چهارشنبه 16 شهريور 1384

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درگفت و گو با ايلنا مخالفت صريح خود نسبت به احداث سد سيوند و نابودي تمدن هخامنش را اعلام كرد

تهران- خبرگزاري كار ايران

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري, از عملكرد ضعيف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گذشته نسبت به احداث سد سيوند و نابودي منطقه باستاني تنگ بلاغي، اظهار تاسف كرد.

اسفنديار رحيم‌‏مشايي, رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, در خصوص آبگيري سد سيوند كه به واسطه آن بخشي از تمدن ايران كه در تنگ بلاغي ، حد واسط پارسه و پاسارگاد قرار دارد از بين خواهد رفت، با اظهار تاسف از اين اقدام وزارت نيرو، گفت: هنوز از جزييات طرح اطلاعات كاملي ندارم ؛ ولي وظيفه قانوني و سازماني من حفظ ميراث فرهنگي كشور است و در اين راستا تمام تلاش خود را خواهم كرد.

وي، در خصوص اظهارنظر مرعشي مبني بر اين كه سدسازي و ايجاد تكنولوژي جديد را نبايد فداي حفظ ميراث فرهنگي كرد، اظهارداشت: از عملكرد ضعيف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در گذشته نسبت به ساخت سد سيوند متاسفم.

وي، با تاكيد بر حفظ ميراث فرهنگي و باستاني كشور، گفت: اين مساله را شخصا پيگيري و نتايج بررسي‌‏ها را با رييس جمهور مطرح خواهم كرد.

رييس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، در خصوص وضعيت سد و تنگ بلاغي، تصريح‌‏كرد: پس از انجام بررسي‌‏هاي كامل نظر شخص رييس جمهور ، تكليف سد و آبگيري آن را مشخص خواهد كرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

Copyright: gooya.com 2016