دوشنبه 27 تیر 1384

دروغ کيهان در باره عکس هاي گنجي، ف.م.سخن

"اطلاعات تکميلي حاکي از اين است که عکس هاي منتشر شده از گنجي اساسا مربوط به زندان اوين و دوره اعتصاب غذاي او نيست و خارج از اوين (احتمالا منزل گنجي) تهيه و براي چنين روزهايي ذخيره شده است." «عکس ها و مکث ها، کيهان»براي مشاهده عکس در اندازه بزرگتر، روي آن کليک کنيد.

اين عکس دو سال پيش موقع بازديد وزير بازرگاني از اوين گرفته شده است. طرح پرده ي ته سلول و نقشه و رنگ قالي عقبي را با پرده و قالي عکس جديد گنجي مقايسه کنيد تا ميزان "حقيقت گويي" حسين شريعتمداري و صحت "اطلاعات تکميلي" او بر شما مشخص شود.

در عکس هاي زير نيز به محل يخچال در سمت راست تصاوير توجه کنيد:

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

کيهان عصاره ي دروغ و توطئه است ولي دروغ ها و توطئه هايش بسيار زودتر از آن چه تصور مي کند افشا خواهد شد. به حماسه ي گنجي با اين دروغ ها و توطئه ها نمي توان آسيب زد. اين را مطمئن باشيد، آقاي شريعتمداري.

18072005-ff-02.jpg
عکس ها مربوط است به بازديد وزير بازرگاني از زندان اوين در تاريخ 9 آبان 1382 که توسط خبرگزاري ايسنا منتشر شده بود.

[وب لاگ ف.م.سخن]

دنبالک:

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'دروغ کيهان در باره عکس هاي گنجي، ف.م.سخن' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016