سه شنبه 6 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

دادگاه جعفر پناهی برگزار نشد، نوشته ای از جعفر پناهی

چندساعت معطلی در راهرو دادگاه انقلاب .
سربازی که متهم را از اوين آورده با دستنبندی به او دوخته شده است .
قاضی با دمپايی در راهرو راه ميرود.
ساعتی می گذرد متهمين سياسی جايشان را به متهمين مواد مخدر می دهند .آنهائی که لباس متحدالشکل ندارند از قزل حصار آمده اند. اما کسانی که يکدست لباس آبی کثيف بر تن دارند.پرسشم را بی پاسخ ميگذارند.فقط به يک سو نگاه ميکنند. به جوانی با لباس تيره.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


از او ميپرسم.نگاهم ميکند.
می پرسد:خانم ژوليت بينوش چطورند؟
می گويم :سلام ميرسانند...اينها از کدام زندان آمده اند؟
ميگويد :سروش
می پرسم :زندان سروش؟ ....کجا هست؟
ميگويد :شما که بهتر ميدونيد آقای پناهی.....کهريزک قديم ... و ميخندد.
قاضی همچنان با دمپايی در راهرو راه ميرود .
باز هم دادگاه من تشکيل نميشود .بايد منتظر احضاريه بمانم.

جعفر پناهی
۲۸ سپتامبر ۲۰۱۰


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016