جمعه 3 تیر 1384

شاید فردا دیر باشد


شاید فردا فکر کنی روزی که می شد با نوشتن سرنوشتت بر روی کاغذ جلوی هجوم وحشی ها را بگیری این کار را نکردی و حالا آرزوی بازگشت به دوران قبل از وحشی ها را داری.

نتیجه انتخابات از صبح تا حالا پنجاه پنجاه است، در قم و اصفهان احمدی نژاد جلوتر است و در سیستان و بلوچستان، فارس و استانهای مزری و کرمان هاشمی جلوتر است، در تهران رای ها تقریبا برابر است. هر یک رای در سرنوشت انتخابات تاثیر دارد. در خانه ننشینید و بروید رای بدهید.

شاید فردا فکر کنی ای کاش امروز را در خانه نمانده بودی و رفته بودی و انگشت هایت را با لکه ای که نمی خواهی بر انگشتت بنشیند، آلوده کنی تا فردا مجبور نباشی لکه ننگ فاشیسم را از روی پیشانی یک ملت پاک کنی.
شاید فردا فکر کنی چه اشتباه بزرگی کردی که در آن روز که می شد به خیابان رفت و جلوی لگدکوب شدن خیابانها را زیر پوتین نظامیان ریاکار گرفت، به خیابان نرفتی و حالا باید پشت پنجره وحشت را از خیابان ببینی.
شاید فردا فکر کنی که ای کاش آن نوشته را ننوشته بودی و خود را در اشتباه بزرگ یک ملت که وقتی می تواند انتخاب کند، کوتاهی می کند و آنگاه که حق انتخاب ندارد، باید تاوان کوتاهی اش را با جان و هستی اش بدهد، شرکت نکرده بودی.
شاید فردا فکر کنی روزی که می شد با نوشتن سرنوشتت بر روی کاغذ جلوی هجوم وحشی ها را بگیری این کار را نکردی و حالا آرزوی بازگشت به دوران قبل از وحشی ها را داری.
شاید روزی فکر کنی ای کاش زمان به قبل از 27 خرداد برمی گشت و همه چیز مثل همان روزها بود که هنوز می شد نفس کشید.
من خبر از فاجعه می دهم. خبر از فاجعه ای که در راه است.
شاید امروز این آخرین انتخاب ما تا زمان پس از جنگ باشد. جنگی با همه تلخی های یک جنگ

هنوز می توان انتخاب کرد.
ساعت 2 بعد از ظهر سوم تیر 1384

دنبالک: http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/25138

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شاید فردا دیر باشد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2008