد و بيراه گفتن. عزيزجان اينجا ايرانه، سوئيس که نيست. تو مي خواي به رهبر فحش بدي کسي بهت چيزي نگه. مگه مي شه؟ فردا همه شروع مي کنند فحش دادن بعد انقلاب ميشه، اون وقت ما از نون خوردن مي افتيم. اصلاح طلب خوبيش اينه که فحش را جوري مي ده که نه اوني که فحش مي ده، نه اوني که فحش مي خوره نمي فهمه موضوع چيه. به اين ميگن سياست که بايد بهت بدون خجالت بگم تو نداري. قبول کن که نداري. رفتار تو به درد مربي هاي هاکي روي يخ و راگبي آمريکايي مي خوره نه سياست.

عزيز جان،
تو بايد در ايام مرخصي ات يه سفر حج عمره مي رفتي. سفارشت رو مي کرديم ببرنت داخل کعبه نور الهي بر دلت بتابه. الان روابط مون با امير اونجا خيلي خوبه. يه سفر دست زن و بچه ات رو مي گرفتي مي رفتين کيش. اونجا آي صفا داره. سفارشت رو مي کردم ببرنت هتل پنج ستاره، دلفين ببيني. نه؟ دوست نداشتي، يه سفر دست معصومه خانم رو مي گرفتي مي رفتي دوبي. يه خورده شاپينگ مي کردي دلت واز مي شد. مگه آدم چند بار دنيا مي آد؟ مي خواي تا آخر عمرت کنج زندان بپوسي؟

خلاصه عزيز جان، از موقعيتي که برات به وجود آمده قشنگ استفاده کن و کمي تفکر کن. ببين اين بيروني ها دو زار نمي ارزند. تو فکر کردي الان همه دارن تو سر خودشون مي زنن و اکبر اکبر مي کنند؟ اشتباه مي کني. خدا بالاي سر شاهده، يکي ميگه طرف اگر پنجاه روزه غذا نخورده چرا نمرده؟ ما بايد مرده اش رو ببينيم تا باور کنيم مامور رژيم نيست. اون يکي ميگه اگه طرف زندانيه چه جوري راست و چپ عکس و نامه بيرون مي فرسته؟ اگه مامور ساواما نيست بايد هيچي ازش شنيده نشه و ما بعد از انقلاب سوسياليستي مون بفهميم که يه همچين کسي بوده و تو زندان مرده. خلاصه فقط فکر اين باش که بياي بيرون و مثل ما بري حال. خوش تيپ و خوش هيکل هم که شدي، مي ري ساحل دريا تو دوبي و آي کيف داره به خدا.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اکبر جون،
ديگه بيشتر از اين وقت عزيزت رو نمي گيرم. خودم هم بايد با خانم بچه ها بريم روضه ي امام حسين گريه کنيم کمي دلمون باز شه. تو هم مي دونم مي خواي بشيني کتاب بخوني و چيز بنويسي. بخون و بنويس ولي اگه تونستي دو خط هم براي آقا بنويس و بگو عفو مي خوام و به قول داريوش سجادي تقاضاي استخلاص کن. يه نامه هم به شاهرودي بنويس بگو بابا غلط کرديم. ولمون کن بريم زندگي. فقط يه خورده خوش خط بنويس که بتونن بفهمن چي نوشتي.

روي تو دوست خوبم را مي بوسم و هميشه ي هميشه به يادت هستم.
دوست هميشگي تو
.....

[وب لاگ ف.م.سخن]

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اکبر جان، از مرخصي ات بد استفاده کردي، برادر! طنزنوشته اي از ف.م.سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016