یکشنبه 22 خرداد 1384

"حق زن ايراني، احيا بايد گردد"، تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران، ايسنا و ايلنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

عصر روز يك‌شنبه جمعي از زنان در اعتراض به آنچه نقض حقوق زنان و مسدود بودن قانون اساسي در اين زمينه مي‌ناميدند، مقابل در اصلي دانشگاه تهران تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، اين عده در حالي كه نيروي انتظامي در محل حضور داشت با سردادن شعارهايي، بازنگري در حقوقو زنان و اصولي از قانون اساسي را خواستار شدند.

بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادي از جمله سيمين بهبهاني، فريبا داوودي‌مهاجر، شادي صدر، نوشين احمدي‌خراساني، مرتاضي لنگرودي و ... حضور داشتند، سيمين بهبهاني، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.

وي گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه مي‌خواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمه‌ي ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش مي‌دهيم و جان خود را براي پرورش آنها به خطر مي‌اندازيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضي لنگرودي نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و هم‌چنين ايجاد تغييراتي در قانون اساسي در جهت احياي اين حقوق شد.

بنابراين گزارش، مسوولان برگزاري از تجمع‌كنندگان مي‌خواستند كه از دادن شعار سياسي خودداري كنند.

يكي از آنان اظهار داشت: گروه‌هاي سياسي به اندازه‌ي كافي شعار سياسي سر مي‌دهند. تجمع ما صلح‌آميز و در جهت احياي حقوق زنان است. افراد نيروي انتظامي نيز در اين‌جا در جهت حفاظت از ما جمع شده‌اند. در اين هنگام نيز تجمع‌كنندگان سر دادند «نيروي انتظامي، تشكر تشكر».

سرودي با اين مضمون «اي زن، اي حضور زندگي، به سر رسيد زمان بندگي، جهان ديگري ممكن است، تلاش ما سازنده‌ي آن است. اين صدا صداي آزادي است، اين ندا طغيان آگاهي است، رهايي زنان ممكن است، اين جنبش زاينده‌ي آن است. لاي لاي لاي» از سوي زنان شركت‌كننده در اين تجمع قرائت شد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين تجمع‌كنندگان شعارهايي از جمله «قانون عادلانه، آگاهي زنانه، راه رهايي ماست»، «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغي بايد گردد»، «ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقي نداريم»، «قوانين زن‌ستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادي ايران است»، «قوانين زن‌ستيز، گفتمان صلح‌ستيز، جنگ عليه زنان است»، «يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادي»، «آگاهي، آزادي، قانون انتخابي»، «قانون ظالمانه، سنت‌هاي مردانه، ملغي بايد گردد»، «حق زن ايراني، احيا بايد گردد»، «قوانين ضدزن، منشأ استبداد است»، «عدالت حقوقي، كف مطالبات است»، «تساوي حقوقي، خواسته‌ي جنبش ماست»، «قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست»، «خشونت قانوني، ملغي بايد گردد، قرباني خشونت، آگاه بايد گردد»، «قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است»، «زن ايراني اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود».

تجمع‌كنندگان با سر دادن سرود «اي ايران، اي مرز پرگهر» خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروي انتظامي با عده‌اي از زنان برخورد كرد و تجمع‌كنندگان با سر دادن شعار «نيروي انتظامي، خجالت، خجالت» اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.

تجمع‌كنندگان در پايان به قرائت قطعنامه‌ي اين تجمع پرداختند.

در اين قطعنامه آمده است:

دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر براي زنان محقق نخواهد شد. اين جمله‌اي است كه ما برگزاركنندگان تجمع به آن اعتقاد داريم و مي‌دانيم اگر خواسته‌هاي زنان محقق شود، بي‌شك تمام آحاد جامعه از آن بهره مي‌برند.

در قطعنامه تاكيد شده بود كه خواسته‌هاي زنان به مطالبات حقوقي محدود نمي‌شود و از اين پس جنبش همبستگي زنان ايران شكل گرفته است.

تجمع‌كنندگان مدعي بودند حقوق مدني و شهروندي زنان در سايه‌ي قانون اساسي نقض مي‌شود و حقوق قومي و مذهبي زنان به رسميت شناخته نمي‌شود.

