دوشنبه 29 فروردین 1384

نامه حميد انصارى به مصطفى معين درخصوص اظهارات وى پيرامون نهضت آزادى و نامه امام، ايران

گروه سياسى:حميد انصارى قائم مقام مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام خمينى(ره) طى نامه اى به مصطفى معين درخصوص اظهارات وى پيرامون نهضت آزادى و نامه امام(ره) در اين باره توضيحاتى بيان داشت.

جناب آقاى دكتر مصطفى معين
سلام عليكم
روزنامه شرق در شماره روز پنجشنبه ۲۵فروردين، صفحه ،۲ مطلبى را از جنابعالى نقل كرده است، بدين عبارت: «به گزارش سايت خبرى جبهه مشاركت، معين در پاسخ به سؤالى در رابطه با نامه امام در مورد نهضت آزادى گفت: در صورت فرض بر صحت اين نامه بايد گفت كه حدود بيست سال از زمان صدور آن گذشته است و نبايد با استناد به صدور يك نامه در دو دهه پيش، كشور را از توان مديريتى و فكرى اين نيروها محروم ساخت.» درج اين سخنان و استقبال روزنامه شرق با تيتر درشت و شرحى كه برآن زده است و آن را «نقطه اوج دفاع طيف راديكال جبهه اصلاحات از حضور اپوزيسيون قانونى در سيستم مديريتى حكومت» تلقى كرده است، باتوجه به خط مشى و راهى كه اين روزنامه مدتها در پيش گرفته است چندان دور از انتظار نمى باشد اما با شناختى كه از تعهد و آگاهى هاى شما نسبت به حقايق تاريخ انقلاب اسلامى دارم اظهار چنين سخنى بسيار بعيد و غيرمنتظره مى نمايد.
طبق روالى كه متأسفانه در برخى مطبوعات رايج مى باشد احتمال تغيير سخنان شما وجود دارد اما از آنجا كه مطلب به صورتى كه نقل شده در روزنامه آمده است بر خود وظيفه دانستم به عنوان كسى كه دقيقاً در جريان چگونگى صدور نامه مورد بحث و ادعاهاى بى پايه خطى كه بارها كوشيده است اصالت نامه امام را زيرسؤال ببرد، قرار داشته ام، نكاتى چند را متذكر مى شوم:
۱ - بيان واژه ترديدانگيز «برفرض صحت» در اظهارات جنابعالى - آن گونه كه روزنامه نقل كرده است - در مورد نامه قطعى الصدور حضرت امام خمينى خطاب به وزير كشور(وقت)در موضوع نهضت آزادى باچه انگيزه و در چه معنايى به كار رفته است؟ جنابعالى واقفيد كه پيش از اين و در زمان شروع زمزمه ترديدافكنى نسبت به اصالت اين نامه ازسوى جريان سياسى مذكور، مرجع قانونى و تعيين شده از سوى حضرت امام و مجلس شوراى اسلامى رسماً نظر خويش را درباره اصالت و خدشه ناپذيرى اين سند مهم از آثار امام خمينى به آگاهى عموم و نهادهاى نظام رسانيده است. براى مزيد اطلاع جنابعالى عرض مى كنم كه خوشبختانه نسخه خطى اصل نامه مذكور كه عين آن در مجموعه آثار امام خمينى (صحيفه امام) منتشر گرديده است در آرشيو دستخطهاى حضرت امام در مؤسسه تنظيم و نشر آثار ايشان موجود مى باشد.
يادآور مى شوم چنانكه قبلاً در اطلاعيه مؤسسه يادشده اعلام گرديده، آنچه كه در نامه حضرت امام در بيان ماهيت جريان سياسى موصوف آمده است مضمون و يا عين همان مواضعى است كه در پيام منشور روحانيت، وصيتنامه و دهها سخنرانى و ديگر پيامهاى امام منعكس مى باشد؛ آيا در اصالت اين اسناد و آثار نيز ترديد وجود دارد؟!
خلاصه آنكه جناب آقاى دكتر معين در صحت و قطعيت صدور و اصالت خط و امضاى نامه هيچگونه ترديدى نيست، اگر اعلام نظر صريح مرجع قانونى در اين رابطه و نظريه محاكم و مراجع قانونى براى شما كافى نمى باشد، مخاطب نامه حضرت امام كه اتفاقاً از چهره هاى برجسته اصلاحات و از ياران مورد اعتماد امام و از دوستان جنابعالى مى باشند در قيد حياتند مى توانيد از ايشان استفسار فرماييد. جناب آقاى معين به راستى آيا ارزش رقابتهاى انتخاباتى - حتى در صورت موفقيت نيز - همسنگ پيامدهاى سوءچنين اظهارنظرهايى مى باشد؟ مخدوش معرفى كردن راه طى شده و ايجاد ترديد در صحت و سنديت آثار و اسناد مهم تاريخ انقلاب و امام به سود كيست؟!
۲ - در روزنامه از قول شما نقل شده كه گفته ايد: «در صورت فرض برصحت اين نامه بايدگفت كه حدود بيست سال از زمان صدور آن نامه گذشته است و نبايد با استناد به صدور يك نامه در دو دهه پيش...» براستى جناب آقاى دكتر معين آيا در منطق جنابعالى گذشت يك يا دو و حتى دهها دهه از صدور يك نامه و يك سند مهم به معناى پايان سنديت و صحت آن مى باشد؟! آيا گذر زمان حقيقت و واقعيت را وارونه مى كند؟!

