پنجشنبه 12 آبان 1384

اطلاعيه‌ كانون نويسندگان ايران در باره‌ مشكلات اخير جامعه

مردم شريف و آزاده‌ی ايران

چنان كه می‌دانيد مدتی است حلقه‌های فشار تنگ‌تر شده است. و همچنين با ناديده انگاشتن تعمدی ويرانی‌ها ، حمله به ارزش‌های فرهنگی و ميراث ملی و دستگيری شهروندان فعال، ابعاد گسترده و نگران كننده‌تری يافته است.

به نظر می‌رسد همه‌ی اين اقدام‌ها با تصميم‌های مشخص و هدايت شده صورت می‌گيرد، دادگاه‌های مطبوعات برای توقيف چند نشريه‌ی باقی مانده فعال شده‌اند. نشريه‌های موجود به بيشترين حد تهديد كشانده شده‌اند. مسئولان مربوطه از زائد و غيرلازم بودن مطبوعات سخن می‌گويند. حقوق زنان در تصميم‌های جديد همچنان ناديده انگاشته شده است. سايت‌های اينترنتی همچنان فيلتر می‌شوند. شورای عالی انتقلاب فرهنگی در برابر هنر و انديشه از جمله سينما و پژوهش‌ها و آفرينش‌های آزاد و خلاقانه علنا موضع‌گيری رسمی می‌كند. سانسور و مميزی كتاب‌ها تشديد شده است ، وضعيت زندانی‌های سياسی از جمله ناصر زرافشان ، عبدالفتاح سلطانی ، اكبر گنجی ، مسعود باستانی و... همچنان در ابهام است. هر روز گزارش‌های تازه تری از دستگيری آزادی خواهان منتشر می‌شود، و خبر صاف سازی گورستان خاوران و قطعه ٣٣ بهشت زهرا نيز در رسانه‌ها درج شده است.
ناامنی‌هايی كه جريانهای مشكوك در پی تنش‌های سياسی پديد می‌آورند، امنيت جامعه را به خطر انداخته است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


حمله به روزنامه‌نگاران ، از جمله معصومه باباپور (خبرنگار اهل تبريز كه با چاقو به شدت مجروح و بستری شده است) ادامه دارد. در چنين شرايطی از وعده‌های امنيت و عدالت و مهرورزی و تامين نيازهای مادی و فرهنگی هيچ خبری نيست. و می‌شنويم كه ميراث‌های ملی كه در واقع به تمدن بشری تعلق دارند در معرض نابودی است و مردم از خود می‌پرسند غارتگران ميراث ملی و حمله كنندكان به ارزش‌های فرهنگی و عاملان دستگيری اهل قلم و سركوب آزادی انديشه، چه كسانی هستند كه مسئولان از شناسايی و معرفی آنها شانه خالی می‌كنند.^

ما اعضای كانون نويسندگان ايران وظيفه داريم در راستای منشور خود هرگونه برخورد ضد فرهنگی را همچنان افشا كنيم.

كانون نويسندگان ايران
١١ / ٨ / ١٣٨٤

در همين زمينه:

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/27060

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'اطلاعيه‌ كانون نويسندگان ايران در باره‌ مشكلات اخير جامعه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016