تغييرات ساختاري در قوانين، حركت بعدي ما خواهد بود. ما حقوق برابر و انساني مي‌خواهيم. در برابر ازدواج‌هاي اجباري دختربچه‌ها اقدام خواهيم كرد. ما مي‌خواهيم براي حقوق مادران در حضانت فرزندانشان اقدام كنيم.

ما خواستار جلوگيري از طلاق‌هاي ظالمانه و يكطرفه و دادن حق انتخاب زندگي به دختران جوان هستيم. شايد بتوانيم دموكراسي و آزادي را نهادينه كنيم اما تمام اين خواسته‌ها با بن‌بست روبه‌رو شده است. نگرش به زن در قانون اساسي تبعيض‌آميز است.

ما خواستار انطباق قانون اساسي با قوانين ساير كشورها از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي هستيم تا تساوي و برابري حقوق زنان به رسميت شناخته شود.

اين تجمع‌كنندگان در پايان خاطرنشان كردند: اگر پس از 26 سال دولتمردان براي تغيير اين وضعيت كاري نكنند، اعتراض مسالمت‌آميز و مدني خود را ادامه خواهيم داد.
-----------------------

گزارش "ايلنا" از تحصن اعتراضي جمعي از فعالان زنان نسبت به برخي از اصول قانون اساسي

تهران- خبرگزاري كار ايران

تحصن اعتراضي جمعي از فعالان زنان نسبت به برخي از اصول قانون اساسي، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سيمين بهبهاني كه در بين گروهي از زنان و دختران متحصن مقابل درب اصلي دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب با بلندگويي در دست به سختي صحبت مي‌‏كرد، تحصن كنندگان را به سكوت دعوت كرد و گفت: اگر مي‌‏خواهيد براي شما شعر بخوانم، سكوت را رعايت كنيد، چون در غير اين صورت نمي‌‏توانم, اينجا مأموران نيروي انتظامي حافظ امنيت شما هستند، آنها احترام شما را حفظ مي‌‏كنند.

سيمين بهبهاني

وي در ادامه با بيان اينكه حقوق و بنيان خانواده در زمان طاغوت ضايع شده، بر نابرابري و تضمين حقوق آرماني زنان تأكيد كرد و افزود: از سويي ديگر وظيفه حكومت اسلامي فراهم كردن امكانات است و در قانون اساسي به روشني در اين خصوص قوانيني تعريف نشده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي در پايان پس از ايجاد سر و صداي حاضرين از صحنه خارج شد.
بر اساس اين گزارش؛ شعارهايي مانند؛ "ما زنيم، انسانيم، اما حقي نداريم"، "آزادي, برابري حق طبيعي ماست"، "زنداني خشونت، آزاد بايد گردد"، "تساوي حقوقي، خواسته جنبش ماست" و "قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست" از سوي تحصن كنندگان سر داده مي‌‏شد.
بنا بر اين گزارش؛ تعدادي دستگاه اتوبوس شركت واحد در مقابل تحصن كنندگان متوقف بود و اين در حالي بود كه به تعداد تجمع‌‏كنندگان افزوده مي‌‏‏شد.

گفتني است؛‌ از سوي يكي از تجمع كنندگان، ‏قطعنامه‌‏اي منتسب به فعالين موسوم به جنبش آزادي زنان خوانده شد.
در قسمتي از اين بيانيه آمده است: دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر محقق نخواهد شد، جنبشي كه ما به آن اعتقاد داريم، بر اساس مطالعات گروه‌‏هاي مختلف زنان شكل گرفته است. جنبشي كه به نام جنبش همبستگي زنان شكل گرفته، بر آزادي حقوق زن و برابري زن و مرد و حقوق مادران تأكيد دارد.
همچنين در اين بيانيه بر مشروعيت قدرت در برابر ارتباط‌‏هاي افراطي و مبارزه با آن تأكيد شده است.

بر اساس اين گزارش؛ تعدادي افراد لباس شخصي و گروه‌‏هاي فشار قصد برخورد با تحصن كنندگان را داشتند كه عوامل ناجا از دخالت اين افراد ممانعت كردند.
گفتني است؛ در لحظه مخابره اين خبر تحصن پايان يافته و عبور و مرور در خيابان انقلاب به حالت عادي برگشته بود، اما كماكان نيروي انتظامي در حوالي خيابان انقلاب مستقر مي‌‏باشد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/24318

فهرست زير سايت هايي هستند که به '"حق زن ايراني، احيا بايد گردد"، تجمع زنان در مقابل دانشگاه تهران، ايسنا و ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016