جناب آقاى دكتر معين، شرايطى كه اكنون جنابعالى و ديگر كانديداها در آن براى جلب آراى مردم و تصدى كرسى رياست جمهورى ايران به رقابت برخاسته ايد محصول انقلاب و نظامى است كه اساس پيدايش، پيروزى و استقرار اركانش وابسته به روشنگريها، دستخطها، مواضع و احكام همان كسى است كه متأسفانه امروز - ناخواسته - نامه و مواضعش را مربوط به دو دهه قبل مى دانيد!
جناب آقاى دكتر معين، آنچه كه اينجانب از مجموعه رويكردها و تمايلات و مطالبات اكثريت قاطع ملت بزرگ ايران دريافته ام اين است كه در داورى اين مردم آگاه و بزرگوار نسبت به درستى و اصالت و استحكام انديشه و راه و مواضع امام خمينى نه تنها گذر زمان تأثير منفى ننهاده است بلكه هرچه زمان به پيش مى رود، حقانيت و اصالت خط امام جلوه بيشترى در ذهن و ضمير مردم ايران مى يابد. مطمئن باشيد كه پيروان بيشمار امام خمينى نصايح، مواضع و هشدارهاى آگاهى بخش و دلسوزانه معمار انقلاب اسلامى را منشور همبستگى و راهنماى عمل خويش و شاخص سنجش درستى مسير انقلاب، نظام و مواضع افراد مى دانند و هيچگاه از امثال جنابعالى كه خود در زمره مدافعان خط امام بوده ايد و از رهگذر همين پيوند سالها در سنگرها و پستهاى مهم براى تحقق آرمانهاى امام و خدمت به مردم زحمت كشيده ايد انتظار ندارند كه به خاطر التهابات زودگذر فضاى انتخاباتى درباره مرجع و سندهويت نظامى كه بدان وابسته ايد اينگونه اظهار نظر بفرماييد.
آقاى دكتر معين جنابعالى بهتر از بنده مى دانيد جريانى كه مركز ثقل حمايت از نامزدى شما در انتخابات باشد هويت و موجوديت سياسى خويش و شناسنامه اش را مديون شعار و عنوان فراموش ناشدنى «پيرو خط امام» است و بحمدالله هنوز نيز اعلام وفادارى به راه امام و ضرورت تحقق آرمانهاى امام و بازگشت به صداقت و اصالت آن دوران را شعارخويش مى داند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جناب آقاى معين، صرفنظر از عدم انطباق اظهارات مذكور با واقعيت و آثار سوء درازمدت اينگونه اظهارنظرها، اگر صرفاً از منظر سياست و مسائل انتخاباتى و محاسبه فايده و هزينه اينگونه موضعگيريهاى انتخاباتى در جامعه ايران، به موضوع بنگريم به نظر اينجانب شرايط ۲۵سال گذشته و بخصوص واقعيتهايى كه در عرصه انتخاباتهاى اخير از رويكرد مردم ايران رخ نموده گواه آن است كه وزن و جايگاه گروه و جريانى كه نامه امام درباره آنها نوشته شده است، كم مقدارتر از آن است كه براى به دست آوردن آراى جمعيتى بس اندك، كه راهى ديگر مى پيمايند، خود را از آرا و دامن گرم و با صفاى اكثريت مردمى كه درس استقلال، سربلندى و آزادى و انقلاب را از امام شان آموخته اند و براى نيل به آرمانهايش و سرافرازى ايران اسلامى هزاران فرزند و عزيز خويش را تقديم كرده اند، محروم سازيد.
در خاتمه، توفيق جنابعالى و ديگر كانديداهايى كه در اين شرايط دشوار براى ايجاد شور مشاركت هرچه بيشتر مردم در حساس ترين موضوع مربوط به سرنوشت كشورشان، پيشقدم شده ايد، آرزوى موفقيت و سربلندى دارم.

والسلام عليكم و رحمه الله ـ حميد انصارى
۱۳۸۴‎/۱‎/۲۸

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/21229

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'نامه حميد انصارى به مصطفى معين درخصوص اظهارات وى پيرامون نهضت آزادى و نامه امام، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016