چهارشنبه 24 فروردین 1384

سخنگوي وزارت خارجه كانادا: مقامات ايران، درخواست كانادا براي معاينه "زهرا كاظمي" توسط تيم پزشكان بين‌‏المللي را رد كردند، ايلنا

كانادا:
تهران- خبرگزاري كار ايران

سخنگوي وزارت خارجه كانادا گفت: به‌‏رغم رد درخواست كانادا براي معاينه "زهرا كاظمي" توسط تيم پزشكان بين‌‏المللي اتاوا، سفير خود را از ايران فرا نمي‌‏خوانيم.
به گزارش سرويس ديپلماتيك خبرگزاري كار ايران ( ايلنا )، "سباستين تبرژ" در نامه‌‏اي به روزنامه كانادايي "گلوب‌‏اند ميل" اعلام كرد: در شرايط كنوني، فرا خواندن سفيرمان از ايران، برابر با متوقف‌‏كردن اقدامات‌‏مان در اين مورد و قطع دسترسي به مقامات ايراني است.
وي با اشاره به اينكه ما اين مورد را متوقف نمي‌‏كنيم، افزود: وظيفه اخلاقي داريم تا براي اجراي عدالت به اين كار ادامه دهيم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

به ادعاي روزنامه كانادايي "گلوب‌‏اند ميل" مقامات ايران، درخواست كانادا براي معاينه "زهرا كاظمي" توسط تيم پزشكان بين‌‏المللي را رد كردند.
تبرژ با بيان اينكه وزارت خارجه كانادا از پاسخ اخير ايران شگفت‌‏زده نشده، گفت: اين امر با الگوي دروغ و پنهان‌‏كاري كه در حال حاضر در اين مورد ديده مي‌‏شود، همسان است.
وي افزود: مقامات فدرال، هفته گذشته با خانواده كاظمي ديدار كردند و قصد دارند كه تا اجراي عدالت در خصوص اين پرونده، همچنان به پي‌‏گيري‌‏هاي خود ادامه دهند.

Copyright: gooya.com 2016