يكشنبه 20 آذر 1384

اطلاعيه درباره هفته فرهنگ و هنر پاسارگاد، کميته بين المللی نجات آثار دشت پاسارگاد

در پی پاسخ هيجان انگيز و دلگرم کننده هنرمندان و نويسندگان ايران به دعوت کميته نجات پاسارگاد و گرد آمدن انبوهی از آثار درخشان و افتخار برانگيز (شعر، موسيقی، تئاتر، و...) که همگی بر بنياد تحسين ارزش های انسانی و ملی آثار فرهنگی مجموعه پاسارگاد بوجود آمده اند، اين کميته هفته ی 29 آذر تا 6 دی (20 تا 27 دسامبر) را، که شب «يلدا» در آغاز آن است، بعنوان «هفته هنر و ادبيات پاسارگاد» اعلام می دارد و در طی اين هفته، با همکاری صميمانه و وسيع رسانه های ميهن دوست ايرانی، اين آثار را به ديد و شنيد هم ميهنان خود در سراسر جهان می گذارد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

يلدا، بلندترين شب زمستان هر سال در استوره های آغازين فرهنگ ايرانی شب زاده شدن خورشيد، نور، و «ميترا» يا «مهر»، خداوند عشق و دوستی و پايبندی به پيمان و نظم جهان، بوده است. در اين شب بلند خورشيد بدنيا می آيد تا از فردايش روزها بلندتر و نور بر ظلمت چيره تر شود. يلدا جشن فرهنگی پيروزی ما ايرانيان بر بدانديشی است. نويسندگان و هنرمندان سربلند ايران در هفته ای که خورشيد در آن زاده می شود، به پيروزی فرهنگی ِ ديگری می انديشند که از خاک پاسارگاد قد بر کشيده است.
در آن هفته به ديدار آثار نويسندگان و هنرمندان خود می نشينيم.

کميته بين المللی نجات آثار دشت پاسارگاد

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27877

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه درباره هفته فرهنگ و هنر پاسارگاد، کميته بين المللی نجات آثار دشت پاسارگاد' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016